TTB 70. Büyük Kongresi Gerçekleştirildi

Tarih : 08 Temmuz 2019

“Tababet İçin Adalet” ana talebi ve temasıyla düzenlenen Türk Tabipleri Birliği (TTB) 70. Büyük Kongresi, 22 Haziran 2019 Cumartesi günü, Ankara’da Devlet Su İşleri (DSİ) Konferans Salonu’nda geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Hekim Postası

Divan seçimi ile başlayan Kongre, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın açış konuşması ile sürdü. Dr. Adıyaman konuşmasına  “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” açıklaması yaptıkları için hapis cezası alan 2016-2018 dönemi TTB Merkez Konseyi üyelerinin adlarını sayarak başladı. Dr. Adıyaman isimleri sayarken, 2016-2018 dönemi TTB Merkez Konseyi üyelerinin hepsi salonda bulunanlar tarafından ayrı ayrı alkışlandı.

“Toplumun tüm kesimleri için ‘adalet’ istiyoruz”

TTB 70. Büyük Kongresi’nin, adalet talebinin herkes için ihtiyaç haline geldiği bir dönemde yapıldığına işaret eden Dr. Adıyaman, Kongre’de bu talebi yalnız hekimler adına değil, toplumun tüm kesimleri adına dillendireceklerini vurguladı.

Türkiye’de tarihin en büyük ve en önemli krizlerinden birinin yaşandığına dikkat çeken Dr.Adıyaman, enflasyon, pahalılık, döviz artışı, işsizlik gibi parametreler üzerinden görünürlük kazanan krizin, sadece ekonomik değil, siyasal, sosyal, kültürel krizlere, esasen toplumsal bir krize dönüşmüş durumda olduğunu kaydetti. Adıyaman, sağlık ortamı ve hekimlerin de doğal olarak bu kriz ortamından etkilendiğini, hekimler olarak mesleklerini her açıdan kırılgan bir iklimde yaşama geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

“TTB tarihinde bir ilk”

Bu konuşmayı, TTB adına yapılan basın açıklamalarından dolayı diğer Merkez Konseyi üyeleriyle beraber 20 ay hapis cezasına çarptırılmış bir TTB başkanı olarak yaptığını belirten Dr. Adıyaman, bu durumun Türkiye tarihinde ilk kez yaşandığını ve dünyada da benzer bir örneği olmadığını kaydetti. Dr. Adıyaman, TTB’nin darbe dönemleri başta olmak üzere defalarca yargılandığını, ancak hekimliğin evrensel değerleri açısından tartışmasız ve haklı görüldüğü için bu yargılamaların hiç birinin daha önce hapisle sonuçlanmadığını belirtti.

Adıyaman sözlerini şöyle sürdürdü:  “Türk Tabipleri Birliği’nin daha önce olduğu gibi haklılığı ortaya çıkacaktır. Türk Tabipleri Birliği’nin analizleri, öngörüleri her zaman doğru çıkmıştır. Burada da zaten tartışacak bir nokta yoktur. Ant içtik. Vicdan, iyi hekimlik değerleri dedik. Tehdit ediliyor bile olsak, tıbbi bilgimizi insan haklarını çiğnemek için kullanmayacağımıza yemin ettik. Yaşamdan ve yaşatmaktan yana olan biz hekimler, ağacımıza, toprağımıza, ormanlarımıza, kentimize, mesleğimize ve halkın sağlığına sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

Dünya Tabipler Birliği yöneticilerinden destek mesajı

Dr. Adıyaman’ın konuşmasının ardından, 2016-2018 TTB Merkez Konseyi üyelerinin yargılama sürecine ilişkin olarak hazırlanan video gösterimi yapıldı ve Dünya Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Franck Ulrich Montgomery ile Dünya Tabipler Birliği Genel Sekreteri Dr. Otmar Kloiber’in TTB’ye ve Türkiye’deki hekimlere gönderdiği destek mesajı okundu.

TBMM Başkanvekili ve HDP Mardin Milletvekili Prof. Dr. Mithat Sancar, CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, CHP Ankara Milletvekili Dr. Servet Ünsal, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Dr. Cihangir İslam, Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi İlknur Başer, KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, DİSK Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Türk Dişhekimleri Genel Sekreteri Gülay Özdoğan, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ve SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara, İzmir Baro Başkanı Av. Özkan Yücel konuşmalar yaparak TTB Merkez Konseyi’ne ve eşitlikten, demokrasiden, özgürlükten ve iyi hekimlikten yana olan tüm hekimlere destek mesajlarını ilettiler.

Kongreye katılan konuklar arasında CHP Ankara Eski Milletvekili Şenal Sarıhan, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Ali Eroğlu, Tüm Emekli Sen Genel Sekreteri Ali Sürücü, TTB 70. Büyük Kongresi’ne katılan konuklar arasında yer aldı.

Konuk konuşmalarının ardından, öğle saatlerinde kongreye verilen arada tüm konukların katılımıyla basın açıklaması düzenlendi. TTB İkinci Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu’nun okuduğu açıklamada, on binlerce hekimin oyuyla seçilmiş TTB yöneticilerinin savaş karşıtı ve barış yanlısı açıklamaları nedeniyle hapisle cezalandırılmasının, darbeler dâhil Türkiye’nin hiçbir döneminde karşılaşılmamış bir utanç tablosu olduğu vurgulandı.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Arşivler