Ankara Tabip Odası Ara Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Tarih : 06 Mayıs 2019

Ankara Tabip Odası Ara Genel Kurulu 13 Nisan 2019 Cumartesi günü Ankara Tabip Odası’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Dr. Nihat Bulut, Dr. Sedat Abbasoğlu, Dr. Benan Koyuncu ve Dr. Alican Bahadır Divan üyeliğine seçildi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut yaptığı açılış konuşmasında 14 Mart’ın 100. yılının kutlamalarını onurla yaptıklarını vurguladı. Kamu görevinden çıkarılan meslektaşlarının haklarını ATO hukuk bürosuyla birlikte savunduklarını ve büyük mücadele verdiklerini söyleyen Dr. Bulut konuşmasının devamında tıp eğitiminde yaşanan sorunlardan ve üniversite hastanelerindeki ekonomik sıkıntılardan da bahsetti ve sağlıkta şiddet konusuna değinerek 17 Nisan’da yurt genelinde yapılacak etkinlikleri hatırlattı. Dr. Bulut TTB’nin 03 Mayıs’ta görülecek davasını işaret ederek “Biz Ankara Tabip Odası olarak en büyük desteği vereceğiz. Tabipler her zaman savaşa karşı durmuşlardır” dedi.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Gülriz Erişgen Ara Genel Kurul’a katılan meslektaşlarını selamlayarak kısa bir konuşma yaptı. ATO Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç 2018-2019 dönemi çalışma raporunu, ATO Yönetim Kurulu yesi Dr. Gülgün Kıran mali raporu, Dr. Deniz Erdoğdu da denetleme kurulu raporunu sundu. Ara Genel Kurulun sonunda Ankara Tabip Odası üyesi hekimler ve katılan misafirler Oda faaliyetleriyle ilgili dilek ve temennilerini paylaştı.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Arşivler