ÖZEL HEKİMLİK

Fakülte yönetimleri ve SGK ne yapacaklarını bilemiyor. Geçtiğimiz ay Akdeniz Üniversitesi’nde Türkiye’nin ilk fasial transplantasyon operasyonunu gerçekleştiren Dr. Ömer Özkan’ın, mesai sonrası dışarıda çalışması... 
Damga: Aç Kapıyı Bezirganbaşı YÖK Genel Kurulu diploma denklik listesi yapacak. Listedeki ülkelerden gelen doktorlara kapılar sınavsız açılacak. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararıyla, sınavsız denklik geçerlilik kazandı.... 
Denizli Valiliği İl Disiplin Kurulu, “Tam Gün Yasası”na uymadıkları gerekçesiyle 4 doktora disiplin cezası verdi. Denizli Tabip Odası Başkanı Ersin Çağırgan, bunun Türkiye’de bir ilk olduğunu belirterek, konuyu yasal platforma taşıyacaklarını... 
ATO’dan hekimlerin mesleki bağımsızlığını korumaya yönelik bir uygulama Hekim emeğini değersizleştirmeyi hedefleyen Sağlıkta Dönüşüm Programının en önemli enstrümanlarından birisinin de, hekimlerin serbest çalışmalarını olanaksız... 
Kansu Yıldırım Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 18 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ uyarınca,... 
Mart’ın ilk pazar günü Ankara Tabip Odası’nda gerçekleştirilen buluşmaya 80’i aşkın emekli hekim katıldı. Samimi ve zaman zaman da hüzünlü bir havada geçen toplantıda geçmişten bugüne Türkiye’de hekimliğin sorunları konuşuldu.... 
Üniversitelerde arka arkaya kurulan Sağlıkçı Meclisleri ile üniversitenin tüm bileşenleri bir araya gelerek sağlık alanına ilişkin sorun ve çözüm önerilerini tartışmaya açıyor. Hacettepe Sağlıkçı Meclisinin ilk toplantısı, öğretim... 
Bilgisayarınıza indirmek için lütfen tıklayınız.  Devamı →
Bakan açıkladı: “Tam gün çalışmayan doktorların üniversite hastanelerinde ameliyat yapmaları yasak değil. Doğrudan bu doktorlar üzerinden fatura yapılması yasak.” Ankara Tabip Odası, konuyla ilgili uygulamayı SGK Genel Müdürlüğü... 
SGK’nın paket fiyatları yerinde sayıyor. Enflasyon parayı eritiyor. Kamuda ve özelde reel aylıklar düşüyor. Hekim Postası Şubat 2012 Sosyal Güvenlik Kurumu önceki yıllarda, yatarak veya poliklinikte hizmet verilen SGK’lı hastalar için... 
Danıştay Bakanlığa “muayenehane standartlarını TSE’ye sor” dese de TSE bu görevini Bakanlığa devretmiş görünüyor Hekim Postası Şubat 2012 Kansu Yıldırım Türk Standartları Enstitüsü (TSE) muayenehane standartlarını belirleme... 
Prof. Dr. Okan Akhan’la Söyleşi: Türkiye’de radyoloji ve performans sistemi “Tetkiklerin uluslararası bilgi standartlarında hastalara yeterli zaman ayrılarak yapılması son derecede önemlidir. Türkiye’de temel eksiklik bir yönüyle... 
Ankara Tabip Odası özelde çalışan hekimleri işsiz bırakan kadro satış ve devrine karşı Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimde bulundu. Hekim Postası Şubat 2012 Özel İmece Tıp Merkezi’nin 2011’in son günlerinde kapatılarak buradaki... 
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ATO’dan serbest çalışan hekimlerin listesini istemiş, listenin verilmemesi nedeniyle Müdürlük ATO Başkanı Dr. Bayazıt İlhan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Hekim Postası Şubat 2012 ATO Hukuk... 
Meslek örgütünün özerkliğine saldırı! Dünya Tabipler Birliği (DTB), 663 Sayılı KHK ile “hekimliğin kamu ve kişi yararına yapılması” ibaresinin TTB Yasası’ndan çıkarılmasını meslek örgütünün özerkliğine saldırı olarak... 
“Hekimler odalara meslek onurları için üye olurlar” TTB’den yapılan açıklamada, Büyük Kongre’de kararların, 65 tabip odasından katılan tüm delegelerle birlikte alındığı vurgulandı ve bugün sağlık ortamının karşı karşıya... 
Özel hastaneler ve tıp merkezleriyle ilgili yapılan yasal düzenlemelerle kadro satışı ve devri yasal hale geldi. Kadro satışları sonrası hekimler işsizlik veya yaşadıkları il dışında iş arama arasında bir tercih yapmak zorunda kalabiliyor. Hekimin... 
Türkiye, fakir ülkelerin sınırlı olanaklarla yetiştirmiş olduğu akıllı ve zeki çocuklarını, 500-700 USD gibi aylıklarla çalıştıracaktır. Bu sayede “personel giderleri azaltılarak”, Türkiye’deki hekimlerin emeği de değersizleştirilecektır.... 
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, TTB Kanununda yer alan “tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak” ibaresinin, “Bu görev, genel sağlık otoritesinin görev alanına girer. Meslek örgütü olan TTB bu ibare ile... 
Oy birliği ile KHK’yi reddetti   Hekimler ve sağlık çalışanları, AKP hükümetinin TBMM iradesini yok sayarak bir gece yarısı çıkardığı 663 Sayılı KHK’ye karşı 21 Aralık’ta yurt genelinde iş bıraktı. Sağlık Hakkı Meclisleri’nde... 
663 Sayılı KHK’ye karşı 21 Aralık’ta yurt genelinde gerçekleştirilen eylemlere onbinlerce hekim ve sağlık çalışanı katıldı. Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine çok sayıda ilde hekimler ve sağlık çalışanları... 
Bakan’ın “dönüş yok” dediği tam gün uygulaması dikiş tutmuyor. Başbakan tarafından da delinen Tam Gün Kararnamesi’nin yarattığı sorunların içinden çıkılamıyor. Sağlık Bakanlığı kimi “özel” uygulamalarla kendi yaptığı... 
CHP, 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Dava dilekçesinde, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın... 
Hekimler ve sağlık çalışanları 2012’ye şiddetle girdi. Hekimler ve sağlık çalışanları fiziksel ve sözel saldırılara maruz kaldıkları 2011 yılını geride bırakıp yeni bir yılda şiddetten arındırılmış ortamlarda hizmet vermeyi... 

Arşivler