17 Nisan Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü Olsun!

Tarih : 06 Mayıs 2019

Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümünde hekimler Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü ilan edilmesini istedikleri 17 Nisan’da düzenledikleri eylemlerle sağlıkta şiddetin son bulması için taleplerini bir kez daha dile getirirken önlem almayan ve şiddet yasasını çıkarmayan yetkililerin yaşanan ölümlerden sorumlu olduğunu duyurdular.

Hekim Postası 

Dr. Ersin Arslan’ın 17 Nisan 2012 günü çalıştığı hastanede bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin üzerinden 7 yıl geçti. Dr. Ersin Arslan’ın ölümünün ardından geçen süreçte Dr. Kamil Furtun, Dr. Aynur Dağdeviren, Dr. Fikret Hacıosman, Dr. Hüseyin Ağır, Dr. Said Berilgen de sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik somut önlemler alınmadığı için hayatlarını kaybettiler.

Her geçen gün artan sağlık alanında yaşanan şiddete karşı Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla sağlık emekçileri 17 Nisan’ın “Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü” olarak ilan edilmesi ve TTB’nin Meclise sunduğu şiddeti önleme yasasının çıkarılması talepleriyle ülke genelinde eylem yaptı.

Ankara’da yapılan eylemler sabah saatlerinde Ankara Tabip Odası yönetim kurulu üyelerinin, ASM ziyaretleri ile başladı. ASM’lerde çalışanlar ve hastalarla birlikte şiddet kınandı, Dr. Ersin Aslan ve şiddete kurban verilen sağlık emekçileri için saygı duruşunda bulunuldu.

Ardından, Sağlık Bakanlığı önünde Ankara Tabip Odası yöneticileri, üyeleri ve sağlık çalışanlarının katılımıyla düzenlenen basın açıklamasında sağlıkta şiddete karşı Sağlık Bakanlığını göreve ve TTB ile birlikte mücadeleye davet edildi.

Basın açıklamasına Ankara Tabip Odası adına Başkan Dr. Vedat Bulut, Genel Sekreter Dr. Ali Karakoç, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Gülgün Kıran, Dr. Gül Bakır, Dr. Arif Müezzinoğlu, Dr. Ramazan Akçan, TTB adına Dr. Selma Güngör, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği adına Yönetim Kurulu üyesi Dr. Hakan Mut, SES Ankara Şube Eş Başkanı Hüsnü Yıldırım ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Basın açıklamasından önce söz alan Dr. Ali Karakoç sağlıkta şiddetin sona ermesi için sağlık emek meslek örgütleriyle Sağlık Bakanlığı’nın bir araya gelerek çözüm üretmesi gerektiğini söyledi. Sağlıkta şiddet yasası adı altında çıkarılan torba yasanın şiddeti önlemekte yetersiz olduğunu belirtti. Dr. Karakoç, Sağlık Bakanlığının koyduğu kurallara uyan hekimlerin hasta ve hasta yakınları tarafından şiddete uğradığını aktararak Bakanlığı kendi koyduğu kurallara sahip çıkmaya davet etti.

“Hazırladığımız yasa tasarısını görmezden geldiler”

Basın açıklamasını okuyan  Dr. Vedat Bulut 1988 yılından bugüne sağlık hizmeti üretirken yaşanan hekim cinayetlerini sıraladı. Dr. Bulut, bu saldırılardan sonra şiddeti durdurabilmek için iş bırakmadan eyleme, hastane bahçelerinde tutulan nöbetlerden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sabahlara kadar komisyon toplantılarına katılımlara kadar çok sayıda yöntem denediklerini belirtti. İktidarın tüm bu katliamları ve hekimlerin sağduyusunu görmesine karşın sağlıkta şiddeti durdurma noktasında adım atmadığına dikkat çeken Dr. Vedat Bulut “Sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik hazırladığımız yasa tasarısını görmezden geldiler. 17 Nisan “Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü” olsun dedik onu bile ellerinin tersiyle ittiler” dedi. Dr. Bulut, Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarının Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümünde tüm hekimlerin can güvenliğini sağlamak için sürdürdüğü mücadeleyi biran bile olsun gündeminden düşürmeyeceğini belirtti. Dr. Bulut açıklamanın sonunda Sağlık Bakanlığı’ndan 17 Nisan’ın Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü olarak kabul edilmesini ve sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik yasanın yaşama geçirilmesini bir kez daha talep etti.

“Somut çözüm üretmeyen yetkililer sorumlu”

TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Selma Güngör de konuşmasında 17 Nisan’ın Sağlıkta Şiddetle Mücadele günü ilan edilmesini görüşmek için Sağlık Bakanlığı’ndan ısrarla randevu istediklerini ancak halen bir cevap gelmediğini vurguladı. Dr. Güngör şiddet yasası adı altında çıkarılan yasanın da sağlıkta şiddeti önlemekten uzak olduğunu belirtti. Dr. Güngör, somut çözümler üretmeyen Bakanlık ve yetkililerin yaşanan ölümlerden sorumlu olduklarını kaydetti.

“Sağlıkta şiddet bir halk sağlığı sorunudur”

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu üyesi Dr. Hakan Mut da sağlıkta şiddetin bir halk sağlığı sorunu olduğunun altını çizerek sağlıkta şiddet yasasının sadece sağlık çalışanları için değil halk için de çıkarılması gerektiğini vurguladı. Sağlıklı koşullarda çalışmazsak halkımıza sağlıklı bir hizmet sunamayız diyen Dr. Mut “Halkımız yanımızda dursun sağlıkta şiddet sona ersin istiyoruz” diyerek sözlerini bitirdi.

17 Nisan akşamı Kuğulu Park’ta hekim ve sağlık çalışanları tarafından  “Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasasını arıyorum!” nöbeti tutuldu. Beyaz önlükleriyle eyleme katılan hekimler ve sağlık çalışanları kaybettikleri meslektaşlarının yer aldığı dövizlerle sağlıkta şiddetin sona ermesini ve bir an önce etkin bir yasanın çıkmasını talep ettiler.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Arşivler