TÜRKİYE

Ankara Tabip Odası tarafından Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden burs alan öğrencilere sağlık eğitimi verildi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yöneticilerinin Ankara Tabip Odası’ndan talebi üzerine hayata geçirilen eğitim... 
Tarih 1 Şubat 1963, günlerden cuma, aylardan Ramazan ve Ulus’ta olağandan hareketli saatler yaşanıyordu. Yerel saatler 16.10’u gösterdiği sırada 11 yolcu ve 3 mürettebatıyla Lübnan’dan kalkan ve Kıbrıs’a uğradıktan sonra Ankara’ya... 
CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker’in Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapmış olduğu bilgi edinme başvurusuna verilen yanıtlara göre, İstanbul Havalimanı adı verilen üçüncü havalimanı inşaatında en az 52 işçi... 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi geride bırakmaya hazırlandığımız 2018 yılının iş cinayetleri raporunu yayınladı. Meclis’in raporlarına göre 2018 yılı içinde 11 ayda 1797 işçi çalışırken yaşamını yitirdi. 2018... 
Halkın sağlığı için mücadele veren çağdaş ve demokratik kimliğiyle bilinen Dr. Asuman Doğan, muhalif kimliğiyle tanınan kişilere yönelik baskı ve sindirme amaçlı tehdidin son hedefi oldu. Hekim Postası Ankara Tabip Odası Yönetim... 
  Kurban Bayramı öncesinde Ahiboz ve Gülalan Köylerindeki büyükbaş hayvanlarda görülen şarbon hastalığı ve sonrasındaki karantina sürecini yakından takip eden Ankara Tabip Odası, süreçle ilgili üçüncü inceleme raporunu açıkladı.... 
  Özgürlüğüne kavuşan, Toplum ve Hekim dergisinin editörü Dr. Onur Hamzaoğlu, Ankara Tabip Odası yönetim kurulunu ziyaret etti. Ziyarette ülke ve hekimlik mesleğine ilişkin sorunlar konuşulurken Dr. Hamzaoğlu, her şeye rağmen geleceğe... 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin hazırladığı raporlara göre Haziran ayında 149, Temmuz ayında 195, Ağustos ayında 180 işçi olmak üzere 524 işçi yaz aylarında iş cinayetleri nedeniyle yaşamını kaybetti. Haziran ayında... 
Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin sendikal hak ve özgürlükler mücadelesinin yanı sıra halkın sağlık hakkı mücadelesinin de sıra neferlerinden olan Dr. Köksal Aydın geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 31 Temmuz’da... 
24 Haziran’da yapılan seçimlerin ardından TBMM’nin 27. Dönem Milletvekilleri arasında CHP’den 15, AKP’den 11, HDP’den 7, İyi Parti’den 5, MHP’den 2, Saadet Partisi’nden 1 olmak üzere 41 hekim yer aldı. Meclis’te görev alacak... 
Ankara Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı tarafından geçtiğimiz Mayıs ayında ‘İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı... 
Sağlık Bakanlığı’nın, TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınması için Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde  açtığı davanın duruşmasında Mahkeme, görevden alınması istenen Konsey’in, görev dönemi sona erdiği için, davanın... 
Dr. Muharrem Baytemür Hekim Postası Yayın Kurulu Üyesi   Ankara Tabip Odası Olağan Seçimli Genel Kurulu 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleşti. Metin Bakkalcı, Pınar İçel, Sibel Perçinel ve Selma Güngör’den oluşan Divan yönetiminde... 
  Dr. Arif Müezzinoğlu ATO Yönetim Kurulu Üyesi   İşçi sağlığı ve iş güvenliğini her an takip eden, işçilerin hayatlarının yalnızca bir istatistik olmadığını  söyleyen İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği... 
  Ankara İSİG Meclisi 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü’nde Türkiye’de çocuk işçiliğin geldiği durumu, hükümet politikalarını ve çocuk iş cinayetlerine ilişkin raporu kamuoyuyla paylaştı. Çocuk işçiliğine... 
Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından “Türkiye’de halk sağlığı alanındaki bilimsel gelişmelere katkıda bulunan ya da toplumsal sorunların çözümüne yeni ve önemli katkılar sağlayan bilimsel ve özgün çalışmaları ve onların... 
Ankara Tabip Odası Yönetimi yaklaşan seçimle görevini devretmeye hazırlanıyor. ATO Genel Kurulu 7 Nisan 2018 Cumartesi günü  AÜTF İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonunda yapılacak. 8 Nisan 2018 Pazar günü AÜTF Morfoloji... 
Ankara Tabip Odası’nın artık gelenekselleşen 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri bu yıl yine dopdolu. 10 Mart-25 Mart arasında süren etkinlikler içinde dinletiler, tiyatro oyunu, paneller, söyleşiler yer alıyor. Hekim Postası Tıp Bayramı... 
Savaş bir halk sağlığı sorunudur mesajı veren basın açıklamasının ardından TTB Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına alınması ve TTB’yi sindirme çalışmalarının yanında TTB’ye verilen desteğin gün gün kronolojisi: 24 Ocak 2018... 
Serbest bırakılmalarına rağmen görevlerine iade edilmeyen TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Dursun Yaşar Ulutaş ile Dr. Şeyhmus Gökalp mücadeleyi sürdürüyor. Hekim Postası TTB Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına alınmasıyla birlikte,... 
Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklığa rağmen Ankaralılar kış ayları boyunca yine kirli hava soludu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hava izleme istasyonlarından alınan verilere göre ulusal mevzuatta geçerli olan partiküler... 
Çevre kirliliğinin anne ve bebeklerin sağlığı üzerindeki etkileri konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan, kendini barış, özgürlük ve demokrasi mücadelesine adamış Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu İstanbul’da... 
  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin aylık olarak derlediği raporlara göre Ocak ayında 141 işçi iş cinayetlerinde yaşamını kaybetti. Yaşamını kaybeden 141 emekçinin 120’si işçi ve memur, 21’i ise kendi nam... 

Arşivler