ÖZEL HEKİMLİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu “Özel Hastane İşyerlerinde Çalışma Ortam ve Koşullarına Yönelik Programlı Teftiş Sonuç Raporu”nda özel hastaneleri mercek altına aldı. Yüzde 96’sı tehlikeli işyeri... 
Özel hastaneler birlikte çalıştıkları hekimleri taşeron hekimlere dönüştürmeye başladı. İstanbul’da yaklaşık 10 Ankara’da da 6 yıldır süregelen uygulamayla hastaneler birlikte çalışacakları hekimlerden şahıs şirketi kurarak... 
Danıştay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın son yıllarda çıkartılan yasalarla ortadan kalktığını iddia ettiği işyeri hekimlerinin tabip odası onayı alması zorunluluğunun halen devam ettiğine karar verdi. Hekim Postası... 
Dr. Selçuk Atalay AKP’li yıllar içinde en az 15 bini aşkın işçinin “iş cinayetlerine” kurban edildiğini biliyoruz. Bugün artık işçilerin çalıştıkları iş sebebiyle yaşamlarını yitirmesi, bu ülkede yaşayan ve azıcık haber... 
Yönetmeliğin son haline göre muayenehane açmak için depreme dayanıklılık raporu artık istenmeyecek. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte 21 Mart 2014’te yapılan düzenleme ile toplam 19... 
ATO ve TTB tarafından SGK Başkanı’na yapılan ziyarette, özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin sorunları ele alındı. Tatil günlerinde acil dışı çalışmanın önlenmesi için provizyon verilmemesi ve maaşları geciktiren kuruluşa... 
Ankara’da hizmet veren özel bir göz sağlığı merkezinde, görme alanı testi istenen hastanın sadece şikayeti olan gözüne test yapıldı. Kendisinden görme alanı testi istenen bir hastanın, başvurduğu özel tıp merkezinde sadece tek... 
Yeni yasayla birlikte pastadan en büyük payı kapmak için birbirleriyle adeta yarışa giren OSGB’ler, muayenehaneden oto sanayi sitesine pek çok işyerini telefon yağmuruna tutuyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası uyarınca 50’den... 
Muayenehaneler de dahil olmak üzere 50’den az çalışanı bulunan çok tehlikeli ve tehlikeli işyerlerinde, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdamı için tanınan süre 1 Ocak 2014’te doldu. Sekreter, yardımcı personel ve benzeri... 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği gereği muayenehanesinde çalışanı bulunan ancak risk değerlendirmesini yaptırmayan hekimlere 42 bin TL’lik ceza kapıda. Sekreter,... 
Çalıştıkları özel sağlık kuruluşundan ayrılan hekimler, maaş alamamaktan tazminat ödemeye kadar pek çok zorlukla karşı karşıya kalabiliyor. Ankara Tabip Odası bir süredir sözleşmelere müdahil olarak hekimlerin hak kayıplarını... 
Dr. Haluk Başçıl Hekim Postası’nın Şubat sayısında çalışma yaşamında uygulamaya giren yeni teknolojiler, yeni istihdam biçimleri ile uyumlu ve sermayeden yana tek taraflı yasal düzenlemelerin bir parçasını oluşturan ‘İşyeri... 
Girişimsel işlemlerin yasaklandığı muayenehanelerde bulundurulması zorunlu tutulan ilaçlar “bu kadar da olmaz” dedirtecek cinsten. Uzmanlık alanına bakılmaksızın tüm muayenehanelerde aynı ilaçların bulundurulması beklenirken, hastane... 
  Düşük ücret ve güvencesiz çalışma koşulları altında hizmet sunan özel acil sağlık çalışanları emek sömürüsüyle karşı karşıya. Kimi zaman 48 saatin üzerinde kesintisiz hizmet verdiklerini anlatan hekimler, acil sağlık hizmetinin... 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilerek işyeri hekimliği eğitimleri vermeye başlayan özel şirketler, hekimleri çekmek için stajdan konaklama imkanına kadar türlü seçenekler sunmaya başladı. İş Sağlığı... 
Kansu Yıldırım Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Birliği (OHSAD), hastalardan fazla ek ücret alındığına dair Sayıştay raporuna istinaden SGK tarafından özel sağlık kurumlarından istenen savunmalara itiraz etti. Üyelerinin kullanımına... 
Sağlık Bakanlığı’nın düzenlediği kısıtlamalar muayenehane hekimlerini çalışamaz hale getirdi. Gastroenterologlar muayenehane ortamında rektoskopi yapabilirken, gastroskopi ve kolonoskopi yapmaları yasak. Kadın doğum uzmanları... 
Sibel Durak Sağlık Bakanlığı uygulamalarıyla hekimlere adeta “yan dal yapmayın” çağrısında bulunuyor. Uzmanlıklarını yan dal ile pekiştiren hekimler bunun bedelini özel hastanelerde çalışma kapıları kapatılarak, yeniden zorunlu... 
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “muayenehane genelgesi”ne ilişkin TTB’nin açtığı davada Danıştay’dan yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Danıştay kararında, Bakanlığın yetkisini hekimliğin tesis çatısı altında... 
Halk ve sağlıkçılar yan yana! Ankara Sağlık Hakkı Meclisi’nin kuruluşu düzenlenen bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. ATO’nun da dahil olduğu çok sayıda meslek odası, sendika, siyasi parti ve demokratik kitle örgütünün... 
Ankara’daki vakıf üniversitelerinin birinde hekim ve öğretim üyesi aylıklarının düşüklüğü can yakıyor Kansu Yıldırım Ankara sınırları içinde dört vakıf üniversitesi bulunuyor. Bazı vakıf üniversitelerinde çalışan hekimler... 
ATO, hakaret, iftira ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla Ankara eski İl Sağlık Müdürü Mustafa Aksoy hakkında suç duyurusunda bulunda. Suçlamalar nedeniyle hakkında adli soruşturma başlatılan Aksoy, Sağlık Bakanlığı tarafından... 
Görevi başında bir hekime “Doktor olmuşsun ama adam olamamışsın” şeklinde hakaret eden hasta yakını, 1500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan bir hekim,... 
GÜTF’deki müdür terörüne yönelik protestolar sürüyor Acil Servis doktorunu darp eden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başmüdür Vekili Arif Sezgin, tepkiler üzerine başmüdürlük görevinden el çektirilse de müdürlük görevini... 

Arşivler