Güz Okulu’nda “İyi Hekimlik Uygulamaları ve Etik”

Tarih : 18 Kasım 2019

Ankara Tabip Odası Güz Okulu bu yıl “İyi Hekimlik Uygulamaları ve Etik” başlığı ile gerçekleştirildi.

Ankara Tabip Odası (ATO) yönetim kurulu üyeleri, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez konseyi üyeleri ve ATO komisyon üyeleri ile aktivistler katıldığı Güz Okulu 21-22 Eylül 2019 tarihlerinde yapıldı.

ATO Başkanı Dr. Vedat Bulut’un açılış konuşmasının ardından Dr. Muharrem Baytemur’un moderatörlüğünü yaptığı oturumda Dr. İskender Sayek, TTB’nin tıp etiği konusunda yaptığı çalışmaları “TTB Etik Tutumunda Tarihsel Köşe Taşları” başlıklı sunumda anlattı.

Dr. Nesrin Çobanoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen ikinci oturumda “TTB Etik Bildirgelerinin Pratik Uygulamalar Işığında Değerlendirilmesi” Dr. Gülriz Erişgen ve Dr. Sezai Berber tarafından aktarıldı.

ATO Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç’un moderatörlüğünü yaptığı üçüncü oturumda “Olağanüstü Durumlarda Sağlık Hizmeti Sunumu: Etik ve Hukuki Sorumluluklarımız” konusu ele alındı. Dr. Onur Naci Karahancı olağan ve olağanüstü tanımlarının iktidarlar ve toplum açısından farklı algılanışına vurgu yaparak her durumda kesintisiz sağlık hizmeti verilme gerekliliğinin altını çizdi. Av. Ender Büyükçulha ise bu durumlarda hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının maruz kalabilecekleri hukuksuzluklara ve sahip oldukları hukuki haklara dikkat çekti.

Dr. Başak Dokuzoğuz’un moderatörlük yaptığı “Bulaşıcı Hastalıklarda Etik Tutum” başlıklı 4. oturumda  Dr. Müge Demir genel bir bakışla bulaşıcı hastalıkların teşhis, tedavi ve bildirim sürecine ait hekim sorumlulukları ve etik tutumları aktarırken Dr. M. İrem Yıldız AIDS hastaları ve HIV pozitif gruba yaklaşımdaki iyi hekimlik ve etik tutumlar hakkında bilgi verdi.

Güz Okulu’nun ilk günü Dr. Muharrem Baytemur tarafından gerçekleştirilen “TTB ve ATO Tarihi Bilgi Yarışması” ile sonlandı.

İkinci gün “Dezavantajlı/Örselenebilir/Ötekileştirilen/Mahpus Gruplara Sağlık Hizmeti Sunumu ve Etik” başlıklı sunum Dr. Selma Güngör moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Dr. Şükrü Keleş bu gruplara verilecek sağlık hizmetinin özelliklerini iyi hekimlik ve etik ilkeler açısından aktardı. Dr. Nihat Bulut mahpus hastaların sağlığa erişim haklarına değinerek bu konudaki yükümlülüklere dikkat çekti ve mevcut uygulamalardaki eksiklik ve aksaklıkları aktardı.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Arşivler