Hukuk Bürosu 3 ayda 92 hekime hukuki danışmanlık ve destek sundu

Tarih : 01 Ekim 2018

Çalışma ortamında karşılaşılan sorunlara karşı ATO Hukuk Bürosu hekimlerin yanında durarak onlara her türlü hukuki danışmanlık ve destek hizmeti sunuyor. Bu kapsamda Ankara Tabip Odası Hukuk Bürosu tarafından Haziran ayında 25, Temmuz ayında 35, Ağustos ayında 32 olmak üzere toplam 92 hekime çeşitli konularda hukuki danışmanlık ve destek sunuldu.

Hekimlerin sözlü ya da yazılı başvuruları üzerine sağlanan hukuki destek içinde mecburi hizmet uygulamasının doğurduğu mağduriyetler ile özellikle yeni mezun hekimlerin uygulamaya dair bilgi talepleri yer aldı.

Bunun yanı sıra haklarında adli ve/veya idari soruşturmalar açılan hekimlerin hukuki bilgi ve destek talepleri, görev yaptıkları kamu sağlık kuruluşlarında mobing teşkil eden keyfi uygulamalara maruz kalan hekimlerin durumu da hukuk bürosuna iletilen sorunlardan oldu. Güvenlik soruşturmaları olumsuz geldiği gerekçesi ile hekimlik mesleğini yapmaktan men edilen hekimler de mağduriyetlerini ATO Hukuk Bürosuna iletti. Bu konuda Haziran ayında bir hekim adına idare mahkemesi nezdinde iptal davası açıldı. Öte yandan aynı konu nedeniyle önceki aylarda açılıp süren davalarda da gerekli adli işlemler yerine getirildi.

Özel hekimlik alanında ise yine çok sayıda hekimin özel sağlık kuruluşları ile imzalayacakları iş sözleşmeleri öncelikle hukuk bürosu tarafından incelendi ve hekimlerin lehine gerekli değişikliklerin ve iyileştirmelerin yapılması sağlandı. Ayrıca muayenehane açmak isteyen hekimlere yönelik etkili ve kalıcı bir bilgilendirme yapmak amacıyla, hukuk bürosu tarafından bir hukuki hazırlık yapılarak, “Muayenehane açmak için yapılması gerekenler” başlıklı bir bilgi broşürü hazırlandı ve bu çalışma ATO’nun web sitesinde yayımlandı.

Haziran ve Ağustos aylarında görevleri başında şiddete maruz kalan iki hekimin destek talebi sonucunda, kendilerine gerekli hukuki destek sunuldu.

Önceki yıllarda çocuk uzmanı hekimlere yönelik sürekli biçimde uygulanan il içi görevlendirme işleminin iptali talebiyle ATO adına açılan ve Ankara 7. İdare Mahkemesi’nde görülen, ancak aleyhe sonuçlanan idari davanın,  temyiz başvurusu üzerine  Danıştay 11. Dairesi tarafından ATO lehine bozma kararı verildi ve bu karar ATO’ya tebliğ edildi. Lehte bozma kararı üzerine dava Ankara 7. İdare Mahkemesi’nde 2018/993 Esas nosu ile yeniden görülecek.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler