ASİSTAN HEKİM

Gezi’nin Mesajı Asistan Hekim Komisyonu 31 Mayıs 2013’te Türkiye tarihinin en önemli kırılmalarından birine şahitlik ettik. Başbakan’ın çapulcu olarak nitelendirdiği ve 10 yıllık AKP iktidarı dönemi haricinde hükümet görmemiş,... 
  Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’nde 18 Nisan akşamı bir hasta yakını, asistan hekim, intörn hekim ve hemşireye belindeki silahı göstererek ölümle tehdit etti. Hastanedeki asistan hekimler 19 Nisan Cuma günü sabahtan itibaren... 
Sağlık = Şiddet midir acaba? ATO Asistan Hekim Komisyonu Şiddet; toplumun geri bırakılmışlığının, yozlaştırılmışlığının ve çağ dışılığının göstergesidir. “Hangi Batılı memlekette ya da gerçekten demokratik hangi ülkede... 
İzmir’de gerçekleşen şiddet olayının ardından tüm Türkiye’de asistan hekimler arka arkaya isyan bayrağını çekmeye başladı. Takip eden günlerde İzmir, Aydın, Ankara ve Manisa’da eylemler gerçekleştiren asistan hekimler, yaptıkları... 
5 Nisan Türkiye Asistan Hekim Günü ve 17 Nisan Grevi Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu Mart ayının sonu yine asistan hekim hareketlenmelerine tanık oldu. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli iki asistan... 
Ankara Tabip Odası tarafından asistan hekimlerin sorunlarına ve dayatılan çalışma koşullarına dikkat çekmek üzere “Türkiye’nin Sağlığı Hastadır! Vatandaş Çaresiz, Sağlık Çalışanları Zordadır” başlıklı bir basın açıklaması... 
Gelin birlikte mücadele edelim Asistan Hekim Komisyonu Türkiye sağlık ortamında yaklaşık 20 bin asistan hekim görev yapmakta. Bugün geldiğimiz noktada bu 20 bin kişiden durumundan memnun olanlar neredeyse münferit bir vaka olarak değerlendirilebilir.... 
Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzmanlık eğitimi gören asistan hekimlere, bir süredir hastane yönetimi tarafından dayatılan “acil serviste triaj nöbeti tutma” uygulamasına karşı Ankara Tabip... 
Türkiye genelinde tıp fakültesi ve eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan asistanların performans ödemeleri 2012 yılının son aylarında “sıfır” liraya kadar indi. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2012 yılının son aylarında... 
Tıp fakülteleri ve eğitim araştırma hastanelerine verilen asistan kadroları yıllar içinde neredeyse yarı yarıya düştü. Sayı azaldıkça asistanların iş yükü arttı, eğitime zaman kalmadı. Sağlık Bakanlığı yayınladığı genelgelerle... 
Sağlıkta Dönüşüm ve Asistan Hekim Asistan Hekim Komisyonu Türkiye sağlık ortamı, kamuyu yönetenlerin üzerinde en fazla tasarrufta bulunduğu eğitimle birlikte iki önemli alandan birini teşkil etmektedir. Her gün yeni düzenlemeler yapılıp... 
Sibel Durak Sağlık Bakanlığı radyologların fiili hizmet zammı ve şua izninden yararlanma koşullarını zorlaştırmak üzere kolları sıvadı. Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliklerine gönderilen 26 Kasım 2012 tarihli duyuruya... 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi asistanları tarafından 26 Aralık’ta düzenlenen Birim Temsilcileri Toplantısıyla yeni Yürütme Kurulu için seçimler yapıldı. Toplantıya, Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Özden Şener de katıldı. Seçimlerde... 
İzmir’de asistan hekimler ayakta! ATO Asistan Hekim Komisyonu İzmir’de Bozyaka EAH asistanlarının, hastaneleri Kamu Hastane Birlikleri’ne bağlandıktan sonra CEO’dan gördükleri ilk uygulama ücretlerde kesinti oldu. Zaten yetersiz eğitim... 
Hekimler ve sağlık çalışanları arka arkaya iş bıraktı Sağlık emekçileri haklarının peşinde Türkiye’nin üç farklı ilinde üç farklı hastanede görev yapan hekim ve sağlık çalışanları haklarını aramak ve mevcut çalışma... 
Eğitim araştırma hastanelerindeki asistanların çalışma ve eğitim durumlarını yayınladığı genelge ve duyurularla düzenlemeye çalışan Sağlık Bakanlığı, uzman sayısının yetersizliği ve reel çalışma koşulları gibi noktaları... 
İstanbul Samatya Hastanesi’nde acil tıp asistanı Dr. Melike Erdem 30 Kasım 2012 tarihinde, 184 SABİM hattına yapılan bir şikayetle ilgili savunmasını verdikten sonra, elinde tuttuğu savunma evrakı ile çalıştığı hastanenin altıncı... 
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Ağustos ayından bu yana asistan hekimlere “hastane acil servisinde triaj nöbeti tutturulması” uygulaması Ankara Tabip Odası tarafından yargıya taşındı. ATO Hukuk Bürosu avukatlarınca açılan... 
Sibel Durak Türkiye’deki hastanelerde maaş ve sosyal güvenceden yoksun şekilde eğitimlerini tamamlamaya çalışan yabancı uyruklu hekimler köle gibi çalıştırılıyorlar. Asistanlar, sosyal güvenceleri olmadığı için hizmet verdikleri... 
Etlik İhtisas operasyonunda kimsenin mağdur olmadığı söylenedursun, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderilen asistanlar eğitim alamadıklarından şikayetçi. Kardiyoloji ve Kalp ve Damar Cerrahisi kliniklerindeki asistan hekimlerden... 
KKKA hastasına müdahale ederken kullandığı iğne eline batan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Asistanı Dr. Mustafa Bilgiç, 22 Eylül günü hayatını kaybetti.  TTB ve ATO’nun yaptığı basın açıklamasıyla, Dr. Bilgiç’in... 
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dahili branşlarda çalışan asistan hekimler, kendilerine tebliğ edilen acil servis “triaj nöbeti” görevlendirmesi karşısında sessiz kalmak yerine haklarını arıyor. Asistan hekimler, Ankara... 
Skandallar şampiyonu ÖSYM, son olarak 2010 TUS’un yarattığı mağduriyetlerle gündemde. Hatalı soruların iptali Danıştay tarafından onaylanınca, ÖSYM bir buçuk yıl önce yaptığı yerleştirmeleri değiştirmek zorunda kaldı. ATO ve... 
Sibel Durak   Üniversite hastanelerini daha iyi eğitim almak için seçtiklerini belirten asistan hekimler,  kadro sayılarının sistemli şekilde azaltılması sonucu yaşanan yoğunluk nedeniyle eğitimlerinin aksamasından şikayetçi. Önceki... 

Arşivler