Hekim Kim, Başına Gelen…

Tarih : 12 Mart 2018

Dr. Emel Bayrak

ATO Yönetim Kurulu Üyesi 

Hekimlik, önceden belirlenmiş mesai saatlerinden ibaret bir meslekten öte bir alan kaplıyor yaşamımızda. Mesleğimizi seviyoruz, işimiz yeri geliyor en sevdiklerimizden öncelikli hale geliyor. Kendi hayatlarımızdan hiç söz etmiyorum zira içimize kodlanan sorumluluk ve başka insanlara yardımcı olabilme duygusuyla tıp fakültesi amfilerinde buluyoruz kendimizi. Başkaları, eş, dost, akraba, toplum ve diğerleri. Ya hekimliğin hasta tedavi etmekten öteki yüzü ? Biliyorsunuz hekim kelimesi köken olarak hakim kelimesinden geliyor, aynı zamanda, bilge, filozof kişi…

Öyle sanıyorum ki dünyayı güzelleştirecek, belki biraz daha yaşanılır kılacak tek şey politikacıların çabası değil, insanlar tarafından topluma, tüm insanlığa, doğaya karşı duyulan sorumluluk duygusu. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın veciz cümlesidir okuduğum en güzel insanlık tanımı; ‘’insanlık mesuliyet duygusuyla başlar’’. Ve bir başka romanında yaşadığı toplumun dar bir zamanında, düşünürüne şunu söyletir, ‘’unutma, insan vazife ve mesuliyet duygusudur’’. Patoloji kitabını içinde kaybolurcasına okuduğumuz, bize tıbbın temellerini, hücreyi, patolojiyi anlatan Virchow, bin yıl önce yaşamış ve bin yıl sonra da bugün gibi bilinecek İbn-i Sina, Avicenna, yeminini tekrarlayarak mezun olduğumuz Hipokrat ve tarihe adını yazdırmış nice hekim her şeyden önce insanlığa ve yaşama karşı duydukları bu mesuliyet duygusuyla dünyayı aydınlatmaya devam edecek.

Ülkemizde hekimlerin %80’inin üye olduğu, kamu kurumu niteliğindeki bir sivil toplum kuruluşu olan Türk Tabipleri Birliği, hekimler için bire bir hasta bakmak dışında, içlerindeki sosyal sorumluluk duygusunun toplum yaşamına yansıdığı bir çatı. Sivil toplum kuruluşu kavramı da zaten açıkça, ‘’Toplumdaki çeşitli sorunları bağımsız olarak ele alıp kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma görevi yapan, öneriler sunan her türlü birlik’’ olarak tanımlanmaktadır.*

Sivil toplum kuruluşları, resmi kurumlardan bağımsız, sosyal, hukuksal, kültürel, çevresel amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren, gelirleri bağış ve üye aidatları olan, üyelerinin gönüllülük esasında çalıştığı, kar amacı gütmeyen kuruluşlar.

Bir sivil toplum ve demokratik kitle örgütü olarak Türk Tabipleri Birliği de;

Halkın sağlığını korumak, geliştirmek ve herkesin kolay ulaşabileceği kaliteli ve uygun maliyetli sağlık hizmeti için çalışmak,

Meslek ahlakını en iyi şekilde korumak,

Tıp eğitiminin her alanında söz söylemek,

Hekimlik mesleğinin çıkarını her platformda dile getirmek,

Mesleğin, üyelerinin maddi, manevi haklarını korumak için 6023 sayılı yasa ile kurulmuştur…

‘’Hekim kim, başına gelen’’ atasözündeki ironi bir kenara, dilerim ‘’hekim kim ?’’ denilen günler artık geride kalır. Hekimler, hastalarının hasta olmamalarından da sorumludur dersem çok mu iddialı olur ?

*TDK Sözlüğü

 

 

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler