40. Yılında Toplum ve Hekim

Tarih : 24 Aralık 2018

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Toplum ve Hekim Dergisi’nin 40. yılı dolayısıyla düzenlenen “Toplum ve Hekim 40. Yıl Etkinlikleri Süreli Yayıncılık: Neden? Nasıl?” başlıklı etkinlik, 25 Kasım 2018 Pazar günü Ankara’da gerçekleştirildi.

Hekim Postası 

Etkinlik TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Sinan Adıyaman’ın konuşmasıyla başladı. Konuşmasına, Toplum ve Hekim Dergisi’ne uzun yıllar büyük emeği geçen ancak şu anda aramızda olmayan Dr. Ata Soyer ve Dr. İlhan Diken’i anarak başlayan Adıyaman, Toplum ve Hekim’in; çürük kokusu yayan, toplumun sağlık hakkını budamak isteyen, kamuyu sermayeye peşkeş çekmek isteyen, hekimlik mesleki değerlerini öldürmek isteyen, sağlık emek gücünü değersizleştirmek isteyen düzeni mercek altına aldığını ve süregelen bu mücadele sahasına feyz verdiğini, nefes verdiğini söyledi.

Adıyaman’ın konuşmasının ardından kolaylaştırıcılığını TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz’ın üstlendiği, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun konuşmacı olduğu “40 Yılda Toplum ve Hekim” başlıklı konferansa geçildi.

Hamzaoğlu’nun konuşmasının ardından, kolaylaştırıcılığını Prof. Dr. Feride Aksu Tanık’ın üstlendiği, Emirali Türkmen, Turgay Fişekçi ve Prof. Dr. Aylin Uluşahin’in konuşmacı olduğu “Günümüzde Süreli Yayıncılık: Neden? Nasıl?” ve “TTB ve Tabip Odalarında Süreli Yayıncılık” başlıklı paneller gerçekleştirildi.

Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç “TTB ve Tabip Odalarında Süreli Yayıncılık” panelinde söz alarak ATO Süreli Yayınlar Kronolojisine ilişkin bilgileri paylaştı.

ATO Süreli Yayınlar Kronolojisi

Ankara Tabip Odası’nın ilk süreli yayını Ankara Tabip Odası Bülteni (ATOB)  1975 yılının Ekim ayında, 3500 adet tirajla çıkarılmaya başlandı. Aylık yayımlanan ve 10 TL ücret ile okuyucuyla buluşan bülten Ankara, Bursa ve Adana’da aynı anda dağıtılıyordu.

ATOB 4 sayı yayımlandıktan sonra TTB Merkez Konseyi’nin kararıyla İzmir ve Ankara Tabip Odalarının ortak yayını olarak Tabip Odaları Bülteni (TOB) yayımlanmaya başlandı.  Şubat 1976’dan itibaren aylık periyotla çıkarılan ve ücretli olan TOB 21 sayı boyunca okuyucuyla buluştu.

Yine dönemin TTB Merkez Konseyi tarafından merkezi yayın organı bir dergi çıkarılması kararı alındı. Bu kapsamda 1978 yılından itibaren 3’er aylık periyotlarla Toplum ve Hekim dergisi çıkarılmaya başlandı.

1980 askeri darbesi sonrası tabip odalarının aktif olarak çalışamaması süreli yayınları da kesintiye uğrattı. 1984 yılında yapılan ilk seçim sonrası seçilen ATO yönetimi süreli yayın çıkarmadı. 1986 yılına gelindiğinde yönetime gelen Çağdaş Hekimler, Ankara-Kırıkkale Tabip Odası Bülteni olarak ATOB’u tekrar hayata geçirdi.  ATO arşivinde 4 sayısı bulunan bülten 1994 yılına kadar yayın hayatını sürdürdü.

1994-2004 yılları arasında ATO’nun süreli yayını  “Hekimden Hekime” ismiyle yine bülten olarak 3’er aylık periyotlarla ve ücretsiz olarak okuyucuyla buluştu. İlk sayısı  6500 adet  basılan Hekimden Hekime 2004 yılının sonunda 8500 tiraja ulaştı.

2005 Ocak ayında ATO’nun süreli yayını “Hekim Postası” çıkarılmaya başlandı. Gazete formatında, aylık ve ücretsiz olarak okuyucuya ulaşan Hekim Postası aylık 12 bin tiraja sahip. Gazetenin 92. baskısı yapıldı.

 

 

 

 

 

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler