Ocak ayında 39 hekime hukuki destek sunuldu

Tarih : 09 Mart 2020

ATO hukuk bürosu tarafından 2020 yılının ilk ayında yazılı ya da sözlü başvuruda bulunan 39 hekime çeşitli konularda hukuki danışmanlık ve destek sunuldu.

Çalışma ortamında karşılaşılan sorunlara karşı ATO Hukuk Bürosu, hekimlerin yanında durarak onlara her türlü hukuki danışmanlık ve destek hizmeti sunuyor. Bu kapsamda Ocak ayında yapılan çalışmalar şöyle:

*Ankara Tabip Odasının şiddete karşı yürüttüğü mücadele kapsamında görevi başında şiddete uğrayan 2 hekime hukuki destek sunulurken ATO tarafından takip edilen bir ceza davasında şiddet faili sanık hakkında verilen beraat kararına karşı Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunuldu.  Geçtiğimiz aylarda Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleşen bir diğer şiddet olayına dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan adli soruşturma tamamlanarak kendisi aynı zamanda bir ilçe emniyet müdürü de olan şiddet faili hakkında ATO Hukuk Bürosunun talebi doğrultusunda ceza davası açıldı.

*Ocak ayı içinde hukuk bürosuna yapılan başvurularda mesleki nedenlerle haklarında idari ve/veya adli soruşturma açılan hekimlerin başvuruları ağırlıklı yer aldı. Görev yaptıkları kamu sağlık kuruluşlarında çalışma yaşamına yönelik keyfi uygulamalara maruz kalan hekimler ile atama taleplerinin yerine getirilmemesinden dolayı ailevi mağduriyet yaşayan hekimlerin başvuruları diğer başlıklardan oldu.

*Özel hekimlik alanında ise; görev yaptıkları özel sağlık kuruluşlarında hak ettikleri ücretleri ya da diğer haklarını alamayan hekimlerin başvurularına gerekli hukuki destek sunuldu. Öte yandan yine çok sayıda hekimin özel sağlık kuruluşları ile imzalayacakları iş sözleşmeleri öncelikle hukuk bürosu tarafından incelenerek hekimlerin lehine gerekli değişikliklerin ve iyileştirmelerin yapılması sağlandı.

*Güvenlik soruşturması olumsuz geldiği gerekçesi ile kamuda mesleklerini icra etmelerine ya da uzmanlık eğitimi görmelerine olanak tanınmayan hekimler adına yürütülen hukuki girişimler kapsamında, hukuk bürosu tarafından açılan bir davada Ocak ayı içinde lehte iptal kararı elde edildi. Bu gelişme doğrultusunda TUS ile kazandığı uzmanlık eğitimine alınmayan hekimin eğitim ve çalışma hakkı güvenceye alındı. Aynı konuda, olağan hukuk yollarının tüketilmesi sonrasında bir hekim adına Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunuldu.

*7146 Sayılı Torba Yasa ile emekli hekimlere getirilen ancak eşitsiz bir düzenleme içeren ve bu nedenle hak kayıplarına yol açan ilave ödemeler konusunda; hizmet birleştirmesinde bulunması nedeniyle söz konusu ilave ödemeden yararlandırılmayan ve dava açan bir emekli hekimin davasında, lehte iptal ve mali hakların ödenmesi kararı verildi.

*Ocak ayı içerisinde; Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde görev yapan hekimlere dayatılan gizlilik sözleşmeleri ve kimi diğer sorunlar konusunda, ATO’da gerçekleştirilen toplantıda hekimlere hukuki bilgilendirmede bulunuldu.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Arşivler