Hekimlerden Büyükşehir’e ziyaret

Tarih : 18 Kasım 2019

Türk Tabipleri Birliği ve Ankara Tabip Odası heyeti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti.
Hekim Postası
Ziyarete TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Sinan Adıyaman, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Selma Güngör, Dr. Gülriz Erişgen, ATO Başkanı Dr. Vedat Bulut ve ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Gülgün İncirci Kıran katıldı
12 Eylül 2019 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen görüşmede, TTB Heyeti “Sağlıklı ve Güvenli Bir Ankara İçin Bazı Öneriler” başlıklı raporu, ATO heyeti de halk sağlığına ilişkin verileri içeren “Verilerle Ankara’nın Sağlığı” raporunu yeni büyükşehir başkanına iletti.
Kadın dostu kent çağrısı yapıldı
Ziyarette hekim heyeti Ankara’da yaşayan herkesin sağlık hakkına erişebilmesi için TTB ve ATO’nun gerekli işbirliğine ve desteğe hazır olduğunu iletti. Heyet ayrıca, Ankara’nın kadın dostu kent olmasının önemine vurgu yaparak, ilçe belediyelerinde de bu konunun gündeme getirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda duyarlı olunması çağrısında bulundu.
Yavaş: “Meslek odaları ile işbirliğine açığız”
Heyet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’tan, belediye çalışmalarında işbirliğine açık olunmasını, çalışmaların şeffaflık içinde yürütülmesini, yapılan çalışmalar ve sonuçları konusunda halkın bilgilendirilmesini talep etti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kent çalışmalarında meslek odalarının görüşlerinin değerli olduğunu ve işbirliğine açık olduklarını ifade ederek günümüz belediyecilik konseptinin Sağlıklı Kentler olması gerektiğini söyledi.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Arşivler