Künye

Yayınlayan:
Ankara Tabip Odası

Sahibi:
Ankara Tabip Odası adına
Dr. Vedat Bulut

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
Dr. Vedat Bulut

Yayın Kurulu:

Dr. Çetin Atasoy

Dr. Selçuk Atalay

Dr. Ebru Basa

Dr. Metin Baştuğ

Dr. Emel Bayrak

Dr. Vedat Bulut

Dr. Zafer Çelik

Dr. Asuman Doğan

Dr. Gülriz Erişgen

Dr. Onur Naci Karahancı

Dr. Burhanettin Kaya

Dr. Serdar Koç

Dr. Benan Koyuncu

Dr. Mine Önal

Editör:
Sibel Durak

Haber Merkezi:
Sibel Durak

Kansu Yıldırım

İletişim:
Mithatpaşa cad. No:62/18
Kızılay/ANKARA
Tel: (312) 418 87 00
Fax: (312) 418 77 94
ato@ato.org.tr

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Arşivler