15 Mart’ta Alanda 17 Nisan’da GöREVDEYİZ!

Tarih : 09 Mart 2020

Sağlık alanında yaşanan şiddete karşı ortak karar alan sağlık meslek örgütleri 15 Mart’ta Ankara’da düzenlenecek Beyaz Miting’de şiddete dur demeye hazırlanıyor.

Sağlıkta şiddete dur demek için 15 Mart’ta Ankara’da yapılacak Beyaz Miting’in çağrısı Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Ankara Veteriner Hekimleri Odası ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneğinin katıldığı toplantı ile yapıldı.

31 Ocak’ta yapılan toplantıda ortak açıklamayı okuyan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Sinan Adıyaman, dünyanın hiçbir ülkesinde sağlık çalışanlarının emeğinin bu kadar değersizleştirilip, böylesi fiili ve sözlü şiddete maruz bırakılmadıklarını belirterek, hiçbir ülkede sağlık çalışanlarının öncelikli talebinin sağlıkta şiddetin engellenmesi olmadığını kaydetti.

“Mücadeleyi birlikte yükseltmeye kararlıyız”

Sağlık hizmetlerindeki aksaklıkların sağlık çalışanlarının üzerine yıkılamayacağını belirten Dr. Adıyaman, sağlıktaki ölümcül şiddeti tam olarak ortadan kaldıracak yasal düzenlemeler yapılıncaya ve sağlık çalışanlarının önerdiği önlemler alınıncaya kadar sağlık meslek örgütleri olarak mücadeleyi hep birlikte yükseltmeye kararlı olduklarını söyledi.

Adıyaman, bu amaçla Türkiye’nin 81 ilinden, sağlık meslek örgütlerine üye olan-olmayan tüm sağlık çalışanları, genci, yaşlısı, atama bekleyeni, emeklisi, her branştan tıp, hemşirelik, diş hekimliği, eczacılık, veteriner hekimlik, psikoloji, sosyal hizmetler ve sağlık bilimleri öğrencisi binlerce kişiyle birlikte; 15 Mart’ta Beyaz Miting’de Ankara’da olacaklarını bildirdi.

Meslek örgütleri ve sendikalardan destek

Beyaz Miting için bir çağrı da Ankara’daki sağlık emek meslek örgütleri tarafından yapıldı. 17 Şubat’ta Ankara Tabip Odasının ev sahipliğinde yapılan toplantıya Ankara Tabip Odası, Ankara Dişhekimleri Odası, Devrimci Sağlık İş Sendikası Ankara Şubesi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara Şubesi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Ankara Veteriner Hekimleri Odası ve Veteriner Hekimler Derneği katıldı.

Açıklamadan önce söz alan ATO Başkanı Dr. Vedat Bulut “15 Mart’ta 10 sağlık meslek örgütü ve sendikanın katılımıyla Tandoğan Meydanı’nda Beyaz Miting ve 17 Nisan’da G(ö)rev yapacağız. Acil servis ve ameliyathaneler dışında sağlık hizmeti verilmeyecek. Bu şekilde belki derdimizi ve sorunlarımızı anlatabiliriz” dedi.

Ortak basın açıklamasını okuyan Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı Dr. Serhat Özsoy sağlık çalışanlarının çözüm bekleyen en acil sorununun sağlık alanında yaşanan şiddet olduğunu belirtti. 7 yılda 91 binden fazla şiddet vakası yaşandığına dikkat çeken Özsoy sağlık alanında yaşanan şiddete karşı caydırıcı önlem alınmayışını eleştirdi.

Sağlık çalışanları olarak sağlıkta şiddete ve buna yol açan politikalara “Artık yeter” dediklerini ifade eden Özsoy 15 Mart Pazar günü Ankara’da Beyaz Mitingde bir araya geleceklerini belirtti.

Bölge tabip odalarından Beyaz Mitinge destek

Türk Tabipleri Birliği’nin 17 Nisan’a kadar devam edecek eylem planı kapsamındaki “7 Bölgede Hekimlerle Buluşuyoruz” etkinliğinin İç Anadolu bölgesi ayağı Ankara Tabip Odasında 02 Şubat 2020 Pazar günü gerçekleştirildi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Sinan Adıyaman’ın sunumu ile başlayan toplantıda Dr. Adıyaman, güncel sağlık sorunlarının yanı sıra TTB’nin eylemlilik planı hakkında bilgi verdi.

Ardından katılımcılar tabip odalarının ortak sorunlarını dile getirdiler. Toplantı ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut’un Ankara Tabip Odası tarafından Sağlık Bakanlığı Hukuk Dairesine sunulan “Sağlıkta Şiddeti Önlemeye Yönelik Öneriler” başlıklı sunumu ile devam etti.

Toplantı sonrasında Ankara Tabip Odası, Eskişehir Tabip Odası, Aksaray Tabip Odası, Kastamonu Tabip Odası, Çorum Tabip Odası ve Yozgat Tabip Odası sağlıkta şiddete karşı ortak metin imzalayarak 15 Mart’taki Beyaz Mitinge destek verdiklerini açıkladılar.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Arşivler