SAĞLIK POLİTİKALARI

Ankara Tabip Odası’nın artan aşı karşıtlığına karşın, aşının önemini vurgulamak ve gelecek nesillere bu bilinci yerleştirmek adına düzenlediği “Aşı Korur ve Yaşatır” başlıklı resim yarışması sonuçlandı. Yarışmaya... 
Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut şehir hastanelerinin bina ve donanım maliyetlerinin yüksek olduğunu belirterek bu hastaneler iki yıl üç aylık toplam kira ve hizmet bedelinin 7 Milyar 598 Milyon 977 Bin 974 TL... 
dav Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına ait sorunların giderek artması yanı sıra hasta şikayetlerinin de yoğunlaşması üzerine ATO bünyesinde Şehir Hastaneleri Çalışma Grubu oluşturuldu. Çalışma... 
Bilkent Şehir Hastanesinde görev yapan hekimlerin emeklerini karşılıksız bırakan, onları angaryaya zorlayan uygulamaya karşı ATO harekete geçti. Hekim Postası Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Başhekimliği bir yazı ile hastanede... 
ATO hukuk bürosu tarafından 2020 yılının ilk ayında yazılı ya da sözlü başvuruda bulunan 39 hekime çeşitli konularda hukuki danışmanlık ve destek sunuldu. Çalışma ortamında karşılaşılan sorunlara karşı ATO Hukuk Bürosu,... 
Ankara Tabip Odası’nın başlattığı “Salı Aktiviteleri” hem mesleki hem sosyal ve kültürel alanda ilgi çekici başlıklarla sürüyor. Her hafta farklı bir komisyon tarafından farklı bir konunun ele alındığı Salı Aktiviteleri ATO... 
Yapımından, sağlık hizmeti sunumuna kadar pek çok sorun yaşanmasına rağmen 2018 yılında şehir hastaneleri basına yaldızlı yüzü yansıdı.  Üç gazetede toplam 221 haberle yer alan şehir hastanelerinin en çok yapımı, yatak... 
Türk Tabipleri Birliği 2020 yılına girerken bir Türkiye’nin sağlık karnesini yayınladı. Sağlık Bakanlığı (SB), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yüksek Öğretim... 
Bir hastanın Ankara Bilkent Şehir Hastanesine ulaşmak için yola çıktığı andan itibaren, yolda,  ring otobüslerinde, muayene ve tahlil sırasında ve hastane içinde nelerle karşılaşabileceğini merak edip şehir hastanesinde geçen... 
Ankara Tabip Odası’nın başlattığı “Salı Aktiviteleri” hem mesleki hem sosyal ve kültürel alanda ilgi çekici başlıklarla sürüyor. Her hafta farklı bir komisyon tarafından farklı bir konunun ele alındığı Salı Aktiviteleri ATO... 
Sayıştay SGK’nın çok sayıda işleminde usulsüzlük tespit etti. Sayıştay’ın 2018 raporunda yer alan usulsüzlüklerden başlıklar şöyle: *Tarama amaçlı muayene ve işlemler Sağlık Uygulama Tebliği’ne aykırı olarak faturalandırıldı.... 
Hükümetin sağlık alanını yasalar, kararnameler, yönetmelikler ve genelgelerle yap-boz tahtasına çevirdiği dönemde istikrarını koruyan tek şey, sağlık hizmetlerinin piyasalaştırılması oldu. 1980’lerden itibaren dünyada uygulanmaya... 
Doç. Dr. Yiğit Karahanoğulları Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Yap Kirala Devret Modeli ile Yapılan Hastanelerin Aylık Ortalama Kira ve Hizmet Bedelleri istatistiklerini yayımlamış bulunmaktadır. Bu veriler,... 
Sundukları sağlık hizmeti kadar bulundukları sokağa da hareket katan Yüksek İhtisas ve Numune Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin Bilkent’e taşınmalarının ardından esnaf çaresiz. Hastanelerin taşınmasının ardından sokaklardaki insan... 
Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, yapımı süren Etlik Şehir Hastanesi inşaatında incelemede bulundu.  4 Eylül Perşembe günü ATO Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç ile Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Gül Bakır ve Dr. Arif... 
Numune ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden sonra Dışkapı Çocuk Hastanesi de Dışkapı’daki binasından Bilkent’e taşındı. Şehir hastanesinin hizmet vermeye başlamasıyla kamu hastaneleri bir bir Bilkent’e taşınmaya... 
Ankara Tabip Odası bu yıl ikinci kez TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile birlikte Kent Düşleri proje fikir yarışmasına ev sahipliği yapıyor. Hekim Postası  Bu yıl on birincisi düzenlenecek olan Kent Düşleri Proje Fikir... 
Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı rapor, Şehir Hastanelerinin açılması ile ilgili dayanaklardan biri olan “kamu hastanelerinin kötü durumda” olduğu savını çürüttü. 2017 Sağlıkta Kalite Değerlendirme Sonuç Raporu kalite... 
Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan “Güvenlik Raporlama Sistemi 2017 Yılı İstatistik ve Analiz Raporu” açıklandı. Ulusal Güvenlik Raporlama Sistemindeki veriler kullanılarak... 
Bilkent Şehir Hastanesi’nin faaliyete girmesiyle kapanması planlanan 6 hastaneden ikisi mevcut binalarındaki hizmeti sonlandırarak kampüs içine taşındı. Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla kampüs içine taşınması planlanan altı... 
Bulunamayan ilaçlar, yapılmayan ameliyatlar, ödenmeyen maaşlar, kesilen yemekler derken ekonomik krizin en ağır sonuçları sağlık sektöründe yaşanıyor. Ekonomik kriz sağlık sektörünü de vurdu! Sözcü 4 Aralık 2018 İkitelli ve Sancaktepe’de... 
Kent dokusunu meydana getiren yapılarla ilgili kararların kentlilerin onayına sunulmadan alınması sonucu Ankara’nın mimarisi ve tarihiyle kent belleğine işlemiş hastaneleri yok olacak. Sağlık hizmeti sunumu kadar bir tarihi de yok sayan bu... 
Etlik ve Bilkent Şehir Hastaneleri bünyesine taşınması planlanan 13 kamu hastanesinin, kendi yerleşkelerinde sağlık hizmeti sunumunu sürdürmeleri için Hastanemi Kapatma platformu tarafından toplanan imzalar Sağlık Bakanlığına teslim... 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi sağlık yapıları ve  tehdit  altında olan Numune Hastaneleri ile ilgili açıklama yaparak “Sağlığımızla ve sağlık yapılarımızla uğraşmayın” dedi. Açıklamada Ankara Numune Hastanesinin kapatılmasının... 

Arşivler