DEVLET HASTANESİ

Kapatılacak toplam 13 hastanede 1 yılda sağlık hizmeti alan yaklaşık 10 milyon poliklinik hastası,1,5 milyon acil hasta ve 150 bin ameliyat hastası kurulacak 2 kampüs hastaneye gitmek zorunda kalacak. Diğer taraftan sağlık hizmeti sunumu... 
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü İstatistik, Analiz, Raporlama ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı “Her Branşta İlk 100 Hastane” 2017 yılı Ocak-Ekim dönemi poliklinik, yatış, yoğun bakım ve acil servis istatistiklerini yayımladı. Türkiye... 
Kapatılacak Hastaneler Hangileri? Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerinin açılmasıyla Ankara’nın sağlık hizmeti yönünden büyük yükünü taşıyan 13 köklü kamu hastanesi tarihe karışacak. Sağlık hizmeti sunumunu olumsuz etkileyecek... 
  Ankara’da Şehir Hastaneleri açılmadan önce ulaşılabilen hastanelerin dağılımının görüldüğü haritada yer alan hastaneler: Eğitim ve Araştırma Hastaneleri  1-Ankara EAH 2-Ankara Atatürk Göğüs Has. ve Göğ. Cerrahisi EAH 3-Ankara... 
  Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerinin açılmasıyla birlikte Ankara’da kamu hastanelerinin kapatılacak olması sağlık hizmetine erişim kadar bu hizmeti sunan hekim ve sağlık çalışanları açısından da belirsiz bir ortam yarattı. Sürecin... 
  Türkiye genelinde yapımı süren veya hizmet vermeye başlayan Şehir Hastaneleri konusunda muhalefet milletvekilleri tarafından  2017 yılı içinde 20’yi aşkın soru önergesi verildi.  Hastanelerin ihale süreçleri, finansmanı, yapım-işleyiş... 
Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla 3 bin 704, Etlik Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla 3 bin 577 yatak kapasitesine sahip dev iki sağlık kampüsümüz olacak ama… -Sabah ve akşam yoğun zamanlarda bir saatte yaklaşık... 
Ankara Tabip Odası’nın düzenlediği Şehir Hastaneleri anketi, hekimlerin de bu hastaneleri istemediğini ortaya koydu. 1-Ankete katılan hekimlerin yüzde 73’ü Şehir Hastanesinde çalışmak istiyor musunuz? sorusuna hayır diye yanıt... 
Ankara Tabip Odası, Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerinin ihale aşamasından itibaren şehir hastanelerinin olumlu-olumsuz tüm yönlerinin düzenlediği sempozyumlarda konuşulmasını sağladı, hukuka aykırı durumlara karşı yasal yollara başvurdu,... 
Ankara Tabip Odası, Bilkent Şehir Hastanesi açıldığında kapatılacağı belirtilen hastanelerin kapatılmaması için hukuki süreç başlattı. Hekim Postası Sağlık Bakanlığı’nın resmi açıklamalarına göre 2018 yılında açılacak... 
Hekimlerin mecburi hizmet uygulamasına ilişkin sorularına açıklık kazandırmak amacıyla TTB tarafından hazırlanan “Mecburi Hizmet Uygulamasında Sorular ve Yanıtlar” dokümanı güncellendi. TTB-UDEK Asistan ve Genç Uzman Hekimler Çalışma... 
Dr. Asuman Doğan’a görevine iadesi için sürdürdüğü mücadelede destek veren sağlık emek örgütleri, muhalif duruşları nedeniyle haksız yere açığa alınan, ihraç edilen tüm hekimler görevlerine iade edilene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini... 
Bilkent Şehir Hastanesi inşaat çalışmaları nedeniyle şantiyeye dönen Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin otoparkı çamur içinde yüzüyor. Geniş arazisiyle Ankara’nın otopark sorunu olmayan ender hastanelerinden biri olan Atatürk... 
Devlet hizmeti yükümlülüğü kurası öncesi hekimlerin kolay iletişim kurarak, daha sağlıklı tercihler yapabilmeleri için kurulan internet siteleri üzerindeki yazışmalar tehdit ve gözdağı vermeye kadar uzandı. Devlet hizmeti yükümlülüğü... 
  Yargıdan, ATO lehine bir karar daha çıktı. Ankara 17. İdare Mahkemesi,Ankara Tabip Odasına,Yenimahalle Devlet Hastanesi ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi arasında yapılan “işbirliği protokolü”nün niteliği hakkında... 
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin B Blok  çatı katında yangın çıktı. 18 Mayıs günü akşam saatlerinde Beyin Cerrahi ve Üroloji Servislerinin bulunduğu B Blok üst katında çıkan yangına ilk etapta sağlık çalışanları... 
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisin yükünü aile hekimlerine taşıtmaya hazırlanıyor. Hastane hafta sonları acil serviste gönüllü nöbet tutacak aile hekimleri arıyor. Hekim Postası Angarya iş yükü altında ezilen hekimlerin... 
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan sorunlar, Ankara Tabip Odası’nın düzenlediği basın açıklamasında bir kez daha dile getirildi. Hekim Postası Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisinin angarya iş yükü... 
Semtlerde tam teşekküllü hizmet sunan kamu hastanelerinin azlığı merkezdeki hastanelerin hasta yoğunluğu yanında trafik yükünü de artırıyor. Hastanelerin çoğunun otoparkının bulunmaması sağlık harcamalarına ek külfet oluşturuyor.... 
Hastane içinde hizmet veren kantin ve kafeteryalar yüksek ücretleriyle cep yakıyor. Markette markasına göre 35-50 kuruş arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan maden suyunu hastane kantinlerinde en aşağı 75 kuruştan, en pahalısı... 
Sağlık Bakanlığı’nın, telefon görüşmelerinin kişilerin açık rızası olmadan kaydedilemeyeceğine dair genelgesine rağmen Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi’nde konuşmalar kayıt altına alınıyor. Hekim Postası Gölbaşı Hasvak... 
Kışkırtılmış sağlık hizmetlerinin bir sonucu olarak hastanelerin büyük çoğunluğu bilgisayarlı tomografi, MR gibi görüntüleme hizmetlerini ihale yoluyla karşılamayı tercih etmeye başladılar. Türk Radyoloji Derneği Genel Sekreteri... 
Hepatit, HIV, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, grip gibi temas, hava, kan yoluyla bulaşması mümkün pek çok hastalığın tedavisi için yoğun emekle çalışan enfeksiyon hastalıkları uzmanları sadece kendi dalları için değil tüm sağlık... 
Sağlık politikaları nedeniyle birer ticarethaneye dönen hastanelerde, duvara pano asmak bile artık parayla. Ankara Tabip Odası’nın, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne  (EAH) asmak istediği pano için hastanenin... 

Arşivler