Biz dünyayı çok sevdik, ölüm bizden uzak olsun…

Tarih : 12 Kasım 2018

Sağlıkta şiddet son bulsun derken Dr. Fikret Hacıosman hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kurbanı oldu. Dr. Hacıosman 2 Ekim 2018 tarihinde çalıştığı özel hastanede hastası tarafından başından vurularak ağır yaralandı. Dr. Hacıosman gece saatlerinde verdiği hayat mücadelesini kaybetti. Dr. Hacıosman’ın öldürüldüğü günden itibaren TTB, ATO, tabip odaları ve sağlık meslek örgütleri bir türlü hayata geçirilmeyen şiddet yasasının yasalaşması ve sağlıkta şiddetin önlenmesi adına gerçekçi adımların atılması talebiyle eylem planlarını hayata geçirdi. Kuğulu Park’ta bir hafta nöbet eylemi yapan hekimler, Meclis’in artık seslerini duyup Şiddet Yasasını bir can daha kaybetmeden çıkarmasını bekliyor.

 

3 Ekim 2018

Dr. Fikret Hacıosman’ın katledilmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği ve Ankara Tabip Odası Hacettepe Üniversitesi bahçesinde hekimler, sağlık çalışanları ve yurttaşların katılımıyla “Dr. Fikret Hacıosman’ı silahlı saldırı sonucu kaybettik… Kamu idaresi harekete geçmek için kaçımızın ölmesini beklemektedir?” başlıklı basın açıklaması gerçekleştirdi.

Görevleri başında uğradıkları saldırı sonucu hayatını kaybeden hekimler için yapılan saygı duruşunun ardından ortak açıklamayı okuyan Dr. Çetin Atasoy, Türk Tabipleri Birliği’nin şiddeti önlemede daha etkili olacak caydırıcı niteliğe sahip cezalar öngören yasa tasarıları hazırladığını ve Sağlık Bakanı’ndan randevu talep ettiklerini ancak Bakanlığın randevu taleplerine yanıt verme nezaketinden bile uzak, duyarsız ve etkisiz tutumunun sürdüğünü söyledi.

Sağlık kuruluşlarındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliğine dikkat çeken Dr. Atasoy hastane yöneticileri ve kamu idaresinin bu sorunu ivedilikle çözmekle sorumlu olduğunun altını çizdi.

Dr. Atasoy “Şiddetin ve diğer sorunlarımızın çözümü için Sağlık Bakanlığı ile birlikte bir çalışma grubu oluşturulmasını ortak akla inanmanın ve meslek örgütlerini merkeze alan çağdaş demokrasi anlayışının bir gereği olarak görüyoruz. Sağlıkta şiddetin engellenmesi için TBMM’ye sunduğumuz yasa teklifinin yeni yasama döneminde ivedilikle yaşama geçirilmesini bekliyoruz” sözlerini kaydetti.

Dr. Çetin Atasoy’dan sonra söz alan HDP Batman Milletvekili Dr. Necdet İpekyüz toplumsal barışın sağlanmadığı ortamda şiddetin hayatın her alanında devam ettiğini kaydetti. Yaşam için çaba harcayan hekimlerin katledilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Dr. İpekyüz bu duruma ortam yaratanların ve sağlık çalışanlarını hedef gösterenlerin de failler kadar suçlu olduğunu söyledi. Dr. İpekyüz  “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde TTB’nin verdiği yasa önerisinin bir an önce gündeme getirilip bu sorunun tümüyle ortadan kalkması lazım” dedi.

 

4 Ekim 2018

TTB ve ATO Sağlıkta Şiddet Yasası’nın çıkarılması talebiyle TBMM’de siyasi partilerin Grup Başkanvekilleriyle görüşmelerde bulundu. CHP, HDP ve İyi Parti Grup Başkanvekilleriyle görüşen heyetin görüşme taleplerine AKP ve MHP’den bir yanıt gelmediği için bu görüşmeler gerçekleştirilemedi.

