BİRİNCİ BASAMAK

TBMM’de görüşülen tasarıya göre, “çok tehlikeli” sınıfındaki işyerlerinde çalışanlar hariç bundan böyle işyeri hekimliği eğitimi alma ve sertifikasına sahip olma şartı kalkıyor. Meclis’te devam eden torba yasa görüşmelerinde... 
Hazırlanan torba yasa tasarısı ile aile sağlığı merkezi çalışanlarının hastane acillerinde nöbet tutmaya zorlanmasına ve hazırlanan yeni yönetmeliklerle çalışanların ücretlerinin düşürülmesine tepki gösteren binlerce aile hekimi... 
Sağlık Bakanlığı aile hekimlerine acil nöbeti verilmesinde kararlı. Gerekçe ise “acillerde hekim açığının kapanması” değil, “aile hekimlerinin acil servis bilgilerinin tazelenmesi”. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İstanbul... 
Dünya Sağlık Örgütü Eylül 2013 verilerine göre Türkiye 6983 olan kesinleşmiş kızamık vaka sayısı ile Çin ve Nijerya’dan sonra dünya üçüncüsü ve Avrupa birincisi oldu. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, kızamık vakalarının... 
Sağlık Bakanlığı’nın pratisyen aile hekimlerine uzaktan eğitimle uzmanlık alma hakkı tanıması ve aile hekimlerini mecburi hizmetten muaf tutmaya yönelik girişimleri uzmanlık eğitiminin geleceğine ilişkin kaygıları derinleştirdi.... 
Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği Taslağı yeniden düzenleniyor. Ankara Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, önümüzdeki dönemde uygulamaya girmesi beklenen taslakta gelir kaybına yol açacak düzenlemelerden fesih hallerine... 
Türk Tabipler Birliği avukatlarından Mustafa Güler mecburi hizmete dair merak edilen soruları Hekim Postası için yanıtladı. “Bir meslek mensubunun kendini eğitim yoluyla geliştirmesini devletin desteklemesi lazım fakat bizde ‘kendini... 
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nde son yapılan değişiklikle, aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına “ihtiyaç halinde” haftada 30 saate kadar nöbet tutma zorunluluğu getirildi. Nöbet görevi konusunda tüm yetki Bakan... 
TTB  Pratisyen Hekimler Kolu, okulların açılması ve sonbahar mevsimi nedeniyle kızamık salgını tehlikesine dikkat çekti. Uygulanan sağlık politikalarının birinci basamak sağlık sisteminin kamusal anlayışını yok ettiği savunulan... 
Ankaralı aile hekimi Dr. Kamuran Aksoy, 34. Dünya Tıp ve Sağlık Oyunları’ndan yine madalyayla döndü. Bu yıl Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te düzenlenen 34. Dünya Tıp ve Sağlık Oyunları’nda (WMWG) 4×100 metre koşusunda... 
Mamak ilçesinde görev yapan aile hekimleri defin ruhsatı vermek üzere nöbet tutmaya başladı. Belediyeler Kanunu’na göre ölümün sağlık kurumları dışında gerçekleştiği durumlarda ölüm belgesinin cenazenin bulunduğu yerdeki belediye... 
1. Kronik Hastalıklarla Mücadele-Birinci Basamak Hekimliğinde Kronik Hastalıklarla Mücadele Kongresi 19-23 Nisan tarihlerinde Antalya Antedon Deluxe Otelde gerçekleştirilecek. Kronik hastalıklara bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşacak... 
TTB’den yapılan açıklamada aile hekimliği sözleşmelerinden damga vergisi alınmasının hukuka aykırı olduğu belirtilerek, bu uygulamayla karşılaşan hekimlere işlemin iptali için her türlü desteğin verileceği bildirildi. Açıklamada... 
Aile hekimleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in aile hekimliğinin “reçete yazan sistem haline geldiği” eleştirisine tepkili. Hekimler reçete yazınca eleştiriyle, yazmayınca SABİM’e şikayet veya hekim değiştirme... 
Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından yapılan ve “yukarıdan atama” olarak adlandırılan hasta atamaları aile hekimliği kurgusuna ters sonuçlar ortaya çıkarıyor. Aile hekimleri, 4 bini aşan hasta sayısının yüzde 80’inin ASM’nin... 
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu’nca Valiliklere gönderilen 03.08.2012 tarihli “Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Elamanlarının Hastane Nöbetleri” konulu genelgesinin... 
Yaşlı Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Meslek Örgütlerinin Öncelikleri Arasında Olmalı!   Dr. Dilek Aslan Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu ve Türk Geriatri Derneği Üyesi    Türkiye’de... 
Aile hekimlerine nöbet tutma zorunluluğu getiren yasanın iptali için “halktan dilekçe toplama kampanyası” başlatıldı. Angaryayı yasallaştıran düzenlemenin sona erdirilmesi için başlatılan kampanyada aile hekimleri aracılığıyla... 
Aile hekimlerinin iş listesini alt alta yazdık; Türkiye’den Kripton’a yol oldu! Hekimler, Bakan’ın hekimlik dışı bunca işi hala meslektaşlarından talep ediyor olmasından rahatsızlar. Kendisi de bir hekim olan Sağlık Bakanı... 
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından 25.05.2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin kimi hükümlerinin iptali istemiyle, açılan davada karar verildi. Danıştay 5. Dairesi,... 
  Ankara Tabip Odası, Türk Geriatri Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği tarafından ortak düzenlenen Birinci Basamak İçin Temel Geriatri Sempozyumu, 22-23 Eylül tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Yerleşkesi 50. Yıl... 
Yasal statüleri bir türlü net olarak tanımlanmayan aile hekimlerine bu kez de nöbet uygulamasıyla karşı karşıya. Meclis’e sunulan tasarıya göre, Bakanlık aile hekimleri ve aile sağlığı personeline nöbet tutturabilecek.   Başbakan... 
Aile Hekimlerinin yasal statülerine ilişkin Sağlık Bakanlığı’nca net bir açıklama yapılmaması, Aile Hekimliğinin kamu mu özel sektör mü sayılacağı sorusunu yanıtsız bırakıyor. Son olarak Toplum Sağlığı Merkezlerinden (TSM)... 
Sağlık Bakanlığınca çıkarılan Çalışan Güvenliği Genelgesi’nde sağlık çalışanlarının güvenliği için hastanelerde ve ağız ve diş sağlığı merkezlerinde birimler oluşturulması istenirken, aile sağlığı merkezi çalışanlarının... 

Arşivler