ATO’da seçim zamanı… ATO hekimlerle birlikte, hekimlerle güçlü…

Tarih : 12 Mart 2018

Ankara Tabip Odası Yönetimi yaklaşan seçimle görevini devretmeye hazırlanıyor.
ATO Genel Kurulu 7 Nisan 2018 Cumartesi günü  AÜTF İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonunda yapılacak. 8 Nisan 2018 Pazar günü AÜTF Morfoloji Binasının kafeteryasında hekimler yaptıkları seçimle yeni yönetimi belirleyecek.

Ankara Tabip Odası Yönetimi yaşam ve sağlık hakkının ancak barışın ve özgürlüğün hüküm sürdüğü ortamlarda sağlanabileceği inancıyla OHAL koşulları altında geçen 2 yıl boyunca her fırsatta barış, özgürlük, adalet, eşitlik, demokrasi vurgusundan vazgeçmeyerek taleplerini dile getirdi.

2 yıllık zaman zarfında ATO Yönetiminin yaptığı çalışmalar şöyle:

Hekimlerle birlikte, hekimler için mücadele etti

*Yıllardır müjde olarak verilen ancak bir türlü hayata geçirilmeyen fiili hizmet zammı talebinin takipçisi oldu.

*Dışkapı Yıldırım Bayazıt, Yenimahalle EAH, Yüksek İhtisas Hastanesinde yaşanan şiddet olaylarında şiddete uğrayan hekim ve sağlık çalışanlarının yanında oldu. Hukuki olarak destek sundu.

*Hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı durdu.

*Kapatılan sağlık kurumlarındaki hekim mağduriyetlerine son verilmesi için girişimlerde bulundu.

*Emekli hekimlerinsorunları için Bakanlık yetkilileri ile görüşmeler yaptı.

*Aile Sağlığı Merkezlerinde Cumartesi nöbetlerinin kaldırılması için çalıştı.

*Haksız hukuksuz ihraçlara karşı durdu.

*Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kadro ilanlarının takipçisi oldu.

*Sağlıkta muhafazakarlaşma ve dinselleşmeye dikkat çekti.

*Ankara’daki tıp fakültelerindeki intörn hekimleri hukuki konularda bilgilendirme amacıyla 28 ayrı toplantı yapıldı.

*Şehir Hastanelerinin sağlık ortamında yaratacağı tahribata dikkat çekti. İhale sürecinden itibaren kapalı kapılar ardından yürütülen projenin

Halk Sağlığı için uğraştı.

*Asbestli havagazı fabrikasının yıkım sürecinin halk sağlığına zarar vermemesi için girişimlerde bulundu. Konuyu yargıya taşıdı.

*Hava kirliliğine işaret etti.

*Kent içi ormanların tahrip edilmesine, ranta karşı durdu

Kadın ve çocukların yanında oldu

*Kadın bedeni üzerinden yürütülen politikaların, cinsel istismarda çocuğun rızasını arayan anlayışın karşısında durdu.

*Kadın cinayetleri ve çocuk istismarı ile mücadele etti.

Güvenceli çalışmayı savundu

*İş cinayetlerine ve işçi katliamlarına, güvencesiz çalışmaya  hayır dedi

Her zaman barışı savundu

*Gaziantep, İstanbul, Kayseri, İzmir’de yaşanan katliamları kınadı. Barış ve demokrasi ortamında birlikte yaşama dileğini dile getirdi.

Hukuki destek sundu

*ATO Hukuk Bürosu 2017 yılı içinde 274 hekime çeşitli konularda hukuki danışmanlık ve destek sundu. Hukuk Bürosu’nun destek sunduğu konuların başında, hekime yönelik şiddet, OHAL KHK’si ile getirilen güvenlik soruşturması gerekçesiyle  göreve başlatılmayan hekimlerin mağduriyetleri, eş durum atamalarında yaşanan mağduriyetler ile özel hekimlerin imzalayacakları sözleşmelerin iyileştirilme çalışmaları yer aldı.

Paneller-Sempozyumlar-Kurslar düzenledi

“Sağlık ve Politika”, “Uçak Yolculuklarında Karşılaşılan Sağlık Sorunlarında Hekim Uygulama ve Sorumlulukları”, “Resüsitasyonda Son Gelişmeler- Dünü, Bugünü, Yarını…”, “Mobbing ve Yasal Haklar” panelleri; “İnsan Hakları İhlalleri ve Cezaevlerinin Durumu” “Şehir Hastanelerinde Bizi Ne Bekliyor” sempozyumu; “Yüksekte Çalışmada Sağlık Gözetim Programı” çalıştayı; “Çalışma Ortamında Gürültü Riski ve İşitme Sağlığı” konulu eğitim toplantısı düzenledi. Halk Sağlığı Komisyonu da her çarşamba farklı bir konu başlığıyla sunumlar gerçekleştirdi. Hekimlere yönelik “Temel Biyoistatistik”, “Temel Geriatri Güncelleme” kursları  düzenledi.

2 yıllık süreçte hem hekimlerin sorunlarına hem de sağlık hakkına işaret eden toplam 73 basın açıklaması yapıldı.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler