TTB, asistan hekimlere yönelik anket düzenledi

Tarih : 14 Şubat 2017

ttb

Türk Tabipleri Birliği Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu ‘Tıpta Uzmanlık Eğitimi Anketi’ ile asistan hekimlerin durumunu incelemeye aldı.

Hekim Postası

TTB tarafından 2015 yılında yayımlanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Raporu, Türkiye’de tıpta uzmanlık eğitiminin yetersiz altyapı ve yetersiz eğiticilerle, yapılandırılmış bir eğitim programı olmaksızın sürdürüldüğünü, hastane işleyişinde eğitim ve araştırma yerine hizmetin öncelendiğini, gerek eğitimin niteliğini, gerek yasal hakları korumak üzere oluşturulmuş yasa ve yönetmeliklere uyulmadığını, asistan hekimlerin eğitim almadan, ağır iş yükü altında hizmet üretmek zorunda kaldığını ortaya koymuştu. Bu tablonun değişip değişmediğini ölçmek üzere  TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu tarafından “Tıpta Uzmanlık Eğitimi Anketi” düzenlendi. TTB, Ankara Tabip Odası ve İstanbul Tabip Odasının internet sitesinden ulaşılabilen ankette asistan hekimlere uzmanlık eğitimi müfredatı, çalışma koşulları, çalışma süreleri, nöbet sayılarını içeren 40 adet soru soruldu. Sorunların görünür kılınması için asistan hekimlerin katılımının önem taşıdığı anketin sonuçları 14 Mart’ta kamuoyuyla paylaşılacak.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler