Mecburi hizmette emsal karar

Tarih : 08 Temmuz 2019

Ankara Tabip Odası’nın açtığı dava sonucu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi emsal değeri taşıyan bir karar vererek 5371 Sayılı Yasa öncesi tıp fakültesinden mezun olmuş kişilerin hekimlik mesleğini icra edebileceğini dile getirdi.

Hekim Postası

Ankara Tabip Odası’nın açtığı davada devlet hizmeti yükümlülüğü karşısında hekimlerin kazanılmış haklarını koruyan bir karar çıktı. Davaya konu olan uyuşmazlıkta,uzmanlık eğitimini bitirerek acil tıp uzmanı olan ve bu nedenle Sağlık Bakanlığı tarafından devlet hizmeti yükümlülüğü atamasına tabi tutulan ATO üyesi bir hekim,  kimi ailevi ve mesleki nedenlerle, mesleğini pratisyen hekim olarak icra etmek ve pratisyen hekim olarak Ankara’da muayenehane açmak için Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurdu. Ancak idare, devlet hizmeti yükümlülüğüne dair 5371 sayılı yasanın yürürlüğünden önce fakülteden mezun olmuş hekimin başvurusunu devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle reddetti.

Kazanılmış haklara saygı gereği iptali istendi

Bu gelişme üzere ATO Hukuk Bürosu konuyu yargıya taşıyarak  “kazanılmış haklara saygı” ilkesi gereği sonradan yürürlük kazanan ve ancak yürürlüğe girdikten sonraki durumlara etki edeceği açık olan bir yasanın keyfi biçimde geçmişe yürütülmesinde, hukuka uygunluk ve haklılık bulunmadığını savundu ve işlemin iptalini talep etti.

Ancak davayı gören Ankara 14. İdare Mahkemesi, iptal talebini reddederek davacı hekimin devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan mesleğini icra edemeyeceği yolunda aleyhe hüküm tesis etti.

İstinaf başvurusu haklı bulundu

Karar üzerine ATO Hukuk Bürosu tarafından istinaf yoluyla üst mahkemeye başvuruldu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi, oy çokluğu ile aldığı 11.04.2019 tarihli kararı ile istinaf başvurusunu haklı buldu.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin kesin nitelik taşıyan kararında davacı hekimin 5371 Sayılı Yasa öncesi mezun olduğu dikkate alınarak devlet hizmeti yükümlülüğünün bulunmadığı, yasanın yürürlüğünden önce hekimlik unvan ve yetkisi kazanmış kişilerin bu kapsamda bir yükümlülüğe tabi tutulmasına hukuken olanak olmadığı ifade edildi. Mahkeme, yerel mahkemenin aleyhe kararını kaldırdı ve hekim lehine iptal kararı verdi.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Arşivler