TIP FAKÜLTESİ

Süresiz grevi göze alarak bir araya gelen Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH asistanlarının eylemi “süre”siz oldu. Bir araya gelen asistanların kararlılığı karşısında hastane yönetimi talepleri kabul etmek durumunda... 
Türk Tabipleri Birliği ve Ankara Tabip Odası, “7. Füsun Sayek Eğitim Hastaneleri Kurultayı” ve “XX Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı”na ev sahipliği yaptı. Hekim Postası Ankara Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği tarafından... 
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkına fark edilmemesi için saat kulesi görünümünde konulan baz istasyonundan sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kök Hücre Araştırma Merkezi bahçesindeki... 
Dr. Mine Önal Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi           Tıbbın paraleli olur mu? Oldu bile… Artık tıp fakültelerinde öğretilmeyen, bilimsel olmayan nur topu gibi bir tıbbımız var. Sağlık Bakanlığı... 
Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinde görevli uzman doktorun bir hasta tarafından ağır hakaretler edilerek darp edilmesi Ankara Tabip Odası tarafından protesto edildi. Hekim Postası ATO tarafından konuyla ilgili 9 Eylül’de yapılan... 
Bir sabah bölüm sekreteri rektörlükten gelen bir yazıyı bana uzattı. “Hocam Gölbaşı kapatılıyormuş” dedi.  Şaşkınlıkla baktım. Anabilim dalı başkanına koştum. Doğruladı. Gölbaşındaki bağımlılık birimi kapatılacağına... 
Bir canlı türü olarak insanların soyunun devamı ile ilgili kaygılanmasını gerektirecek çok sayıda sebep bulunabilir. Bunların önemli bir çoğunluğu insanların birbirlerine ve yaşadıkları çevreye yaptıklarıyla ilgili gibi görünmektedir.... 
Sıcak yazın ardından, acaba bir nebze serinler miyiz? Çok hararetli bir yaz mevsimi geçirdik. Havalar fena değildi aslında, sıcak olan ülkemizin ve yakın çevremizin gündemiydi. Ülkenin siyasi ve sağlık gündemi, Ortadoğu’daki savaş... 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı mesleğini serbest icra ettiği gerekçesiyle Fakülte Kurulu üyesi Profesör Dr. Esin Şenol’un üyeliğini iptal etti ve boşalan üyelik için yapılacak seçimlerde yine mesleğini serbest olarak... 
Bonzai kullanımında patlamanın yaşandığı günlerde Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, uyuşturucuyla mücadeleye tezat oluşturan bir karara imza atarak, geçen yıl Gölbaşı Kampüsünden çıkardığı Psikiyatri Anabilim Dalı bünyesinde... 
Tam Gün Yasası ile birlikte uygulanan sağlık politikaları İstanbul, Hacettepe, Gazi gibi Türkiye’nin en köklü tıp fakültesi hastanelerini borç batağına soktu   Hekim Postası Türkiye’de özel ve kamu olmak üzere hastanelere... 
Hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle YÖK tarafından tıp fakültesi dekanlığı görevinden alınan ve hukuki mücadelesini sürdüren Prof. Dr. Sacit Turanlı ve halen dekan vekilliğini yürüten Prof. Dr. Mustafa Benekli ile nitelik gözetilmeden... 
Ankara Tabip Odası, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi için açılan akademik personel kadrolarına atanacak isimleri başvuru süresi dolmadan noterden tespit ettirdi. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, tıp fakültesine atanmak üzere 12 ve 31 Aralık... 
AKP-Cemaat çekişmesi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde yaşanan kadrolaşmanın boyutunu gözler önüne serdi. Hükümetin, Cemaatin en geniş yapılanmaya gittiği üniversitelerden biri olarak işaret ettiği Gazi Üniversitesinde Prof. Dr.... 
Antalya 2. İdare Mahkemesi, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Doç. Dr. İlker Belek’e verilen disiplin cezasını iptal etti. Mahkeme, ifade özgürlüğünün Anayasal güvence altında olduğunu hatırlattı. Akdeniz Üniversitesi... 
Halk Sağlığı Anabilim Dalı doçent kadrosu için “tamamlayıcı tıp konusunda deneyim” koşulu istendi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü tarafından öğretim üyesi alımı için 21 Mart’ta yayımlanan ilanda, Tıp Fakültesi... 
TTB Tıp Öğrencileri Kolu tarafından düzenlenen Ata Soyer Tıp Eğitimi Sempozyumu 19-24 Nisan tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi. Tıp eğitiminin durumunu tartışmak üzere bir araya gelen TTB Tıp Öğrencileri Kolu (TÖK), Ata... 
Mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeden tıp fakültesi mezunlarına diploma verilmemesi uygulaması Sağlık Bakanlığı tarafından YÖK’e yazılan bir yazıyla son buldu. Sağlık Bakanlığı tarafından YÖK’e iletilen 19 Şubat... 
  Sertifika alma zorunluluğu getirilen yaklaşık 15 bin tıbbi mümessili Yıldırım Beyazıt Üniversitesi uzaktan eğitecek. Çıkarılan bir yönetmelikle tıbbi mümessillere sertifika zorunluluğu getirildi. Sertifika içinse eğitim alınması... 
YBÜ Rektörlüğü mahkemenin iptal kararını uygulamadı. ATO, yönetimin peşini bırakmadı. Nihayet üniversite, akademik kadrolar için kişiye özel koşulları kaldırarak tekrar ilana çıktı. Ankara Tabip Odası, 26 Ocak 2011 tarihli ilanla... 
Bu sefer hukuku tanıyacak mı? İdare Mahkemesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yapılan öğretim üyesi atamalarının hukuki bir geçerliliği ve haklılığı olmadığını ve üniversitenin yeniden atama ilanına çıkması... 
Cezaevinde olmaları sebebiyle mezuniyetleri 6 ay geciken ve üniversitelerindeki mezuniyet törenlerine katılamayan iki tıp öğrencisi için 16 Ocak’ta Ankara Tabip Odası’nda sembolik bir diploma töreni düzenlendi. Törene tıp fakültelerinden... 
Kontenjan artışı nedeniyle nitelikli eğitim alamadıklarını söyleyen İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi öğrencileri isyan etti. Öğrenciler,  TTB ve öğretim üyelerinin de desteğiyle 18 Aralık’ta eyleme gitti. Fakülte dekanlıklarının... 
Asistan hekimlerin mecburi hizmet kurasına kadar işsiz kalıp maaş alamamaları sorunu son çıkan torba yasa ile çözümlenirken, benzer bir uygulamanın tıp fakültesi mezunları için de hayata geçirilmesi taleplerini gündeme getirdi. Türk... 

Arşivler