Uzmanlık eğitiminin sorunları tartışıldı

Tarih : 12 Ocak 2018

Baskı

23.Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, Türk Tabipleri Birliği – Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) tarafından Ankara Tabip Odası’nın ev sahipliğinde
9 Aralık 2017 Cumartesi günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Mavi Salon’da gerçekleştirildi. 

Hekim Postası

Kurultay kapsamında, eş zamanlı olarak altı Çalışma Grubu etkinliği çerçevesinde XV. Çalışma Grupları Genel Kurulu da tamamlandı.  Her iki etkinliğe Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) üyesi 39 uzmanlık derneğinden 140 temsilcisi katıldı.

Kurultayın ana oturumları ‘Türkiye sağlık ortamı ve sağlık politikaları’ ile ‘Sağlık politikaları ve uzmanlık eğitimi’ olarak iki başlıkta sürdürüldü. Oturumlarda sağlık ortamı ve uzmanlık eğitimleri ile ilgili var olan durum saptamaları yapılarak önerilerde bulunuldu.

Eğitim alt yapı olanakları sağlanmadan, nitelikli ve yeterli sayıda eğitici kadroları oluşturulmadan hizmet hastanelerinden uzmanlık eğitim kurumlarına dönüştürülen  hastanelerde hizmet verme önceliği nedeniyle eğitimin bir yük olarak algılandığına işaret edilen sonuç bildirgesinde  hizmet, araştırma, eğitim işlev ve sorumlulukları arasında “eğitim” öncelenmeli, bu öncelik koşullardan bağımsız savunulmalıdır denildi.

Türkiye sağlık ortamı ve sağlık politikaları ile ilgili öneriler arasında, toplumun ihtiyacı olan; nitelikli, ücretsiz, ulaşılabilir bir sağlık hizmetinin tüm kullanıcılara eşit olarak sunulduğu düzenlemeler yapılması, GSS sistemi, performansa dayalı geri ödeme uygulaması, hastalardan katkı ve katılım payı alınmasının sonlandırılması istendi.

Şiddet iş kazası kapsamına alınsın

Son yıllarda hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarına karşın “TTB Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı”nın yasallaştırılması ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının iş kazası olarak değerlendirilmesi önerildi.

“Sağlık Okur Yazarlığı” eğitim programlarının hazırlanıp toplumda farkındalık yaratılması,  Sağlık Bilimleri Üniversitesi atamalarının liyakat esasına göre yapılması, mezuniyet öncesi verilen “Tıp Etiği”, “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği” derslerinin tıpta uzmanlık eğitimi müfredatına alınması, kanıta dayalı tıptan ödün verilmemesi, asistan ve genç uzman hekimlerin çalışma koşullarının düzeltilmesi de sonuç bildirgesinde yer alan diğer önerilerden oldu.

 

 

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler