ATO “Verilerle Ankara’nın Sağlığı” raporunu yayımladı

Tarih : 06 Mayıs 2019

Ankara Tabip Odası yerel seçimler öncesi yerel yönetim adayları ve parti politikalarına katkı sağlayarak yön verme hedefiyle “Verilerle Ankara’nın Sağlığı” raporunu yayımladı.

Hekim Postası

31 Mart yerel seçimleri öncesinde Ankara’daki mevcut sorunları, sağlıklı kent yaşamı göstergelerine göre değerlendirebilmek, sağlıklı bir şehir olma yolunda yapılması gerekenleri belirleyebilmek için hazırlanan rapor Belediye Başkan Adaylarının da davet edildiği Sağlıklı Kent Panelinde katılımcılarla paylaşıldı.

Raporda Ankara’nın sağlık karnesi, nüfus, sağlık hizmetleri, göç, işçi sağlığı, kentsel dönüşüm, hava ve su kalitesi, içme ve kullanma suları, kadın dostu kent başlıkları altında irdelendi. Raporda, Ankara’nın daha sağlıklı bir kent haline gelebilmesi için çözüm önerileri de sunuldu. Bu öneriler arasında;

*Genç nüfusun yoğun olduğu bir kent olan Ankara’da başta okul sağlığı, çocuk ve ergen sağlığı olmak üzere bu nüfusa yönelik sağlık hizmetlerinin öncelenmesi,

*Çalışan nüfusa yönelik işyeri tabanlı koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi,

*Birinci basamak sağlık hizmetlerinin daha da iyileştirilmesi,

*Kadın dostu kent oluşturulması yönünde atılan çabaların artırılması,

*Kentte yaşayan göçmenlerin ve mültecilerin temel sağlık hizmetlerine erişimlerinin sağlanması, eğitim, iletişim, güvenlik, psikososyal destek vb gereksinim ve sorunlarının çözümü için kısa, orta ve uzun vadeli çalışmalar planlanması ve var olanların sürdürülmesi,

*Ankara’da hava kirliliğinin ciddi düzeyde bir çevre ve halk sağlığı problemi haline gelmesinin engellenmesi için başta ulaşım olmak üzere hava kirliliğine neden olabilecek etkenler konusundaki durumun gözden geçirilmesi ve önlem alınması,

*İçme ve kullanma suları ile ilgili denetim sonuçlarının açıklanıp kamuoyunun bilgilendirilmesi,  

*Başta kentsel dönüşüm kapsamındaki yıkım faaliyetleri olmak üzere tüm yıkım süreçlerinde halk sağlığı açısından gerekli önlemlerin alınması,

*Eski döneme ait pek çok yapıda asbeste ilişkin bir plan dâhilinde önce tespit sonra da önlem çalışmaları yapılması,

*Son yıllarda iş kazası ve meslek hastalığı konusunda üst sıralara yükselen Ankara’da  işyerlerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerinin  etkinleştirilip  gerekli önlemlerin alınması,

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Arşivler