Soluzioni Tiki Taka Infinite pics answers Salame di cioccolato
TIP FAKÜLTESİ » Hekim Postası

TIP FAKÜLTESİ

akdeniz ünv. eylem
  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Belek, hakkında arka arkaya soruşturma açılarak öğretim üyeliği görevinden uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Akdeniz Üniversitesi... 
dava
İdare Mahkemesinden yürütmeyi durdurma Üniversite yönetimleri, 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yi dayanak göstererek ikinci işte çalışan öğretim üyelerinin adlarını hastane hasta takip sisteminden çıkarmış, bu durumdakilerin... 
hakan kınık2
Tam Gün Yasası nedeniyle üniversitede ameliyatlara giremeyen öğretim üyelerinden biri de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilimdalından Prof.Dr Hakan Kınık.  Çocuk ortopedisi alanında başarılı çalışmalara... 
Bologna Modeli-Prof. Dr. İzge Günal2
Yüksek Öğretim Kurumu’nun yeniden yapılandırılma sürecinde eğitim sisteminin geleceği durum öğretim elemanlarını ve öğrencileri yakından ilgilendiriyor. Yapılandırma başlıklarından birisi olan Bologna Modeli pek çok üniversitede... 
erol ozdiler-webe
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Erol Özdiler, göreve gelişinden kısa bir süre sonra yaşanan İbni Sina Hastanesi ameliyathane çalışanlarının grevinden tıp fakültelerinin mali durumu ve hayata geçirmeyi... 
yorgun asistan
Tıp fakülteleri ve eğitim araştırma hastanelerine verilen asistan kadroları yıllar içinde neredeyse yarı yarıya düştü. Sayı azaldıkça asistanların iş yükü arttı, eğitime zaman kalmadı. Sağlık Bakanlığı yayınladığı genelgelerle... 
yök
Öğretim üyelerine muayene ve tedavi olmak için ödenen ve “hoca farkı” diye bilinen ek ücretin geri getirilmesi konusunda gözler yeni YÖK Yasasına çevrildi. Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) 29 Aralık 2012’de yapılan değişiklikle... 
meryem miris kurtulmuş
Kansu Yıldırım Hazırlanmakta olan yeni bir yasayla, 06 Kasım 1981’den bu yana yürürlükte olan Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), “Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu” adıyla baştan aşağı değiştirilmesi için çalışmalar yürütülüyor.... 
dava
Kamuda 657 sayılı Yasaya bağlı olarak çalışan hekimler ve diş hekimleri, mesai saatleri dışında muayenehanelerinde hasta görmelerinin engellenmesi nedeniyle açtıkları davaları kazanıyorlar. Muğla İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin... 
images
Kansu Yıldırım En karlı yatırım: Üniversite açmak Sağlık hizmetlerinin sunumunda payını giderek genişleten özel sağlık sektörü, son yıllarda eğitim alanındaki faaliyetlerini yoğunlaştırmaya başladı. Vakıf Üniversiteleri Birliği’nden... 
radyoloji
Sibel Durak Sağlık Bakanlığı radyologların fiili hizmet zammı ve şua izninden yararlanma koşullarını zorlaştırmak üzere kolları sıvadı. Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliklerine gönderilen 26 Kasım 2012 tarihli duyuruya... 
osamangazi
Pek çok tıp fakültesinde asistanların eğitimi, yürürlükteki Tam Gün Yasasından kaynaklı düzenlemeler nedeniyle olumsuz etkileniyor. Özellikle belli bir alanda uzmanlaşan tek hekimlerin yasa nedeniyle hasta bakamıyor ve ameliyatlara giremiyor... 
akdağın eşi
Daha önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için delinen Tam Gün Yasası bu sefer de yasanın bizzat tasarlayıcısı olan Sağlık Bakanı’nın eşi için delindi. Tam Gün Yasası nedeniyle, mesleklerini serbest icra etmek isteyen öğretim üyesi... 
acil
Sibel Durak Acil tıp çalışanları, acil servislerde yapılan işlem ve tetkik ücretlendirmelerinin iyileştirilmesi talebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kapısını çaldı.   Acil tıp çalışanlarının çalışma koşullarına ilişkin sorunlar... 
tip_ve_ilac_hukuku
Sibel Durak Tıp eğitiminde önemli rol oynayan temel tıp bilimleri yıllar içerisinde azalan asistan kadroları nedeniyle kan kaybediyor.  İş olanakları da kısıtlı olan bilim dallarına hekimler değil tıp dışı alan mezunları yöneliyor.... 
gazi psk.
Sibel Durak Performans sisteminin yarattığı baskılara rağmen hasta sayısını artırmak için muayene süresinden, asistan eğitimlerinden kısmadan kaliteli hizmet sunmaya çalışan kliniklerden biri Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri... 
asistan kadro
Ankara Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası Ankara Şubesi ve Hacettepe Üniversitesi çalışanları 30 Kasım’da “Bir Adım Öne Çık. Hacettepe’ye Sahip Çık” sloganıyla geniş katılımlı bir basın açıklaması gerçekleştirdi.... 
anayasa mahkemesi
650 sayılı KHK’nın ilgili maddesi iptal edilmiş olsa da, üniversiteler uygulamayı sürdürüyor. 650 sayılı KHK’daki “serbest meslek faaliyeti yürüten öğretim üyeleri, üniversitede yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetinde bulunabilir... 
yabancı asistan
Sibel Durak Türkiye’deki hastanelerde maaş ve sosyal güvenceden yoksun şekilde eğitimlerini tamamlamaya çalışan yabancı uyruklu hekimler köle gibi çalıştırılıyorlar. Asistanlar, sosyal güvenceleri olmadığı için hizmet verdikleri... 
tıp egitimi
Sibel Durak Sağlık politikaları, sağlık uygulamaları ve tıp eğitimi birarada düşünülmemesinden kaynaklı sorunlar nedeniyle uzmanlaşmanın zorunlu görülmesi hekim adaylarını TUS çıkmazına sokuyor. Aldıkları eğitimin niteliğine... 
intörn
İntörn hekimlere maaş bağlanmasını öngören yasanın yürürlüğe girmesinin ardından intörn hekimler ilk maaşlarını 15 Ekim itibariyle aldılar. İntörn maaş yönetmeliğinde 2012 yılına ait ücret ödeme başlangıç tarihi 15 Eylül... 
ONUR HAMZAOĞLU
 Türkiye Biyoetik Derneği 10 Ekim 2012 tarihli kararıyla Dr. Onur Hamzaoğlu’na “Türkiye Biyoetik Derneği Araştırma Etiği Ödülü” verdi. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu,... 
özden-şener1-köşe-yazısı-fotosu-266x400
Self-Mutilasyon ya da Bir Adım Öne Çıkın!   Dr. Özden Şener ATO Yönetim Kurulu Başkanı   Dünyada yaklaşık 20.000 üniversite bulunuyor. ODTÜ Enformatik Enstitüsü’nün bu yıl yaptığı çalışmaya göre İstanbul, Ankara,... 
iyi üniversite
Özel üniversite A.Ş., yabancı üniversite, sözleşmeli öğretim üyeliği, öğretim üyesine dışarıda çalışma yasağı, hastanelerde hoca farkı uygulaması, rektör yetkilerinin üniversite konseyine devri gibi yenilikler içeren yasa taslağını... 

Arşivler