ASİSTAN HEKİM

Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu üyeleri, kamu, özel ve üniversite hastanelerinde uzmanlık eğitimi alan asistan hekimler ile bir araya geldi. Hastane ziyaretlerinde Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonunun hazırladığı “Haklarımız... 
Baskı 23.Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, Türk Tabipleri Birliği – Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) tarafından Ankara Tabip Odası’nın ev sahipliğinde 9 Aralık 2017 Cumartesi günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi... 
Ankara Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası 5 Nisan Asistan Hekim Günü’nde asistan hekimlerin sorunları ve taleplerine dikkat çekmek için Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde bir basın açıklaması... 
ATO Asistan ve Genç Uzman Hekim Komisyonu OHAL ve görevlendirmeler Siviller ve sağlık personellerinin savaş sırasında korunmasına ilişkin düzenlemeleri içeren Cenevre Sözleşmesi, 2. Dünya savaşında yaşanan birçok etik ihlallerin de... 
Türk Tabipleri Birliği Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu ‘Tıpta Uzmanlık Eğitimi Anketi’ ile asistan hekimlerin durumunu incelemeye aldı. Hekim Postası TTB tarafından 2015 yılında yayımlanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Raporu, Türkiye’de... 
Endüstriyel futbola, milliyetçiliğe, cinsiyetçiliğe, baskı ve yasaklara, faşizme, homofobiye, ırkçılığa, devlet şiddetine karşı Ankara’da kurulan Özgür Lig’de asistan hekimler de barışa pas verirken savaşa gol atıyor. Hekim Postası Ankara’da... 
Asistan hekimlerin sosyal medyada başlattığı kampanya hastane yemekhanelerinin içler acısı durumunu gözler önüne serdi. Hekim Postası Türk Tabipleri Birliği Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu’nun çalışma koşullarına, 36 saati aşan... 
Asistanların başvurularını değerlendiren Tıpta Uzmanlık Kurulu, uzmanlık eğitimi verilebilmesi için gerekli asgari standartları karşılayamadıkları gerekçesiyle Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin iki kliniğinin uzmanlık eğitimi... 
Türk Tabipleri Birliği Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu tarafından asistan hekimlerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için düzenlenen “Büyük Buluşma” 16 Mayıs Cumartesi günü ODTÜ Vişnelik Çim Amfi’de gerçekleştirildi. Hekim... 
Türk Tabipleri Birliği asistan ve genç uzman hekim kolu, sosyal medya ağırlıklı yürüttüğü “Gına Geldi” kampanyasını 16 Mayıs’ta yapacağı Asistan Hekim Büyük Buluşması ile büyütüyor. Hekim Postası Çalışma koşulları,... 
  Artan iş yükü, aksayan eğitimler, geç yatan nöbet ücretleri, mobbing, nöbet ertesi izinsiz çalışma karşısında asistan hekimlere “gına geldi”. Hekim Postası Türk Tabipleri Birliği Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu ve Ankara... 
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ilkbahar döneminin 19 Şubat-4 Mart 2015 arasında yapılacak başvuruları açık uçlu soru tartışmaları eşliğinde başladı. Hekim Postası ÖSYM internet sitesinde, “2013-TUS Sonbahar Dönemi... 
Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım ile Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi  asistanlarının Tıpta Uzmanlık Kurulu’na yaptıkları başvurular sonuç verdi. Kurul, GOP Taksim EAH acil servis kliniği ile Kanuni EAH dahiliye kliniğinin... 
Sağlık Bakanlığı Türkiye’de hekim açığı olup olmadığına karar veremedi. Tıp fakültesi kontenjanlarının artmasıyla birkaç yıl içinde hekim açığı kalmayacağını ileri süren Bakanlık diğer yandan ‘hekim açığı var’... 
Sağlık Bakanlığı, tıp fakültelerinin asistan sayılarına bir türlü karar veremedi. Kimi yıllar düşüp kimi yıllar artan TUS kadrolarındaki iniş çıkış İstanbul Menkul Kıymetler Borsasını geçti. Tıp fakültelerine verilen asistan... 
Asistan hekimlerin bir araya gelerek başlattıkları protesto ve iş bırakma eylemleri art arda kazanımlarla sonuçlanıyor. İzmir’in ardından İstanbul’da da greve giden asistanlar, taleplerinin karşılanacağı sözünü aldılar. İzmir... 
Sağlıkta Dönüşüm Programı asistanların tercihlerini de dönüştürdü. Uzmanlık eğitimi için hastane tercihlerinde, nöbet sayısı ve döner sermaye payı öncelikli olmaya başladı. Sağlıkta Dönüşüm Programı sonrasında adeta birer... 
Türkiye’nin dört bir yanındaki hastanelerden, haklarını arayan sağlık çalışanlarının grev haberleri yayılmaya başladı. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yardımcı personelin eylemini İstanbul Üniversitesine bağlı... 
Aydın’da asistan hekimlerin bir yıllık mücadelesi sonuç verdi. Aydın Adnan Menderes Tıp Fakültesindeki asistanlar, nöbet ücretlerinin düzenli yatırılması, güvenlik önlemlerinin artırılması, eğitimlerin aksatılmaması ve sınırsız... 
Son çıkan torba yasa ile “doğumdan sonra gece nöbeti verilmemesi” için belirlenen sürenin 1 yıldan 2 yıla çıkarılması tartışmalara neden oldu. Düzenlemeyle birlikte devlet memurlarının yanı sıra asistan hekimler de hamilelikte... 
Türk Tabipler Birliği avukatlarından Mustafa Güler mecburi hizmete dair merak edilen soruları Hekim Postası için yanıtladı. “Bir meslek mensubunun kendini eğitim yoluyla geliştirmesini devletin desteklemesi lazım fakat bizde ‘kendini... 
ÖSYM’nin yaptığı sınavların soru ve yanıtlarının Bilgi Edinme Kapsamı dışına çıkarılmasının olumsuz sonuçları kendini göstermeye başladı. TUS sonuçlarına itiraz eden adaylar kitapçıklarına erişim yolları arıyor. ÖSYM’nin... 
Ankara İdare Mahkemesi tıpta uzmanlık eğitimi gören yabancı uyruklu asistan hekimin nöbet ücreti almasına hükmetti. Sibel Durak Yabancı uyruklu kontenjanından tıpta uzmanlık eğitimi gören asistan hekim, kendisine döner sermayeden aylık... 
Ankara  Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki asistan hekimlere keyfi acil nöbeti uygulaması iptal edildi. Mahkeme, emsal niteliğinde bir karara imza atarak, asistan hekimlerin kısmen personel açığını kapatacak şekilde görevlendirilmesinin... 

Arşivler