Ne dediler?

Tarih : 12 Kasım 2018

 

Sağlıkta şiddete karşı nöbet tutan hekimlere destek veren milletvekilleri, emek meslek örgütü yöneticileri ve hekimler şu mesajları verdi.

CHP Milletvekili Ali Şeker:

“Sağlıkta şiddet yasasını Meclis’e sunduk ve Sağlık Komisyonu’nu acilen toplantıya çağırdık. Yasanın çıkarılması için biz üzerimize düşeni yaptık. Siz hekimler de üzerinize düşeni yaptınız. Bundan sonra görev Meclis’in. Sağlıkta dönüşümle birlikte uygulanan neoliberal politikalar sağlık sistemini bu duruma getirdi. Protez malzemesi bulamayan kişi karşısında gördüğü hekimi, sağlık çalışanını muhatap biliyor ve ona saldırıyor. Bu durumun mağduru hekimler, sağlık çalışanları ve halk. Hep beraber bunu çözeceğiz”

CHP Milletvekili Selin Sayek Böke:

“Kendine yaşatmayı dert edinmiş olan sağlık emekçilerinin hayatıyla ödediği bir paha varsa eğer o düzende bir bozukluk var demektir. Yaşatmak isteyen sizlerin şiddete maruz kalmadığı bir Türkiye’yi; şiddet dilini siyasetin dışına taşıyarak ve siyasetten şiddeti arındırdıktan sonra da toplumu yeniden barıştıran bir yeni siyaseti kurarak ancak mümkün yapabiliriz. Bugün burada ve  bir haftadır Türkiye’nin her köşesinde demokratik haklarını kullanarak yaşatmak istiyoruz ve birlikte yaşamak istiyoruz diyen çok değerli sağlık emekçilerine bu mücadelede sizlerle beraberiz ve bu mücadele kazanana kadar Türkiye’de barış, eşitlik, özgürlük, adalet tesis edilene kadar omuz omuza birlikte bu beyaz aydınlıkları beyaz önlüklerinizle kuracağız diyorum. İyi ki varsınız. Yeter artık diyoruz.”

CHP Milletvekili Burhanettin Bulut:

“Son 15 yıldır yaşadıklarımızı bir önceki dönemle mukayese edemiyoruz çünkü o dönemde kutsal mesleğin üyelerine saygı duyulurdu. Eczaneye girerken ayakkabılarını çıkaran insanlar vardı. Böyle bir dönemden böyle bir topluma geldik. Mesele hükümetin bu alanı değersizleştirmesiyle başladı. Hastaneyi büyülterek çalışanları da küçümsedi. Sağlıkta şiddet de onun arkasından geldi.

CHP Milletvekili Gamze Taşcıer:

“Ben de beyaz önlüğümü giyip geldim. Maalesef son günlerde sağlıkta şiddetle ilgili yaşadığımız sorunlar giderek artmaya başladı. Siyasetçilerin dilinden dolayı toplum olarak şiddete meyilliyiz ama bizler topluma sağlık sunmak istiyoruz. Geçtiğimiz hafta sağlıkta şiddet yasasıyla ilgili araştırma önergesi verdik. Maalesef iktidar partisinin ‘maalesef şiddet vardır ve önlenmelidir’ demesine rağmen yine iktidarın oylarıyla reddedildi. Ancak bizler bu konuyu gündemden düşürmemeye çalışacağız ve yasanın geçmesi için mücadele edeceğiz.”

HDP Milletvekilleri Habip Eksik ve Faruk Gergerlioğlu

Sağlıkta şiddeti kınayarak hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemenin yolunun toplumsal barışın tesis edilmesinden geçtiğini belirttiler. 

KESK Yürütme Kurulu Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik:

“Sağlıkta şiddet yasasının çıkarılmasını desteklediğimizi bir kez de burada ifade ediyoruz. Şiddet olaylarının neoliberal politikalar sonucu yaşandığını biliyoruz. Şiddete karşı barışın, sağduyunun öne çıkarılmasını bekliyoruz.”

Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı Dr. İlker Cebeci:

“Sağlıkta şiddete karşı yine biraradayız. Yıllarca sağlıkta şiddet çalıştayları yapıldı, yasa tasarısı hazırlanıp Meclis’e gönderildi.  Sağlıkta şiddet yasası için meslek örgütleri üzerine düşen her ayrıntıyı yerine getirdi. Şimdi beklediğimiz bu ayrıntıları kanunlaştıracak olan Meclis ve hükümetin görevini yerine getirmesi. Sonuç alıncaya kadar meydanlarda olmaya gerek var.”

Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Sekreteri Dr. Koray Başar:

“Son zamanlarda artan sağlıkta şiddet toplumda yaşanan diğer şiddet olaylarından bağımsız değil. Psikiyatri Derneği’nin belirlediği politika; sağlıkta şiddet temel olarak bizim hastalarımızla aramıza konan bölmenin getirdiği sonuç. Aynı bölme sağlık çalışanları ve hekimler arasına da konmaya çalışılıyor. Sağlıkta şiddetin tek mağdurunun hekim değil hastanın kendisi olduğunu anlatmak lazım. TTB’nin yaptığı gibi hastanelerden çıkıp halkın olduğu alanlarda anlatmak gerekiyor.”

SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara:

“Bizler sağlık emek meslek örgütleri olarak her Salı bir araya geliyoruz. Sağlık çalışanlarının ve sağlık hizmeti alanların sorunlarını konuşuyoruz. Bizler günün yirmi dört saati insanları kurtarmak için çaba sarf ederken sağlık çalışanlarını itibarsızlaştıran dil ve sağlığı piyasalaştıran uygulamalar yüzünden bizler ölüyoruz. Yasanın Meclis’ten çıkması için mücadelemizi kol kola sürdüreceğiz.”

Türk Medikal Radyoloji Derneği Başkan Yardımcısı Nezaket Özgür:

“Şiddetin ana kaynağı mevcut iktidarın vadettiği sağlık sisteminin gerçeklerle örtüşmemesidir. Sağlık sistemindeki eleman eksikliği, ekipman eksikliğinden sorumlu hükümettir. Bu da sağlıkta şiddetin yaşanmasına neden olmaktadır.”

ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer:

“Mücadeleniz mücadelemizdir. İnsana, insanlığa dair ne varsa onu çürütmek istiyorlar. Bilimden, aydınlanmacı değerlerden uzak piyasacı bir rejim inşa etmek istiyorlar. Sağlıkta dönüşüm programı uygulanmaya başladığından, mesleklerimiz değersizleştirilmeye başladığından beri şiddet olarak bize yansıyor. Sağlıkta şiddete karşı mücadele insani değerleri, hekimlik değerlerini kazanma mücadelesi aynı zamanda. Omuz omuzayız.”

 

 

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler