BİRİNCİ BASAMAK

0 nufus 1
Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün Aile Hekimliği Birimleri için 2017 yılı içinde sekizinci kez açtığı ek yerleştirme başvurularında 0 nüfuslu ASM’lerin hala dolmadığı gözlendi. Hekim Postası Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü... 
yönetmelik
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği değişti. Aile hekimliği birimi açılması için gereken nüfus sayısını 2000’e düşüren yönetmelik aile hekimlerine ek bir takım külfetler de getirdi. Hekim Postası “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde ... 
IMG-20170313-WA0014
Ankara Tabip Odası’nın örgütlenme etkinlikleri çerçevesinde, Sincan ilçesindeki aile hekimleriyle bir araya gelindi. Sincan 1 nolu ASM’de yapılan toplantıya ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Zafer Çelik ve ATO Aile Hekimliği Komisyonu üyesi... 
0 nufus 1
Ankara Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu Sağlık Bakanı Recep Akdağ bir konuşmasında ; ‘Sağlıkta dönüşümün birinci fazını tamamladık, ikinci faza geçiyoruz .’ dedi. Özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinde ilk fazda... 
kongre-resim
Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu, Aile Hekimliği Kolu, Genel Pratisyenlik Enstitüsü ve Pratisyen Hekimlik Derneği sahipliğinde düzenlenen 20. Pratisyen Hekimlik Kongresi  2016 yılı Kasım ayında Antalya’da yapılacak 3-6 Kasım... 
ikiyuz11 örnek
Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi maddesinde değişikliğe gidilerek yüz ihtar puanı iki yüze çıkarıldı. TTB Aile Hekimliği Kolu, konuyla ilgili açıklama yaparak, ihtar puanının... 
aile-hekimi-genel-logo-300x190
Sağlık Bakanlığı’nın 2015 yılındaki son icraatı Gölbaşı Aile Sağlığı Merkezinde çalışan aile hekimlerini işten atmak oldu. Sağlık Bakanlığı Gölbaşı Aile Sağlığı Merkezinde çalışan aile hekimlerini işten attığını... 
acil servis
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisin yükünü aile hekimlerine taşıtmaya hazırlanıyor. Hastane hafta sonları acil serviste gönüllü nöbet tutacak aile hekimleri arıyor. Hekim Postası Angarya iş yükü altında ezilen hekimlerin... 
hukuk
Hatay İdare Mahkemesi aile hekimlerinin kamu çalışanı olmadıklarına, bu yüzden tabip odalarına üyeliklerinin zorunlu olduğuna hükmetti. Hekim Postası Danıştay’ın iş yeri hekimlerinin çalışabilmeleri için tabip odalarının onayının... 
ebru hanım görev
Birinci basamak sağlık çalışanlarının Sağlık Bakanlığı’nın nöbet ve angarya iş dayatmasına, sağlık çalışanlarını ceza puanları ve iş akitlerinin feshiyle tehdit etmesine karşı tüm ülkede 20-22 Mayıs tarihlerinde yaptıkları... 
zafer çelik
Dr. Zafer Çelik ATO Aile Hekimliği Komisyonu   Aile Hekimliği uygulaması ile birlikte; Sağlıkta dönüşüm programının birinci basamaktaki uygulama şekli olan aile hekimliği sistemi; uygulanmaya başlandığı andan beri birtakım olumsuzlukları... 
aile-hekimleri-eylem
Acil servislerin yoğunluğunu azaltmak için aile sağlığı merkezlerindeki hekim ve sağlık çalışanlarına cumartesi günleri nöbet tutturulmasına tepkiler sürüyor. Hekim Postası Sağlık Bakanlığı’nın, birinci basamak sağlık... 
aile hekimleri eylem
Aile hekimleri giderek olumsuzlaşan çalışma koşullarını, getirilmek istenen yeni çalışma ve nöbet düzenini düzenledikleri eylemlerle protesto ettiler. Hekim Postası Aile hekimleri hem kendileri hem toplum sağlığı için sağlık hizmetine... 
aile-hekimleri-is-birakti7139d1b81100dc41a724
Şanlıurfa’da görev yapan aile hekimlerine açılan soruşturmalar puanlama sisteminin aile hekimleri üzerinde yarattığı baskıyı bir kez daha gündeme getirdi. Hekim Postası Şanlıurfa Halk Sağlığı yetkililerinin açtıkları soruşturmaların... 
IMG_8707
Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına dayatılan nöbet uygulaması büyük tepki çekiyor. Hekimler ve sağlık çalışanları ülke genelinde yaptıkları protesto eylemleriyle “hukuksuz nöbete hayır” diyor. Aile hekimleri ve sağlık... 
aile hekimi kamu
Aile hekimlerinin, hukuki işlemler için istenen akli meleke raporunu verme yetkisi Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile bir kez daha resmileşti. Müsteşar Nihat Tosun imzasıyla 10 Mart 2014’te yayınlanan genelge ile aile... 
cezaevi
Birinci Basamakta Cezaevi Hekimliği Çalıştayında, cezaevi koşullarında yalnız kalan hekimlerin otorite baskısı altında idari işlemleri yerine getirirken ve mahkum hastalara ilişkin problemleri çözerken karşılaştıkları sıkıntılar... 
aile hek. basın açk2
Şırnak’ta Kaymakam’ın ayağına gitmeyen aile hekimin sözleşmesi feshedildi. Rahatsızlanan eşine bakmak üzere kaymakamın evine davet edilen Dr. Zeki Türe, görev yapmakta olduğu acil servisi terk etmemişti. Şırnak ili Güçlükonak... 
aile hek. basın açk2
Kaymakamın ayağına gitmeyen hekimin ceza puanının 2 haftada 115’e ulaşması, aile hekimlerinin mesleki gelecekleriyle nasıl kolay oynanabildiğine örnek oldu.   Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde acil nöbetini bırakıp eşinin tedavisi... 
halk sağlığı kurumu
Aile sağlığı merkezlerinde çalışan yaklaşık 2.500 hekim ve hemşire maaşlarını yine gecikmeli aldı. Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı aile hekimliği personelinin maaşları Ocak ayında da geç yatırıldı. Personele hiçbir... 
sedat abbasoğlu-köşe
Taşeron OSGB Yapılanması ve İşyeri Hekimlerinin Geleceği Dr. Sedat Abbasoğlu ATO İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyon Üyesi 2011 yılında İstanbul’da yapılan 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenli Kongresi’nde Çalışma... 
aile hekimleri
TTB Aile Hekimliği Kolu’nun çağrısıyla, aile hekimlerine dayatılan acil nöbetleri, uzmanlık eğitimi zorlamaları ve hak kayıplarıyla ilgili olarak 16 Ocak 2014 tarihinde birçok ilde olduğu gibi Ankara’da da basın açıklaması yapıldı. TTB... 
webe-IMG_1629
Ankara Tabip Odası ve Pratisyen Hekimlik Derneği Ankara Şubesi tarafından 11-12 Ocak tarihlerinde, ATO üyesi hekimler için ücretsiz CPR kursu düzenlendi. Bu dönem ikincisi düzenlenen ve Ankara Tabip Odası’nda gerçekleştirilen kursa toplam... 
işçi sağlığı
TBMM’de görüşülen tasarıya göre, “çok tehlikeli” sınıfındaki işyerlerinde çalışanlar hariç bundan böyle işyeri hekimliği eğitimi alma ve sertifikasına sahip olma şartı kalkıyor. Meclis’te devam eden torba yasa görüşmelerinde... 

Arşivler