Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri Hatay’da Gerçekleştirildi

Tarih : 01 Ekim 2018

 

Füsun Sayek XII Sağlık ve Kültür Etkinlikleri 17.08.2018 tarihinde  Hatay’da gerçekleştirildi.  Etkinliğe  TTB’nin eski başkanları Dr. Selim Ölçer, Dr.Gencay Gürsoy, Dr. Özdemir Aktan, Dr. Raşit Tükel, ATO Yönetim Kurulu adına  Dr. Vedat Bulut, Dr. Gül Bakır, Dr. Gülgün İncirci Kıran, Dr. Ali Karakoç, Ankara Çağdaş Hekim yürütmesi adına Dr. Muharrem Baytemür ve Dr. İskender Sayek’in dostları katıldı. Etkinlikler Sayek’in kabri başında anılmasıyla başladı.

Aynı gün ATO’nun düzenlediği “Yeni Kararnameler ile Birlikte Meslek Örgütleri ve Hekimlerin Geleceği” paneline TTB’nin eski merkez konsey başkanları, ATO  yönetim kurulu üyeleri, Ankara, Hatay, Adana, Osmaniye ve Bursa Tabip Odalarından hekimler, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, CHP Milletvekili Selin Sayek Böke ve toplumbilimci öğretim üyesi ve yazar Emre Kongar katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut, son anayasal düzenlemeler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında TTB’nin tarihi sorumluluklarının bilincinde olarak, merkez konsey eski başkanlarının tecrübelerinden faydalanarak meslek örgütünün tarihi sürekliliği ve bütünlüğünün konuşulacağı toplantıda yer alan tüm  katılımcılara ATO adına teşekkür ve saygılarını iletti.

“Mesleki itibarsızlaştırma, siyasetçilerin ve yöneticilerin söylemleriyle yaratılıyor”

Hatay Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cengiz Haksöz yaptığı konuşmada hekimlerin tıp fakültesini kazanırken beklentileri ile günümüzde uygulanan sağlık politikaları sonucunda gelinen durumu özetledi. Dr. Haksöz, mesleki itibarsızlaştırmanın, siyasetçiler ve yöneticilerin söylemleri ile yaratıldığını belirtti.

Daha sonra TTB’nin hukuk danışmanı avukat Ziynet Özçelik söz aldı. Özçelik, özellikle meslek örgütlerinin denetleme yetkisinin; Devlet Denetleme Kuruluna verilmesinin yeni bir şey olmadığını, 1982 yılında kurulan DDK’nin o tarihten beri bu görev ile görevlendirildiğini hatta 2006 yılında TTB’nin bu kurul tarafından incelendiğini belirtti. Özçelik, Anayasa’ya aykırı yetki kullanımında, yetki aşımını denetleyecek ve yargılayacak olanların Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen yargı organları olduğundan sivil toplum organları ve odalara çok iş düştüğünden söz etti.

“Birlikte mücadele etmeden kazanım sağlanamaz”

TTB Merkez Konseyi İkinci Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu  yaptığı konuşmada, TTB’nin görev ve yetki alanı olan; hekimlerin özlük haklarını, halkın sağlık hakkını her koşulda savunmak ve geliştirmek için mücadele vereceğini söyledi. Dr. Çerkezoğlu, ancak ülkede demokrasi, toplumsal barış ve özgürlük ortamı olmadan, emek alanındaki diğer demokratik kitle örgütleri ile birlikte mücadele etmeden sadece hekim hakları konusunda bir kazanım sağlanamayacağını belirtti.

Ardından; TTB eski başkanları sıra ile söz aldı. Yapılan konuşmalarda Dr. Selim Ölçer mücadele arkadaşı olan Füsun Sayek döneminde birlikte yapılanlara değinerek, ilaca erişimdeki güçlüklerin  hekim örgütlerinin önemli mücadele ve söz söyleme alanı olması gerektiğini kaydetti.

Dr. Gencay Gürsoy ise TTB’nin geçmişten gelen misyonu olan; barış ve demokrasi alanında mücadelesine mutlaka devam etmesi gerektiğini, önümüzdeki dönemde meslek örgütlerine önemli görevler düşeceğini bildirdi.

Dr. Özdemir Aktan, sağlıkta şiddetin ve ilaca erişimde güçlüklerin önümüzdeki dönemde üzerinde çalışılması gereken sorunlardan olduğunu belirtirken  Dr. Raşit Tükel TTB Merkez Konseyin sorumluluklarının yeni dönemde daha da artacağını, bu dönemde birliktelik içerisinde tarihi görev ve sorumlulukları olduğunu kaydetti.

Merkez Konsey eski üyelerinden Dr. İsmail Bulca da  mevcut uygulamaların meslek örgütlerine karşı baskısını sürdüreceğini ancak bu konuda meslek örgütünün kararlılıkla görevleri ve hekimlere karşı sorumluluklarını yerine getireceğini vurguladı.

 

 

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler