Sayıştay raporlarında dikkat çekici başlıklar

Tarih : 18 Kasım 2019

Sayıştay SGK’nın çok sayıda işleminde usulsüzlük tespit etti. Sayıştay’ın 2018 raporunda yer alan usulsüzlüklerden başlıklar şöyle:

*Tarama amaçlı muayene ve işlemler Sağlık Uygulama Tebliği’ne aykırı olarak faturalandırıldı. Kimi sağlık tesislerinde aynı gün içinde 170 farklı hastaya ortalama 5-6 farklı branşta; bazılarında ise aynı gün içinde on farklı branşta işlem yapıldı. Sağlık hizmet sunucularınca tarama amaçlı yapılan muayene ve işlemler (check-up) nedeniyle SUT’a aykırı şekilde faturalandırılan toplam tutar 35.384.396,13 TL.

*Tanı ve ameliyat bilgileri ile faturanlandırılan işlemler arasında tutarsızlık bulundu. Vertigo ya da üst solunum yolları enfeksiyonu gibi tanılar kuruma sezaryen, normal doğum işlemi olarak faturalandırıldı. Ameliyat bilgilerinde bir hasta için bir adet malzeme kullanılmış olmasına rağmen faturalara bu rakam 48 olarak yansıtıldı. 1 adet malzeme için 2215 TL faturalandırılması gerekirken kuruma 48 adet malzeme bedeli olarak 106.000 TL faturalandırıldığı ortaya çıktı.

*Vefat etmiş hastalar adına sağlık hizmeti ve ilaç faturası düzenlendi. 2018 yılı içinde vefat eden 411 sigortalı adına sağlık tesislerince 956 milyon 166 bin 71 TL tutarında işlem yapılarak Kuruma faturalandırıldı.

*Hastalık veya analık hali nedeniyle raporlu olan ve geçici iş göremezlik ödeneği alan hekimler ile yıllık izinde olan hekimlerin bu tarihlerde görevli oldukları sağlık tesislerinde  ameliyat, muayene gibi işlem yaptıkları ve söz konusu işlemlerin Kuruma faturalandırıldığı tespit edildi.

*Özel sağlık kuruluşlarınca yapılan fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin faturalandırılmasında SUT’ta belirtilen kurallara uyulmadığı anlaşıldı. Ayaktan fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavilerinde günlük en fazla 16 hastanın işleminin Kuruma fatura edilmesi gerekirken bu sınırı aşan 417 adet işlem bedelin, yine aynı şekilde (A) ve (B) grubu işlemlerde günlük toplam en fazla 16 olan sınırın aşılarak 976 adet işlemin, (C) ve (D) grubu işlemlerde ise günlük toplam en fazla 64 olan sınırın aşılarak 1608 adet işlemin Kuruma hatalı bir şekilde faturalandırıldığı görüldü.

Bir uzman hekim ve iki fizyoterapist için en az 60 dakika olması koşuluyla, günlük en fazla 16 olması gereken A grubu işlem sayısının bazı sağlık tesislerinde bir gün içerinde 300’e kadar çıktığı, hatta bazı günlerde muayene sayıları hariç 500’e varan A, B, C, D grubu işlemin Kuruma faturalandırıldığı görülmüş olup, bu kapsamdaki işlem sayısı 322.444 adet olduğu bilgisi rapora yansıdı.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Arşivler