Sağlık emekçilerine polis şiddeti

Tarih : 27 Ocak 2020

Sağlıkta şiddet durdurulsun talebi ile basın açıklaması yapmak isteyen sağlık emekçileri, polis saldırısına uğradı.

Hekim Postası

Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısı ile 14 Mart’ın 101. Yılı dolayısıyla “Hekimlik Yapmak İstiyoruz” başlığıyla sağlık alanında yaşanan şiddete dikkat çekmek için tüm şehirlerde eş zamanlı basın açıklaması yapılması planlandı.

Sağlık meslek örgütleri 17 Ocak Cuma günü “Sağlıkta Şiddet Durdurulmalıdır” başlıklı basın açıklamasını yapmak için Dışkapı Hastanesi Acil Servis önünde bir araya geldi. Dışkapı Hastanesi idarecilerinin, sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde basın açıklaması yapılmasında bir mahzur görmemelerine rağmen, polis açıklamanın yapılmasını engelledi.

Açıklamanın tüm Türkiye’de yapıldığını söyleyen sağlık emekçilerine polisin verdiği “Burası Ankara” cevabı, engellemenin keyfi sebeplere dayandığını gösterdi. Polisin sağlık emekçilerine sert müdahalesinin ardından dört kişi gözaltına alındı. Ellerinde “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin!” yazılı dövizlerle polis şiddetiyle karşılaşan sağlık emekçileri ifade özgürlüklerinin engellenmesini kınayarak gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını beklediler.

Gözaltına alınan aktivistlerin serbest bırakılmasının ardından basın açıklaması Ankara Tabip Odası’nda düzenlendi.

Açıklamaya, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör, ATO Başkanı Dr. Vedat Bulut, Yönetim Kurulu üyesi Dr. Gülgün Kıran, SES Ankara Şube Eş Başkanları Hüsnü Yıldırım ve Rona Temelli katıldı. Açıklama öncesinde yapılan sert müdahaleyi kınayan ATO Başkanı Dr. Vedat Bulut “Görülüyor ki sağlıkta şiddet sadece vatandaşlardan, bireylerden gelmiyor emniyet teşkilatından, valilikten, güvenlik güçlerinden de geliyor” dedi.

“Ankara’da Anayasa, kanunlar farklı değildir”

Türkiye’nin her şehrinde yapılan açıklamanın “Burası Ankara” denilerek engellenmesini eleştiren Dr. Bulut sözlerini “Ankara’da Anayasa, kanunlar farklı değildir. Valiliğin OHAL döneminden kalan emir yazısı kanunların, yasaların üstünde değildir. Bunu zaman içinde öğrenecekler” diye sürdürdü.

Dr. Bulut, sağlık emekçilerine uygulanan şiddete karşı yetkili mercilere başvurarak sürecin takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından engellenen açıklamayı okuyan Dr. Vedat Bulut 1. basamak sağlık hizmetlerini kuvvetlendirmek adına yatırım yapılmadığını belirterek “Binasından alt yapısına kadar şiddete de zemin hazırlayabilecek koşulların iyileştirilmesi için adım atılmadı. Sıfır nüfuslu, binasız sanal ASM’lerin açılması ile sistem sürdürülmeye çalışıldı. Birinci basamak ekibinin bir parçası olan sağlık personeli de güvencesiz hatta çoğu zaman taşeron şirketler üzerinden çalışmak zorunda bırakıldı. Partilerin dönemsel çıkarlarına, siyasetçilerin günlük popülist yaklaşımlarına kurban edilmemesi, aşılama, takip, kontrol, eğitim ve önleyici tıp uygulamaları ile sağlık tüketimine değil de insanların koruyucu hekimlik esaslı sağlıklı bir yaşam sürmelerine odaklanması gereken 1. basamakta da şiddet ne yazık ki her geçen gün artıyor” diye konuştu.

17 Nisan’da GöREV eylemine

Sağlıkta şiddet sona erene bu konuda somut ve inandırıcı adımlar atılıncaya kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söyleyen Dr. Bulut “Her ayın 17’sinde yeniden çağrısını yapacağımız ve “Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü” olan 17 Nisan’da “Ya Sağlıkta Şiddet Duracak Ya Da Biz Sağlık Sistemini Durduracağız!” söyleminin kararlılığıyla İş Bırakma – GöREV eylemi gerçekleştireceğimizi bir kez daha duyurmak istiyoruz” diyerek sözlerini bitirdi.

Açıklamanın sonunda söz alan yöneticiler de polis saldırısını kınayarak sağlıkta şiddetle mücadeleye devam edeceklerini söylediler.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Arşivler