TIP FAKÜLTESİ

asistan kadro
Ankara Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası Ankara Şubesi ve Hacettepe Üniversitesi çalışanları 30 Kasım’da “Bir Adım Öne Çık. Hacettepe’ye Sahip Çık” sloganıyla geniş katılımlı bir basın açıklaması gerçekleştirdi.... 
anayasa mahkemesi
650 sayılı KHK’nın ilgili maddesi iptal edilmiş olsa da, üniversiteler uygulamayı sürdürüyor. 650 sayılı KHK’daki “serbest meslek faaliyeti yürüten öğretim üyeleri, üniversitede yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetinde bulunabilir... 
yabancı asistan
Sibel Durak Türkiye’deki hastanelerde maaş ve sosyal güvenceden yoksun şekilde eğitimlerini tamamlamaya çalışan yabancı uyruklu hekimler köle gibi çalıştırılıyorlar. Asistanlar, sosyal güvenceleri olmadığı için hizmet verdikleri... 
tıp egitimi
Sibel Durak Sağlık politikaları, sağlık uygulamaları ve tıp eğitimi birarada düşünülmemesinden kaynaklı sorunlar nedeniyle uzmanlaşmanın zorunlu görülmesi hekim adaylarını TUS çıkmazına sokuyor. Aldıkları eğitimin niteliğine... 
intörn
İntörn hekimlere maaş bağlanmasını öngören yasanın yürürlüğe girmesinin ardından intörn hekimler ilk maaşlarını 15 Ekim itibariyle aldılar. İntörn maaş yönetmeliğinde 2012 yılına ait ücret ödeme başlangıç tarihi 15 Eylül... 
ONUR HAMZAOĞLU
 Türkiye Biyoetik Derneği 10 Ekim 2012 tarihli kararıyla Dr. Onur Hamzaoğlu’na “Türkiye Biyoetik Derneği Araştırma Etiği Ödülü” verdi. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu,... 
özden-şener1-köşe-yazısı-fotosu-266x400
Self-Mutilasyon ya da Bir Adım Öne Çıkın!   Dr. Özden Şener ATO Yönetim Kurulu Başkanı   Dünyada yaklaşık 20.000 üniversite bulunuyor. ODTÜ Enformatik Enstitüsü’nün bu yıl yaptığı çalışmaya göre İstanbul, Ankara,... 
iyi üniversite
Özel üniversite A.Ş., yabancı üniversite, sözleşmeli öğretim üyeliği, öğretim üyesine dışarıda çalışma yasağı, hastanelerde hoca farkı uygulaması, rektör yetkilerinin üniversite konseyine devri gibi yenilikler içeren yasa taslağını... 
IMG_5451-webe
TTB Tıp Öğrencileri Kolu (TÖK), ATO ve SES temsilcilerinin de katılımıyla 07 Eylül 2012 tarihinde gerçekleştirdiği basın açıklaması ile 90 gündür tutuklu olan sınıf arkadaşlarının serbest bırakılması çağrısında bulundu. TTB,... 
650 khk
Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının sonuçlarını ve KHK nedeniyle mağdur olan Ankaralı hekimlerin önümüzdeki süreçte neler yapması gerektiğini ATO Hukuk Bürosundan Avukat Ayşegül Bulut’a sorduk.   650 sayılı KHK Anayasa Mahkemesi... 
yabancı intörn
Türkiye’de tıp eğitimi alan yabancı uyruklu öğrenciler yasaların yol açtığı ayrımcılık nedeniyle mağdur ediliyorlar. İntörn hekimler yasada yer alan ‘TC uyruklu’ ifadesi nedeniyle maaş hakkından yararlanamıyor. Sibel Durak İntörn... 
akşam-hukuku dolanıp dersbaşı yaptılar
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik kadrolarına yapılan ‘adrese teslim atamaların’ Mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından Rektörlük’ten şaka gibi bir açıklama geldi. YBÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan... 
ybü
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik kadrosuna yapılan atamalar mahkeme tarafından iptal edildi. YÖK’ü ve Üniversite Yönetimini yargı kararının gereğini yapmaya davet eden Ankara Tabip Odası sonuç alamayınca Rektör... 
IMG_5130
  Yeni eğitim dönemi başladı. Parasız eğitim ve sağlık hakkı talebinde bulunan geleceğin hekimlerinin tutukluğu üç aydır devam ediyor. Tam sınav dönemi öncesi 6 Haziran’da gerçekleştirilen tutuklamalar nedeniyle eğitimleri... 
asistan hekim
Sibel Durak   Üniversite hastanelerini daha iyi eğitim almak için seçtiklerini belirten asistan hekimler,  kadro sayılarının sistemli şekilde azaltılması sonucu yaşanan yoğunluk nedeniyle eğitimlerinin aksamasından şikayetçi. Önceki... 
asistan
Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu, üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde çalışan asistanlarla bir araya geliyor. Asistanların yaşadıkları sorunları yerinde, kendilerinden dinlemek adına başlatılan toplantıların ilki,... 
HEKİM VEKILLER ANK TABIP O  BASK-CHP HULYA GUVEN 1
Sibel Durak   İntörn hekimlere maaş ödenmesinin yolunu açan kanun yürürlüğe girdi. Maaşların 15 Eylül’den itibaren ödenmeye başlanması bekleniyor. İntörn hakları konusunda önemli çalışmalar yapmış olan hekimler, elde edilen... 
ybü
Adrese teslim atamalarda karar: İPTAL   “Noter tasdikli torpil skandalı” karara bağlandı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik kadrolarına yapılan ‘torpilli atamalar’, Ankara 5. İdare Mahkemesi tarafından... 
yök
Sağlık Bakanı ve SGK’dan sonra şimdi de YÖK’ün açıklaması, 650 sayılı KHK ile getirilen “dışarıda çalışan öğretim üyesi fakültede gelir getiren iş yapamaz” şeklindeki düzenlemeyle çelişiyor.   Daha önce Anayasa... 
anayasa mahkemesi
Mahkeme, mesai sonrası dışarıda çalışan öğretim üyelerinin kamuda çalışmasını sınırlayan düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı buldu.   Yasal haklarını kullanarak mesai dışında serbest mesleki çalışmada bulunan öğretim üyeleri... 
intörn
İntörn hekimlerin çalıştığı üniversite hastanelerinde hemşire, teknisyen ve diğer personel açığı intörn hekimler tarafından dolduruluyor.    Sibel Durak   Sağlıkta emek sömürüsü tıp fakültelerinde başlıyor.  İntörn hekimler... 
sabim logo
Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi SABİM’in hekimleri ve sağlık çalışanlarını hedef haline getirdiği kanaati giderek yaygınlaşıyor.   SABİM şikayetleri hekimlerin haksız biçimde ve insafsızca suçlanmasına yol açıyor.... 
SGK yazısı-2
SGK, mesai sonrası dışarıda çalışan öğretim üyesi hekimlerin çalıştıkları üniversite hastanelerinde ameliyat yapabilmesinin önünü resmen açtı. Sağlık Bakanı’nın ardından SGK da “ekipten birine faturalandırma yöntemine”... 
DSCF2364
Dr. Ersin Arslan dün hasta bakıyordu, bugün yok. Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesinde görevi başındayken 17 yaşındaki bir hasta yakını tarafından öldürüldü. Bu sayı, Dr. Ersin Arslan ve şiddete maruz kalan tüm sağlık... 

Arşivler

Son Yorumlar