 

9 Ekim 2018

Dr. Fikret Hacıosman’ı anmak isteyen hekimlerin AÜTF İbni Sina Hastanesinde gerçekleştirmek istedikleri basın açıklamasına Valilik kararını gerekçe gösteren polis engel oldu. Tüm engellemelere rağmen hekimler, sağlıkta şiddet sebebiyle kaybettikleri meslektaşları için saygı duruşunda bulundu. Bu keyfi karar ve engelleme sebebiyle açıklama  Ankara Tabip Odası’nda yapıldı.

ATO’da yapılan basın açıklamasında konuşan Dr. Bülent Nazım Yılmaz, anma ve basın açıklamasının çok keyfi bir biçimde engellendiğine dikkat çekerek “Yapılmak istenen çok netti. Hekimler kaygılarını ve düşüncelerini meslektaşları ve toplumla paylaşmak için oradaydılar. Bize sunulan gerekçe; hastane ve kamu binaları önünde basın açıklaması yapılmayacağı yönünde valiliğin aldığı karar. Oysa hekim arkadaşımız hastanede çalışırken öldürülmüştü. Bu açıklamayı hekimlerle, sağlık çalışanlarıyla, tıp öğrencileriyle birlikte bir hastane bahçesinde yapmaktan daha doğal ne olabilirdi ki? Ama engellendi” sözlerini kaydetti. Dr. Yılmaz, Dr. Fikret Hacıosman’ın ölümünün birinci haftasında yapılan müdahalenin hayatını kaybeden hekime de bir hürmetsizlik olduğunu belirtti.

Ortak basın açıklamasını okuyan Dr. Vedat Bulut bu süreci hazırlayan nedenleri bildiklerini kaydederek “2003 yılında Sağlıkta Dönüşüm Programı ilk uygulanmaya başlandığı zamandan bu yana söylüyoruz; bu program piyasa odaklı bir programdır. Bu program sağlık hizmetine meta, hastaya müşteri olarak yaklaşmaktadır. Bu programda nitelik değil, nicelik esastır. Bütün bunlar hekim ile hastasını karşı karşıya getirir!” dedi.

10 Ekim 2018

Türk Tabipleri Birliği’nin 2014 yılından beri TBMM’ye sunduğu ve gündeme alınmayan “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı”nın yasalaşması için Ankara Tabip Odası’nın çağrısıyla bir araya gelen hekimler Kuğulu Park’ta beyaz nöbete başladı.

Beyaz önlükleri ile nöbete katılan hekimler “Artık yeter! Sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın” başlıklı bildirileri yurttaşlara dağıttı.

 

15 Ekim 2018

Kuğulu Park’ta başlayan Beyaz Nöbet 6 günü geride bıraktı. Nöbet süresince; DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, DİSK Ankara Temsilcisi Tayfun Görgün, SES Ankara Eş Şube Başkanları Rona Temelli ve Hüsnü Yıldırım ile CHP Milletvekilleri Murat Emir, Servet Ünsal, Ali Şeker, Utku Çakırözer, Gürsel Tekin,  HDP Milletvekilleri Necdet İpekyüz, Rıdvan Turan, Semra Güzel, Habip Eksik, Faruk Gergerlioğlu hekimlere destek verdi. Ayrıca, Ankara Diş Hekimleri Odası, Ankara Aile Hekimleri Derneği, DİSK/Emekli-Sen, TMMOB/Mimarlar Odası Ankara Şube, Halkevleri üye ve yöneticileri de sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın nöbetine ziyarette bulundu.

16 Ekim 2018

10 Ekim’de başlayan bir haftalık Beyaz Nöbet sona erdi. Nöbetin son gününde  CHP Milletvekilleri Selin Sayek Böke, Ali Şeker, Gamze Taşcıer, Burhanettin Bulut,Orhan Sarıbal, Yıldırım Kaya, Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekilleri Faruk Gergerlioğlu, Habip Eksik ve ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer eyleme destek verdi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi adına Başkan Dr. Sinan Adıyaman söz alarak Sağlıkta şiddet yasası çıkarılana kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut yedi gün boyunca sağlıkta şiddet yasa tasarısı nöbetine destek veren Milletvekilleri, emek meslek örgütü temsilcileri ve hekimlere ATO adına teşekkürlerini sundu. Dr. Vedat Bulut konuşmasına şöyle devam etti:

“Şüphesiz ki tıp doktoruna yapılan fiziki şiddet yüzlerce, binlerce hastaya sağlık hizmeti verilmesini engelleyecek mahiyettedir. Umuyoruz ki nöbetimiz bu farkındalığı oluşturmuştur ve TBMM kısa zamanda yasa tasarısını kabul eder. Şiddet yasasının sağlıkta şiddeti tamamen önleyemeyeceğini biliyoruz ancak yaygın eğitime, televizyon ve haber programlarına önemli görevler düşüyor. Şiddet algısını azaltacak söylemler geliştirmeliler. Milli Eğitim Bakanlığı da daha ilkokuldan başlayarak nefret, ötekileştirici ve şiddet içeren öğeleri müfredattan çıkarmalıdır.”

Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç da sağlıkta şiddetin toplumsal şiddetten ayrı değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Dr. Karakoç “Şiddet nerede yaşanıyorsa oradaki tüm bileşenlerin fikirlerinin alınması gerekir. Türk Tabipleri Birliği, tabip odaları ve emek meslek örgütleriyle ortak bir çalışma yapılmasını öneriyoruz” dedi.

17  Ekim 2018

*TTB Merkez Konseyi’nin çağrısıyla Ankara’ya gelen tabip odası başkanlarının katılımıyla düzenlenen basın açıklamasıyla “Sağlıkta Şiddete Karşı Kararlılık Deklarasyonu” açıklandı.

Ortak deklarasyonda, “Dr. Fikret Hacıosman’ın ölümü son olmalıdır” denilerek, bugünden itibaren benzer vahim olaylarla karşılaşılması durumunda, hekimlerin sağlıkta şiddete ve bu şiddete seyirci kalanlara karşı iş bırakarak Beyaz Nöbet’e başlayacağı duyuruldu.

*Deklarasyonun açıklanmasından sonra TBMM’ye giden heyet Levent Gök ve CHP milletvekilleriyle bir saat görüşme yaptı.

Görüşmede Dr. Sinan Adıyaman sağlıkta şiddete karşı TTB tarafından 5 yıl önce hazırlanan Sağlıkta Şiddet Yasası teklifinin, çeşitli kereler Sağlık Bakanlığı’na, siyasi partilere ve siyasi partiler aracılığıyla TBMM’ye iletildiğini, başta Sağlık Bakanları olmak üzere, yetkililerden bu konuda çeşitli sözler alınmasına karşın, halen bu teklifin yasalaşmadığını anlattı.

Levent Gök de şiddetin önlenmesi konusunda yapılması gereken çok şey olduğunu, buna karşın TBMM Araştırma Komisyonu’nun tespitlerinin gereklerinin bile yerine getirilmediğinin görüldüğünü belirtti.  Gök, “Doktorlarımızı tedirgin eden, iş motivasyonunu düşüren, can güvenliğini tehdit eden bu unsuru ortadan kaldırmak hepimizin görevi” diyerek, CHP’li hekim ve sağlıkçı milletvekillerinin bu konuyla ilgili olarak yoğun çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

CHP Milletvekili Ali Şeker de, TTB’nin önerisi doğrultusunda hazırladıkları ve iki gün önce TBMM’ye sundukları yasa teklifi ile ilgili bilgi verdi. Söz alan tabip odaları başkanları da Sağlıkta Şiddet Yasası’nın neden çıkması gerektiğini ve bu yasanın hekimler açısından ne anlama geldiğini aktardılar.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler