DEVLET HASTANESİ

Ankara Tabip Odası, Bilkent Şehir Hastanesi açıldığında kapatılacağı belirtilen hastanelerin kapatılmaması için hukuki süreç başlattı. Hekim Postası Sağlık Bakanlığı’nın resmi açıklamalarına göre 2018 yılında açılacak... 
Hekimlerin mecburi hizmet uygulamasına ilişkin sorularına açıklık kazandırmak amacıyla TTB tarafından hazırlanan “Mecburi Hizmet Uygulamasında Sorular ve Yanıtlar” dokümanı güncellendi. TTB-UDEK Asistan ve Genç Uzman Hekimler Çalışma... 
Dr. Asuman Doğan’a görevine iadesi için sürdürdüğü mücadelede destek veren sağlık emek örgütleri, muhalif duruşları nedeniyle haksız yere açığa alınan, ihraç edilen tüm hekimler görevlerine iade edilene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini... 
Bilkent Şehir Hastanesi inşaat çalışmaları nedeniyle şantiyeye dönen Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin otoparkı çamur içinde yüzüyor. Geniş arazisiyle Ankara’nın otopark sorunu olmayan ender hastanelerinden biri olan Atatürk... 
Devlet hizmeti yükümlülüğü kurası öncesi hekimlerin kolay iletişim kurarak, daha sağlıklı tercihler yapabilmeleri için kurulan internet siteleri üzerindeki yazışmalar tehdit ve gözdağı vermeye kadar uzandı. Devlet hizmeti yükümlülüğü... 
  Yargıdan, ATO lehine bir karar daha çıktı. Ankara 17. İdare Mahkemesi,Ankara Tabip Odasına,Yenimahalle Devlet Hastanesi ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi arasında yapılan “işbirliği protokolü”nün niteliği hakkında... 
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin B Blok  çatı katında yangın çıktı. 18 Mayıs günü akşam saatlerinde Beyin Cerrahi ve Üroloji Servislerinin bulunduğu B Blok üst katında çıkan yangına ilk etapta sağlık çalışanları... 
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisin yükünü aile hekimlerine taşıtmaya hazırlanıyor. Hastane hafta sonları acil serviste gönüllü nöbet tutacak aile hekimleri arıyor. Hekim Postası Angarya iş yükü altında ezilen hekimlerin... 
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan sorunlar, Ankara Tabip Odası’nın düzenlediği basın açıklamasında bir kez daha dile getirildi. Hekim Postası Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisinin angarya iş yükü... 
Semtlerde tam teşekküllü hizmet sunan kamu hastanelerinin azlığı merkezdeki hastanelerin hasta yoğunluğu yanında trafik yükünü de artırıyor. Hastanelerin çoğunun otoparkının bulunmaması sağlık harcamalarına ek külfet oluşturuyor.... 
Hastane içinde hizmet veren kantin ve kafeteryalar yüksek ücretleriyle cep yakıyor. Markette markasına göre 35-50 kuruş arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan maden suyunu hastane kantinlerinde en aşağı 75 kuruştan, en pahalısı... 
Sağlık Bakanlığı’nın, telefon görüşmelerinin kişilerin açık rızası olmadan kaydedilemeyeceğine dair genelgesine rağmen Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi’nde konuşmalar kayıt altına alınıyor. Hekim Postası Gölbaşı Hasvak... 
Kışkırtılmış sağlık hizmetlerinin bir sonucu olarak hastanelerin büyük çoğunluğu bilgisayarlı tomografi, MR gibi görüntüleme hizmetlerini ihale yoluyla karşılamayı tercih etmeye başladılar. Türk Radyoloji Derneği Genel Sekreteri... 
Hepatit, HIV, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, grip gibi temas, hava, kan yoluyla bulaşması mümkün pek çok hastalığın tedavisi için yoğun emekle çalışan enfeksiyon hastalıkları uzmanları sadece kendi dalları için değil tüm sağlık... 
Sağlık politikaları nedeniyle birer ticarethaneye dönen hastanelerde, duvara pano asmak bile artık parayla. Ankara Tabip Odası’nın, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne  (EAH) asmak istediği pano için hastanenin... 
Hekiminden hemşiresine yoğun bakım çalışanları tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya. Sibel Durak Haftanın 7 gün 24 saati ölüm riski yüksek hastalarla bir arada kapalı mekanda çalışmak, çalışma standartlarının olmaması,... 
Şehir Hastaneleri projeleri, finansman sıkıntısı nedeniyle durma noktasına geldi. Sağlık Bakanlığı ve Hazine garantilerine karşın projeyi üstlenen şirketler projeleri zamanında teslim edemediği gibi uygulamada kimi usulsüzlükler de... 
Hekimlerin uzun süredir performans sistemi ve hesaplamalar üzerine dile getirdiği kaygılar Sayıştay raporuna da yansıdı. Denetimler sırasında, hastanelerin performans hesaplamalarında eksik ve hatalı işlemler tespit edildi. Danıştay,... 
Personel ve hasta tuvaletlerinin birleştirilmesi ve gizli müşteri uygulamalarının eleştirilere neden olması üzerine, ikinci “90 Gün Çalışması” kapsamında talimatlarda değişikliğe gidildi. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından... 
ÖZELDE YA DA KAMUDA Sağlık kuruluşlarının kapısı tabip odalarına kapatılamaz! Yargı, hem insan hakları hem de tabip odalarının çalışmaları açısından son derece önemli bir karara imza attı. ATO’dan bir heyetin Numune Hastanesi... 
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Nurullah Zengin hakkında, geçtiğimiz yılki olaylı 29 Ekim kutlamalarının ardından hastanesinde görevli bir hekime sözel şiddette bulunduğu gerekçesiyle ceza davası açıldı. Ankara Numune... 
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Sayıştay’ın 2012 yılı denetim raporunda sınıfta kaldı. Kurumun personel ödemelerinden performans katsayılarına, faturalandırmadan ihale usullerine kadar pek çok konuda ilgili yasa ve yönetmeliklere aykırı... 
Eğitim ve araştırma hastanelerinde bazı hekimler hiçbir açıklama olmadan semt polikliniklerine gönderiliyor. Hastanede kalan meslektaşlarına kıyasla aylık 2000 TL’ye varan ekonomik kayıpları olan hekimler amirlerin keyfi uygulamalarından... 
Türkiye’nin dört bir yanındaki hastanelerden, haklarını arayan sağlık çalışanlarının grev haberleri yayılmaya başladı. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yardımcı personelin eylemini İstanbul Üniversitesine bağlı... 

Arşivler