Ankara İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Kuruldu

Tarih : 13 Temmuz 2018

 

Dr. Arif Müezzinoğlu

ATO Yönetim Kurulu Üyesi  

İşçi sağlığı ve iş güvenliğini her an takip eden, işçilerin hayatlarının yalnızca bir istatistik olmadığını  söyleyen İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, yedi yıldır yürüttüğü mücadeleyi Ankara’ya taşıdı.19 Mayıs’ta Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde yapılan bir toplantıyla kuruluşu ilan edilen  Ankara İSİG Meclisi’nin alana ilişkin yaklaşı aşağıda özetlemiştir.

-İSİG Meclisi olarak iş cinayetlerinin sebebinin, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması ile denetim ve yaptırım eksikliğinden kaynaklandığını savunuyoruz. İş cinayetlerinin taşeronlaştırma,  özelleştirme, sendikasızlaştırma gibi politikalarla doğrudan ilgisi olduğundan hareketle bunlara karşı  mücadele etmeksizin bir işçi sağlığı ve güvenliği mücadelesinin mümkün olmayacağını savunuyoruz. İş

cinayetlerine ‘fıtrat’ diyen, ‘kader’ diyen anlayışa karşı ‘iş cinayeti’ demek ve bunun benimsenmesini  sağlamak önemlidir.

-Meslek hastalıkları çalışırken yaşanan güvencesizliğin hukuki bir resmidir. SGK ve Mahkeme  süreçleri işçi ve yakınları için birer işkenceye dönüştürülmekte, meslek hastalığı teşhisi insan aklını zorlayan  mevzuat hükümleriyle imkansız hale getirilmekte, sürekli iş göremezliğe neden olmayan fakat işten  kaynaklanan hastalıkları kayıt altına alacak herhangi bir sistem ısrarla kurulmamaktadır.

-İş cinayetlerinde cinayetin gerçek sorumluları yargılanmazken iş güvenliği uzmanları, şefler sorumlu  tutulmakta ve tutuklanmakta gerçek sorumlu işverenler ise çoğunlukla tutuksuz yargılanmakta, cüzi  paralarla cezalandırılmaktadır.

-2012 yılında çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası bu gidişatı değiştirmedi. İş cinayetlerine ilişkin  önlem alınmadığı gibi iş güvenliği tedbirlerinin seçim dönemi gibi nedenlerle askıya alındığına tanıklık  ediyoruz. İşçi sağlığı ve güvenliği salt yasal ya da teknik bir mevzuya indirgenecek bir alan olmadığı gibi  tek başına sağlıkla ilgili bir şey de değildir. Bizim ana eksenimiz her türlü güvencesiz çalışma biçimine  dur demektir.

-Çözüm, işçilerin sendikal ve siyasal örgütlenmesinde ve mücadelesindedir. Ankara’da bir İSİG Meclisi  kurmamızın en büyük nedeni sürece yerelin özneleri ile müdahale etmek ve Ankara’nın çalışma hayatını  düzenleyen politikaların ve emek hareketinin önemli merkezlerinden birisi olmasıdır.

-Ankara İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Türkiye’nin en çok iş cinayeti yaşanan şehirlerinden  Ankara’da işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarını görünür kılmayı ve bu konuda Ankara’nın gözü kulağı  olmayı hedefliyor.

-Emeğe yönelik ağır saldırıların olduğu bir dönemden geçerken işçi sağlığı ve güvenliği her zaman  olduğundan daha fazla mücadeleye ihtiyaç duymaktadır. Bu yüzden de başta işçi arkadaşlarımızı, meslek  odalarını, işyeri hekimlerini ve iş güvenliği uzmanlarını, avukatları, işçi ailelerini ve emekten yana olan  tüm kesimleri mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.

 

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler