SAĞLIK POLİTİKALARI

Türk Tabipleri Birliği (TTB), son yıllarda siyasi iktidarın görünen desteğiyle de giderek yaygınlaşan “Geleneksel, Alternatif, Tamamlayıcı Sağlık Uygulamaları”nın (GATSU) toplum sağlığını tehdit ettiği uyarısında bulundu. Söz... 
Bilkent ve Etlik Şehir Hastanelerinin tamamlanmasıyla Ankara’da hizmet veren 12 kamu hastanesinin kapatılacak olmasının sağlık ortamında yaratacağı değişiklikler üzerine Ankara Tabip Odası’nda bir toplantı düzenlendi. Toplantı sonunda... 
Sağlık Bakanlığı, ihale sürecinden bu yana kapalı kapılar ardında yürüttüğü şehir hastaneleri projeleri konusunda muhalefet milletvekillerinin sorduğu sorulara cevap vermeyerek sessizliğini sürdürüyor. Hekim Postası Proje aşamasındaki... 
  Yrd. Doç. Dr. Yeliz Şanlı Atay   Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü “Birlikte kullanım” modeli, ilk olarak, 2010 yılında 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa eklenen Ek 9. madde ile düzenlenmiş; ardından, 2015... 
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının sürdürüldüğü merkez sayısı artarken aynı artış, eğitim ücretlerine de yansıdı. Hekim Postası Sülük, larva, kupa terapisini yasalaştıran Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama... 
Ankara Bilkent ve Etlik Şehir Hastaneleri’nin hizmete girmesiyle birlikte yaşanacak trafik sorununu monoray yaparak çözmeye çalışan Büyükşehir’e Mimarlar Odası Ankara Şube’den kamu zararına yol açacağı yanıtı geldi.  Hekim Postası... 
Mersin Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla  işlerinden olan taşeron işçiler aylardır haklarını almak için mücadele ediyorlar. Hekim Postası Şehir hastanesinin açılmasıyla kapatılan, Mersin Devlet Hastanesi’nde temizlik, güvenlik,... 
Ankara Tabip Odası, Türkiye’de yakın bir gelecekte halkın sağlık algısında ve hekimlerin etik anlayışında kırılmalara yol açacak olan sağlık alanındaki muhafazakarlaşmanın  güncesini çıkardı. ATO tarafından yayımlanan “Sağlıkta... 
Sağlık çalışanlarına referandum sonrası için vadedilen fiili hizmet zammı ile ilgili hala bir gelişme yok. Hekim Postası Birkaç yıldır  dönemin başbakanları, sağlık bakanları tarafından defalarca kez  gündeme getirilen, çıkması... 
Kansu Yıldırım   Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile birlikte özel sektörün payının arttığı sağlık alanında, satın alma ve birleşme işlemleri de hız kazanmaktadır. Sağlık sektöründe tekelleşme olgusu eşliğinde değerlendirilebilecek... 
  Dünya Bankası projesi olarak AKP iktidarı tarafından yürürlüğe konan Sağlıkta Dönüşüm Projesi, kamu ve özel sağlık sisteminin finansmanında dönüşüme yol açtı. Başvuru sayısına paralel cepten ödemelerin ve kurum ödemelerinin... 
    Yozgat, Mersin ve Isparta Şehir Hastanelerinin açılışıyla birlikte emek-meslek örgütlerinin yıllardan beri dile getirdikleri problemler gün yüzüne çıkmaya başladı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesinin açılışına kısa... 
Sağlık Turizminin Ekonomi-Politiği (2): Körfez Ülkeleri Kansu Yıldırım Makalenin ilk bölümünde kamu ve özel sektörün sağlık turizmi beklentilerini veriler ışığında detaylandırıldı. Türkiye’ye gelen yabancı hasta sayısının... 
  Anayasa Mahkemesinin tartışmalı aşı kararı Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumunda masaya yatırıldı. Ankara Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu’nun düzenlediği sempozyum 25 Mart Cumartesi günü... 
Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın ikinci fazına geçildiğini duyurduğu, Dünya Bankası menşeli Sağlıkta Dönüşüm Projesi (SDP) birinci fazında sınıfta kaldı. Birinci fazda sağlık sistemi, sağlık çalışanlarının emeği üzerinden... 
Sağlıkta Dönüşüm Projesinin ilan edilen ikinci fazı saha koordinatörleri uygulamasını geri getiriyor. Birinci faz döneminde koordinatör olarak seçilen isimler ve aldıkları maaşlara ilişkin tartışmalar devam ederken yeni koordinatörlerin... 
Kansu Yıldırım Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin birinci ve bu yıl ilan edilen ikinci fazında dikkat çeken başlıklardan birisi sağlık turizmidir. Gerek hükümetin gerekse Sağlık Bakanlığı’nın stratejik planlarında ve ilgili birim... 
Sayıştay 2015 yılına ait denetim raporlarını yayımladı. Raporlarda, sağlık kurumlarının ruhsatsız olmasından, hastanelerin borçlarına kadar birçok dikkat çekici başlık yer aldı. Sayıştay, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna ilişkin... 
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde 30 Eylül 2016 Cuma günü görevi başındayken açığa alındığını öğrenen ATO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Benan Koyuncu verilen mücadele sonucu görevine geri döndü. 1 Aralık günü... 
Hekim ve sağlık çalışanlarının beklediği fiili hizmet zammı ile ilgili düzenlemeden ses seda yok. Çalışma koşulları ağır mesleklerden daha erken sürelerde emekli olunmasına olanak veren fiili hizmet zammında sağlık çalışanları... 
  Ankara Tabip Odası mecburi hizmetini yürüten hekimler hakkında tesis edilen geçici görevlendirme işlemlerinin; hukuka, hizmet gereklerine ve kamu yararına aykırılık taşıdığını belirtti. Mecburi hizmetini Ankara’da yerine... 
Temeli 18 Eylül 2013’te atılan Bilkent Şehir Hastanesi ‘nde sona yaklaşıldı.  2017 yılı içinde tamamlanması planlanan hastaneye ulaşım ise hala muamma. Hekim Postası Yaklaşık 1,5 milyon metrekarelik kapalı alana kurulan 3 bin 704... 
Sağlık Bakanlığı’ndaki cemaatçi kadrolaşma, Ankara Tabip Odası’nın düzenlediği ‘Fethullahçı Yapılanma ve Sağlık’ panelinde tartışıldı. Panele konuşmacı olarak CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner ve Gazeteci-Yazar... 

Arşivler