ATO yıllık izin gaspına karşı harekete geçti

Tarih : 08 Temmuz 2019

Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün kongre, sempozyum, konferans gibi toplantılara katılmak isteyen hekimlerin önce yıllık izinlerinden kullanması kararı üzerine ATO, harekete geçti.

Hekim Postası

Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından; “yurt dışında veya yurt içinde düzenlenecek kongre, konferans, sempozyum gibi toplantılara katılmak istenilmesi halinde personelin öncelikle yıllık izninin kullandırılmasının uygun olacağı, şayet yıllık izin hakkı kalmamış ise, mazeret izni verilmek suretiyle personelin bu gibi toplantılara katılımının sağlanabileceği” yolunda bir işlem ve tasarrufta bulunması üzerine ATO, hukuka, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı uygulamaya karşı gerekli girişimleri başlattı.

ATO Hukuk Bürosu tarafından İl Sağlık Müdürlüğü’ne söz konusu işlem ve tasarrufun hukuka aykırı olduğunu belirten bir yazı gönderildi.

Önce mazeret izni verilmesi gerekir

Yazıda, 2017 yılında, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı Ankara Bölge Kamu Hastaneleri Birlikleri yönetimleri tarafından benzer bir keyfi uygulamaya gidildiği ancak ATO’nun girişimleri ile bu uygulamaya son verildiği, Bakanlık hukuk birimlerinin yeni bir görüş tesis ederek,  kongre, konferans, sempozyum gibi toplantılara katılacak hekimlere öncelikle mazeret izni verilmesi gerektiği sonucuna varıldığı hatırlatıldı. 

Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle yıllık izin hakkının diğer izin türlerinden ayrı ve bağımsız normatif güvenceye bağlandığı ve bu hakka yönelik tecavüzlerin engellenmek istendiği kaydedilen yazıda, Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesi hükmü de; bu kapsamdaki bir etkinliğe asli biçimde iştirak edecek personele verilecek iznin, yıllık izinden mahsup edilemeyeceğini açık ve kesin biçimde ifade edildiği belirtildi.

Hekimlerin bilimsel ve mesleki etkinliklere katılmasının yürüttüğü kamu faaliyetinin ve icra ettiği mesleğin doğası gereği olduğu belirtilen yazıda bu etkinliklere katılımın yıllık izinden mahsup edilmemesi gerektiği kaydedildi.

ATO Hukuk Bürosu, ilgili idareler nezdinde girişimlerde bulunduğu söz konusu keyfiyete karşı gereğinde konuyu yargıya taşıyacağını da duyurdu.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Arşivler