BİRİNCİ BASAMAK

Ankara Tabip Odası’nda 12 Ekim 2019 Cumartesi günü Ankara’nın merkeze uzak ilçelerinde görev yapan Birinci Basamak hekimlerine yönelik “Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) Kullanımı ve Resusitasyon Kursu” düzenlendi. Kurs... 
Dr. Gül BakırATO Yönetim Kurulu Üyesi Aile hekimliği, sağlık sisteminde ilk başvuru noktasıdır. Koruyucu ve tedavi edici hekimliği birleştiren, bireyi psikolojik, fiziksel ve sosyal özellikleri bir bütün olarak ele alan, toplumsal... 
TTB’nin düzenlediği Pratisyen Hekimlik Kongresi ‘İnadına Birinci Basamak’ ana teması ile 8-11 Kasım tarihleri arasında Hatay’da gerçekleştirilecek. Hekim Postası Bu yıl 21’cisi düzenlenen Pratisyen Hekimlik Kongresi TTB Pratisyen... 
Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün Aile Hekimliği Birimleri için 2017 yılı içinde sekizinci kez açtığı ek yerleştirme başvurularında 0 nüfuslu ASM’lerin hala dolmadığı gözlendi. Hekim Postası Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü... 
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği değişti. Aile hekimliği birimi açılması için gereken nüfus sayısını 2000’e düşüren yönetmelik aile hekimlerine ek bir takım külfetler de getirdi. Hekim Postası “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde ... 
Ankara Tabip Odası’nın örgütlenme etkinlikleri çerçevesinde, Sincan ilçesindeki aile hekimleriyle bir araya gelindi. Sincan 1 nolu ASM’de yapılan toplantıya ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Zafer Çelik ve ATO Aile Hekimliği Komisyonu üyesi... 
Ankara Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu Sağlık Bakanı Recep Akdağ bir konuşmasında ; ‘Sağlıkta dönüşümün birinci fazını tamamladık, ikinci faza geçiyoruz .’ dedi. Özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinde ilk fazda... 
Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu, Aile Hekimliği Kolu, Genel Pratisyenlik Enstitüsü ve Pratisyen Hekimlik Derneği sahipliğinde düzenlenen 20. Pratisyen Hekimlik Kongresi  2016 yılı Kasım ayında Antalya’da yapılacak 3-6 Kasım... 
Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi maddesinde değişikliğe gidilerek yüz ihtar puanı iki yüze çıkarıldı. TTB Aile Hekimliği Kolu, konuyla ilgili açıklama yaparak, ihtar puanının... 
Sağlık Bakanlığı’nın 2015 yılındaki son icraatı Gölbaşı Aile Sağlığı Merkezinde çalışan aile hekimlerini işten atmak oldu. Sağlık Bakanlığı Gölbaşı Aile Sağlığı Merkezinde çalışan aile hekimlerini işten attığını... 
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisin yükünü aile hekimlerine taşıtmaya hazırlanıyor. Hastane hafta sonları acil serviste gönüllü nöbet tutacak aile hekimleri arıyor. Hekim Postası Angarya iş yükü altında ezilen hekimlerin... 
Hatay İdare Mahkemesi aile hekimlerinin kamu çalışanı olmadıklarına, bu yüzden tabip odalarına üyeliklerinin zorunlu olduğuna hükmetti. Hekim Postası Danıştay’ın iş yeri hekimlerinin çalışabilmeleri için tabip odalarının onayının... 
Birinci basamak sağlık çalışanlarının Sağlık Bakanlığı’nın nöbet ve angarya iş dayatmasına, sağlık çalışanlarını ceza puanları ve iş akitlerinin feshiyle tehdit etmesine karşı tüm ülkede 20-22 Mayıs tarihlerinde yaptıkları... 
Dr. Zafer Çelik ATO Aile Hekimliği Komisyonu   Aile Hekimliği uygulaması ile birlikte; Sağlıkta dönüşüm programının birinci basamaktaki uygulama şekli olan aile hekimliği sistemi; uygulanmaya başlandığı andan beri birtakım olumsuzlukları... 
Acil servislerin yoğunluğunu azaltmak için aile sağlığı merkezlerindeki hekim ve sağlık çalışanlarına cumartesi günleri nöbet tutturulmasına tepkiler sürüyor. Hekim Postası Sağlık Bakanlığı’nın, birinci basamak sağlık... 
Aile hekimleri giderek olumsuzlaşan çalışma koşullarını, getirilmek istenen yeni çalışma ve nöbet düzenini düzenledikleri eylemlerle protesto ettiler. Hekim Postası Aile hekimleri hem kendileri hem toplum sağlığı için sağlık hizmetine... 
Şanlıurfa’da görev yapan aile hekimlerine açılan soruşturmalar puanlama sisteminin aile hekimleri üzerinde yarattığı baskıyı bir kez daha gündeme getirdi. Hekim Postası Şanlıurfa Halk Sağlığı yetkililerinin açtıkları soruşturmaların... 
Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına dayatılan nöbet uygulaması büyük tepki çekiyor. Hekimler ve sağlık çalışanları ülke genelinde yaptıkları protesto eylemleriyle “hukuksuz nöbete hayır” diyor. Aile hekimleri ve sağlık... 
Aile hekimlerinin, hukuki işlemler için istenen akli meleke raporunu verme yetkisi Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile bir kez daha resmileşti. Müsteşar Nihat Tosun imzasıyla 10 Mart 2014’te yayınlanan genelge ile aile... 
Birinci Basamakta Cezaevi Hekimliği Çalıştayında, cezaevi koşullarında yalnız kalan hekimlerin otorite baskısı altında idari işlemleri yerine getirirken ve mahkum hastalara ilişkin problemleri çözerken karşılaştıkları sıkıntılar... 
Şırnak’ta Kaymakam’ın ayağına gitmeyen aile hekimin sözleşmesi feshedildi. Rahatsızlanan eşine bakmak üzere kaymakamın evine davet edilen Dr. Zeki Türe, görev yapmakta olduğu acil servisi terk etmemişti. Şırnak ili Güçlükonak... 
Kaymakamın ayağına gitmeyen hekimin ceza puanının 2 haftada 115’e ulaşması, aile hekimlerinin mesleki gelecekleriyle nasıl kolay oynanabildiğine örnek oldu.   Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde acil nöbetini bırakıp eşinin tedavisi... 
Aile sağlığı merkezlerinde çalışan yaklaşık 2.500 hekim ve hemşire maaşlarını yine gecikmeli aldı. Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı aile hekimliği personelinin maaşları Ocak ayında da geç yatırıldı. Personele hiçbir... 
Taşeron OSGB Yapılanması ve İşyeri Hekimlerinin Geleceği Dr. Sedat Abbasoğlu ATO İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyon Üyesi 2011 yılında İstanbul’da yapılan 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenli Kongresi’nde Çalışma... 

Arşivler