Salı Aktiviteleri

Tarih : 27 Ocak 2020

Ankara Tabip Odası’nın başlattığı “Salı Aktiviteleri” hem mesleki hem sosyal ve kültürel alanda ilgi çekici başlıklarla sürüyor. Her hafta farklı bir komisyon tarafından farklı bir konunun ele alındığı Salı Aktiviteleri ATO üyesi hekimleri de bir araya getiriyor. Kasım-Aralık aylarında gerçekleştirilen etkinlikler şöyle:

5 Kasım

Dr. Levent Ertuğrul İnan tarafından “Ağrıya Güncel Yaklaşım” başlıklı sunum yapıldı. Dr. Levent İnan sunumda ağrı oluşum mekanizmalarını, akut ve kronik ağrı farklarını anlatarak kronik ağrılarda güncel tedavi yöntemi olan bilişsel terapi hakkında bilgi verdi.

12 Kasım

Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuket Paksoy Erbaydar ve Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Balseven tarafından “Toplumsal Barış için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” başlıklı bir sunum yapıldı. Hekimlerin yanı sıra değişik meslek örgütleri ve öğrenci gruplarının da katılımıyla gerçekleştirilen sunumda Dr. Erbaydar ve Dr. Balseven üniversite bünyesinde yürüttükleri toplumsal cinsiyet çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Dr. Erbaydar daha sonra “Sağlık Çalışanları için toplumsal cinsiyet” başlıklı interaktif bir sunum yaptı. Sağlık çalışanları için toplumsal cinsiyetin neden önemli olduğuna, toplumsal cinsiyet eşitliği ve hakkaniyetinin farkına, ülkemizde ve dünyada toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının tarihsel gelişimine ve toplumsal cinsiyete duyarlı hekimlik uygulamalarına değinilen sunum katılımcıların soruları ile devam etti.

26 Kasım

Sağlık Politikaları ve Kültür Sanat Komisyonunca “Mitoloji ve Tıp” başlıklı bir sunum düzenlendi. Doç. Dr. Ali İhsan Ökten yaptığı sunumda yazılı tıp terimlerinin mitoloji ve mitolojik figürlerle bağlantılarını örnekler üzerinden dinleyicilere aktardı.

3 Aralık

Prof. Dr. İlhan Yetkin “Birinci Basamakta Diyabet Hastalığına Yaklaşım” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Çok sayıda hekimin katılımıyla gerçekleştirilen sunumda Dr. Yetkin diyabetin günümüzdeki önemi, tarihsel süreci, nedenleri, tipleri ve tedavide güncel yaklaşımlar hakkında bilgi verdi.

17 Aralık

Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, “Gıda Güvenliği ve Sağlık” başlıklı sunumunda dünyada ve Türkiye’de halk sağlığını yakından ilgilendiren gıda güvenliği, gıda egemenliği ve temiz gıdaya ulaşım ile bunların önündeki sosyo-politik sorunları anlattı.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Arşivler