Şiddetin başlıca sebepleri iş yükü, siyasilerin söylemleri ve SABİM

Tarih : 24 Aralık 2018

Ankara Tabip Odası’nın düzenlediği şiddet anketinin sonuçlarına göre sağlık alanında yaşanan şiddeti artıran faktörlerin başında siyasilerin söylemleri, aşırı hasta sayısı ve iş yükü ile SABİM bulunuyor. Ankete katılan hekimler sağlık alanında yaşanan şiddetin toplumsal alandaki şiddet iklimiyle yakından alakalı olduğunu düşünüyor.

Hekim Postası

Ankara Tabip Odası’nın hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sebepleri ve önleme yöntemlerine ilişkin olarak 2018 yılında yaptığı şiddet anketinin sonuçları açıklandı. Ankete Ankara’daki devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve tıp fakülteleri ile özel sağlık kuruluşlarında çalışan asistan, pratisyen, uzman hekim, aile hekimi ve iş yeri hekimleri katıldı.

Hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sebepleri ve önleme yöntemlerinin irdelendiği anketten çıkan sonuçlara göre hekimlerin yüzde 97.73’ü aşırı hasta sayısı ve iş yükünü hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ana sebebi olarak görüyor.

Siyasilerin, hekimlerin halkın gözündeki saygınlığını azaltan beyanlarının hekime yönelik şiddete etkisine yönelik soruya ankete, katılanların yüzde 94.76’sı “evet” derken, katılımcıların yüzde 90.40’ı da SABİM’in sağlıktaki sorunların kaynağı olarak hekim ve sağlık çalışanlarını işaret etmesinin sağlık alanındaki şiddeti artırdığını düşünüyor.

Ankete katılan hekimlerin yüzde 94.94’ü hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin toplumdaki şiddet iklimiyle yakından ilişkili olduğu kanaati taşıyor.

İletişim eksikliği de faktörlerden biri

Şiddet anketine katılanların yüzde 89.51’i hekim ve hasta arasındaki iletişim eksikliğinden kaynaklı sorunların şiddet vakalarında etkili olduğunu düşünüyor.

Şiddet vakalarının yaşanmasına sebep olan etmenler içinde, hekimlerin yüzde 76.75’i performansa dayalı ödeme sistemini, yüzde 74.35’i Sağlıkta Dönüşüm Programı ile nitelikli sağlık hizmeti sunulmamasını, yüzde 68.53’ü katkı katılım payı, randevu sırası, yeşil alan uygulamalarını işaret ediyor. Şehir hastanelerinin hizmete geçmesiyle birlikte iş yükünde yaşanacak artışın şiddet olaylarını dolaylı yoldan etkileyeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 69.19.

Çözüm Sağlık Bakanlığının meslek örgütüyle işbirliğinden geçiyor

Sağlıkta şiddeti önleme yöntemleriyle ilgili soruların da yer aldığı ankette hekimlerin yüzde 97.38’i sağlıkta şiddetin azaltılması için TTB, hasta dernekleri, sendikalar ve Sağlık Bakanlığı’nın ortak hareket etmesi gerektiğini belirtiyor. TTB’nin önerilerinin Sağlık Bakanlığı tarafından dikkate alınması gerektiği yönünde görüş bildirenlerin oranı da yüzde 86.69.

Ankete katılan hekimlerin yüzde 97.20’si medya kuruluşlarının şiddet haberlerini hazırlama ve sunma şeklinin hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesinde önemli olduğunu düşünüyor.

 

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler