Açlık yasası

Tarih : 12 Kasım 2018

Hekimleri ve sağlık çalışanlarını açlıkla tehdit eden yasa AKP vekillerinin verdiği imzayla Meclis’e geldi.

Hekim Postası

TBMM’ye 30 Ekim’de sunulan Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi içinde şiddetin önlenmesine ilişkin hiçbir somut adım yer almazken yasanın 5. maddesi atanamadığı veya ihraç edildiği için çalışma koşulları zaten darlaşan hekimleri açlığa mahkum edecek.

Teklifin yasalaşması halinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Anayasa’da kabul edilen çalışma ve eğitim hakları gasp edilmiş olacak.

Tartışmalı maddeyle kamu görevinden çıkarılan veya güvenlik soruşturması sonucuna göre kamu görevine alınmayan tabipler ve diş tabiplerinin meslek icralarına ilişkin kurallar getirildi. Buna göre bu durumda olan hekimler içinde Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunanların 600 günlük süre boyunca hiçbir yerde mesleklerini icra etmesine izin verilmeyecek. Bu durumda olup da devlet hizmeti yükümlülüğünü daha önce yerine getirmiş olan hekimlerin ise ancak ve ancak SGK ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ya da muayenehane açarak çalışmasına izin verilecek. Bu hekimlerin düzenledikleri raporlar yargı organları ve idare açısından geçerli olmayacak. Teklifin yasalaşması durumunda, görevinden uzaklaştırılan 3 bin 380 hekim ile güvenlik soruşturmasına takılan bin 50 hekim doğrudan etkilenecek. Tıp ve diş hekimliği fakültelerinden mezun olacaklar da yasa kapsamına alınacak.

TTB “Sağlık alanındaki en ağır, en acımasız düzenleme”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi tasarının geri çekilmesini istedi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen hekimlerin katılımıyla 5 Kasım 2018 günü TTB önünde düzenlenen basın açıklamasında, “sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik” olduğu iddiasıyla hazırlanan ve 30 Ekim 2018 tarihinde 6 AKP’li milletvekili tarafından TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’na verilen yasa teklifinin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin sağlık alanındaki en ağır, en acımasız düzenlemesi olduğu belirtildi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman burada yaptığı konuşmada, TTB olarak sağlıkta şiddeti önleyecek bir düzenlemenin çıkarılması için çok uzun zamandır mücadele ettiklerini ve bununla ilgili yasa çıkarılması talebini uzun süredir her platformda dile getirdiklerini anlattı. Bunun yanı sıra olağanüstü hal döneminde güvenlik soruşturmaları nedeniyle görevlerine başlatılmayan ya da bekletilen hekimlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için de uzun süredir mücadele yürüttüklerini belirten Adıyaman, OHAL’in bitmesinin ardından bu mağduriyetlerin giderileceğini umarken, söz konusu torba yasa teklifiyle karşılaştıklarını kaydetti. Adıyaman, torba yasanın bütünüyle sorunlu maddeleri içermekle birlikte, özellikle 5. ve 24. maddelerinin hekimler açısından özel önem taşıdığını belirterek, teklifin ivedilikle geri çekilmesini istedi.

Basın açıklamasının okunmasının ardından, TTB Merkez Konseyi üyelerinden ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) temsilcilerinden oluşan bir heyet TBMM’de tekrar, milletvekilleri ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeleri ile görüşmelerde bulunmak, Komisyon’un yasa teklifi görüşmelerine katılmak üzere TBMM’ye geçti. Hekimler ise basın açıklaması sonrasında TTB önünde, akşam da Kuğulu Park’ta yasa tasarının geri çekilmesi için hak arama nöbeti tuttu.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler