DEVLET HASTANESİ

Hekiminden hemşiresine yoğun bakım çalışanları tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya. Sibel Durak Haftanın 7 gün 24 saati ölüm riski yüksek hastalarla bir arada kapalı mekanda çalışmak, çalışma standartlarının olmaması,... 
Şehir Hastaneleri projeleri, finansman sıkıntısı nedeniyle durma noktasına geldi. Sağlık Bakanlığı ve Hazine garantilerine karşın projeyi üstlenen şirketler projeleri zamanında teslim edemediği gibi uygulamada kimi usulsüzlükler de... 
Hekimlerin uzun süredir performans sistemi ve hesaplamalar üzerine dile getirdiği kaygılar Sayıştay raporuna da yansıdı. Denetimler sırasında, hastanelerin performans hesaplamalarında eksik ve hatalı işlemler tespit edildi. Danıştay,... 
Personel ve hasta tuvaletlerinin birleştirilmesi ve gizli müşteri uygulamalarının eleştirilere neden olması üzerine, ikinci “90 Gün Çalışması” kapsamında talimatlarda değişikliğe gidildi. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından... 
ÖZELDE YA DA KAMUDA Sağlık kuruluşlarının kapısı tabip odalarına kapatılamaz! Yargı, hem insan hakları hem de tabip odalarının çalışmaları açısından son derece önemli bir karara imza attı. ATO’dan bir heyetin Numune Hastanesi... 
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Nurullah Zengin hakkında, geçtiğimiz yılki olaylı 29 Ekim kutlamalarının ardından hastanesinde görevli bir hekime sözel şiddette bulunduğu gerekçesiyle ceza davası açıldı. Ankara Numune... 
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Sayıştay’ın 2012 yılı denetim raporunda sınıfta kaldı. Kurumun personel ödemelerinden performans katsayılarına, faturalandırmadan ihale usullerine kadar pek çok konuda ilgili yasa ve yönetmeliklere aykırı... 
Eğitim ve araştırma hastanelerinde bazı hekimler hiçbir açıklama olmadan semt polikliniklerine gönderiliyor. Hastanede kalan meslektaşlarına kıyasla aylık 2000 TL’ye varan ekonomik kayıpları olan hekimler amirlerin keyfi uygulamalarından... 
Türkiye’nin dört bir yanındaki hastanelerden, haklarını arayan sağlık çalışanlarının grev haberleri yayılmaya başladı. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yardımcı personelin eylemini İstanbul Üniversitesine bağlı... 

Hekim Postası’nın Ekim 2013 sayısında yer alan “Sağlık Bakanlığı’nda neler oluyor” başlıklı habere ilişkin olarak Dr. Nihat Tosun vekili Av. Siraceddin Çiftçi’nin göndermiş olduğu İhtarname başlıklı... 
Son çıkan torba yasa ile “doğumdan sonra gece nöbeti verilmemesi” için belirlenen sürenin 1 yıldan 2 yıla çıkarılması tartışmalara neden oldu. Düzenlemeyle birlikte devlet memurlarının yanı sıra asistan hekimler de hamilelikte... 
Türk Tabipler Birliği avukatlarından Mustafa Güler mecburi hizmete dair merak edilen soruları Hekim Postası için yanıtladı. “Bir meslek mensubunun kendini eğitim yoluyla geliştirmesini devletin desteklemesi lazım fakat bizde ‘kendini... 
Geçtiğimiz yılın Kasım ayında faaliyete geçen Kamu Hastanesi Birlikleri, 2013 Ocak ayından bu yana istihdam etmeye başladığı “sağlık otelciliği müdürleri” ile kamu hastanelerini özel hastanelerin konforuna getirmeyi hedefliyor. Uygulamanın... 
Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği hastaneleri “90 Gün Çalışması” kapsamında gizli müşteri uygulaması ile kontrol edilecek. Sağlık Bakanlığı, 90 Gün Çalışması projesi adlı yeni bir proje başlattı. Ana hedefinin etkin bir yönetişim... 
Poliklinik, yoğun bakım ve özel oda sayılarını artırarak her gün büyüyen eğitim ve araştırma hastanelerinde, hekimlerin kısa süre nefes almaları için ihtiyaç duydukları özel dinlenme alanlarına yer bulunamıyor. Hekimler, dinlenme... 
Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Özden Şener ve Genel Sekreter Dr. Selçuk Atalay, Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi yöneticisi Dr. Nurullah Zengin’i ziyaret etti. Ziyarette, yürütülmekte olan sağlık politikalarının hekimlere... 
Her yaş, her meslek, her eğitim grubundan insanın derdine çare için koştuğu mekanlar hastaneler. Kimi koridorda, kimi bahçede, kimi kantinde ama hepsi benzer yüz ifadeleriyle bekliyor. Bankta yanlarına oturan kişiyi önce bir tartıp ardından... 
Olağan Şüpheliler Dr. Özden Şener ATO Yönetim Kurulu Başkanı Michael Curtiz’in 1942 tarihli sinema klasiği Casablanca’da Rick Binbaşı Strasser’i öldürür; öyle gereklidir. Cinayetin tanığı olan Yüzbaşı Renault Rick’i ele... 
Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Emekli Hekim Komisyonu, hekimlerin emekli maaşlarının iyileştirilerek insani yaşam şartlarına uygun hale getirilmesi yönündeki çalışmalarına devam ediyor. Sosyal güvenlik uzmanları ile bir araya... 
KHB hastane ve yöneticileri Temmuz ayında ek ödemeye de etki edecek ilk ara karnelerini almaya hazırlanıyor. Puan hesaplamasında verilen hizmetin niteliğinden çok sayılar yarışacak. Hastanelerde karneli dönem başladı. İlk 6 aylık veriler... 
Triaj uygulamasında yeşil alana kaydırılan hastaların tetkik ve girişimsel işlemleri SGK tarafından paket kapsamında ödendiği için acil servislerin bir kısmında yeşil alan sadece ismen var ancak uygulanmıyor. Hiçbir hastanın geri çevrilmemesi... 
Ankara Tabip Odası’nın Ankara Valiliği ile temaslarının ardından Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi’ne nihayet 24 saat polis temin edildi. Hastane acil servisinde 12 Şubat akşamı... 
Kamu Özel Ortaklığı Yasası, Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. Kanun içerisine eklenen bir madde ile sabit ödeme dışındaki döner sermaye gelirleri yeniden düzenlendi. Bağış, faiz ve kira gibi gelirler ödeme yapılacak havuzdan çıkarıldı,... 
Ankara Tabip Odası’nın yaptığı araştırma, eğitim araştırma hastanelerinde artan hasta sayısını gözler önüne serdi. Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim araştırma hastanelerinde günlük poliklinik sayısı 100’ü aşıyor.... 

Arşivler