ŞİDDET

Ankara Tabip Odası’nın Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında  sağlık personeline şiddet ve Beyaz Kod uygulamaları konusunda yaptığı başvuru üzerine  Sağlık Bakanlığı, 9 Mart 2015-27 Haziran 2016 tarihleri arasında  7602 şiddet ... 
Avukat Ender Büyükçulha ATO Hukuk Bürosu Sağlık çalışanlarına ve özelde hekimlere yönelik şiddet olaylarında yaşanan artış, hekimlerin meslek örgütü Türk Tabipleri Birliği ve bağlı tabip odalarının da girişimleri ile Sağlık... 
Sağlık Bakanlığı’nın Beyaz Kod birimine gelen başvurular doğrultusunda verdiği bilgiye göre, günde en az 31 sağlık çalışanı fiziksel veya sözel şiddete uğruyor. Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) başvurusu üzerine Sağlık Bakanlığı,... 
Samsun’da görev yaptığı hastanede öldürülen Dr. Kamil Furtun’un, birinci ölüm yıldönümünde sağlık emek örgütleri düzenledikleri ortak basın açıklamasında Sağlıkta Dönüşüm Programının hekimlerin alın terleri kadar kanlarıyla... 
Türkiye’de son aylarda yaşanan çatışma ortamında sağlık çalışanları ve sağlık kurumları açık hedef haline geldi. Sağlık emek ve meslek örgütlerinin sağlık kurumlarına yönelik saldırıların son bulması taleplerini dile getirdikleri... 
SGK, görevi başında hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülen Dr. Ersin Arslan’ın yakınlarına bağlanan sivil şehit maaşını 3 yıl sonra “memur hata yapmış” diyerek geri istedi. Gaziantep’te 3 yıl önce çalıştığı... 
Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, çalışma arkadaşını erkek şiddetinden korumaya çalışan Dr. Aynur Dağdemir’i aramızdan aldı. Hekim Postası 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Direniş ve Dayanışma... 
Samsun’da 29 Mayıs 2015 tarihinde hastane içinde Dr. Kamil Furtun’a silahlı saldırı düzenleyerek öldüren katil İsmail Koyun, yargılandığı mahkeme tarafından adam öldürmekten ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Hekim... 
Dr. Ersin Arslan’ın katiline verilen 24 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Gaziantep’te 2012 yılında Dr. Ersin Arslan’ı göğsünden ve karnından bıçaklayarak öldüren Murat Geceken hakkında verilen 24 yıl hapis cezası... 
TTB, DİSK, KESK VE TMMOB’un çağrıcısı olduğu Emek, Barış, Demokrasi Mitingi barış karşıtları tarafından kana bulandı. Kitleleri sindirmek için yapılan bombalı saldırıya cevaben demokratik kitle örgütleri yaptıkları ortak basın... 
Gezi Direnişi sırasında kurdukları seyyar revirlerle gösteriler sırasında yaralananlara ilk müdahaleyi yapan TTB ve ATO üyesi hekimler Ankara’da yaşanan patlamanın ardından organize bir şekilde acil duruma müdahale edip katliamın sonuçlarının... 
Sağlık Bakanı’nın Ankara Tabip Odası’nı Ankara Katliamı’nın hemen ardından kan bağışı anonsu yaptığı için provokasyonla suçlaması ATO tarafından sert bir dille kınandı. Açıklamada kan bağışı çağrısının sadece kendi... 
Samsun’da görev yaptığı Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi’nde öldürülen Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Kamil Furtun cinayeti davasının ilk duruşması 18 Eylül’de Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi.... 
Görevi başında kendisine hakaret eden hastaya bakmayı reddeden uzman hekim hakkında “görevini ihmal ettiği” gerekçesi ile idarece verilen soruşturma izni, Ankara Tabip Odası’nın sunduğu hukuki destek ile yapılan itiraz sonucu, Ankara... 
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları artarak devam ederken, güvenlik güçlerinin edilgin tavrı tepki topluyor. Hekim Postası Son iki ayda Ankara’da Yenimahalle, Dışkapı Eğitim Araştırma Hastaneleri ve Hacettepe Üniversitesi... 
  Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi’nde görev yapan göğüs cerrahisi uzmanı Dr. Kamil Furtun’un katledilmesini ve çalışma ortamlarında uğradıkları şiddeti protesto eden sağlık çalışanları 1 Haziran... 
*Recep Tayyip Erdoğan: “Hekimler İğne Yapmaktan Aciz” (27 Temmuz 2003- Gaziantep Meslek Yüksek Okulu temel atma töreni) *Recep Tayyip Erdoğan: “Doktor Efendi Zamanı Bitti” (03 Mayıs 2010- Sultangazi Mitingi) *Recep Akdağ: “CHP 4 bin... 
Ankara Tabip Odası’nın Sağlık Bakanlığı Alo 113 Beyaz Kod biriminden bilgi edinme hakkı kapsamında edindiği bilgiler sağlıkta şiddetin boyutlarını ortaya döktü. Her gün 30 şiddet vakasının yaşandığı Türkiye’de Beyaz Kod’un... 
Türkiye’de 10 kadından yaklaşık 4’ü eşi veya birlikte olduğu erkeğin fiziksel şiddetine maruz kalırken kadınların yüzde 44’ü yaşadıkları şiddeti kimseye anlatamıyor. Fiziksel şiddet Orta ve Batı Anadolu’da, cinsel şiddet... 
Bir hasta yakını tarafından üç yıl önce öldürülen ve sağlıkta şiddetin sembolü haline gelen Dr. Ersin Arslan ölüm yıldönümünde anıldı. Hekim Postası Ankara Tabip Odası (ATO) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası... 
Türk Tabipleri Birliği, 17 Nisan 2012 tarihinde hastasının yakını tarafından uğradığı saldırı sonucu yaşamını kaybeden Dr. Ersin Aslan’ı anmak, sağlık ortamındaki şiddete dikkat çekmek, şiddetin sağlık ortamında yarattığı... 
Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod verilerine göre  sağlık çalışanlarına yönelik şiddet en çok devlet hastanelerinde, acil servis ve polikliniklerde yaşanırken sağlık çalışanları içinde şiddete uğrayanların yarıdan fazlasını hekimler... 
Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinde görevli uzman doktorun bir hasta tarafından ağır hakaretler edilerek darp edilmesi Ankara Tabip Odası tarafından protesto edildi. Hekim Postası ATO tarafından konuyla ilgili 9 Eylül’de yapılan... 

Arşivler