Yargıdan ATO lehine bir karar daha

Tarih : 15 Ağustos 2016

 

Yargıdan, ATO lehine bir karar daha çıktı. Ankara 17. İdare Mahkemesi,Ankara Tabip Odasına,Yenimahalle Devlet Hastanesi ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi arasında yapılan “işbirliği protokolü”nün niteliği hakkında bilgi ve protokolün onaylı bir örneğini vermeyi reddeden  Ankara Valiliğinin işlemini iptal etti.

yenimahalle

Yenimahalle Devlet Hastanesi’nin Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından kullanımına dair yapılan “birlikte kullanım/işbirliği protokolü”  ile  “Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi” adını alan hastanede kamu sağlık hizmeti sunumunda ve hastanede görev yapan kamu görevlilerinin çalışma yaşamına dair hak ve menfaatleri nezdinde, kimi olumsuz durumların yaşanmaya başlandığı bilgisi ATO’ya iletildi.

Valilik protokol örneğini vermeyi reddetti
ATO da, Anayasa ve TTB Yasası’nda yer bulan hak ve yükümlülükleri kapsamında; söz konusu birlikte kullanıma yol açan kamusal gerekler, birlikte kullanımın niteliği ve kapsamı konusunda bilgi edinme ve gereğinde ilgili kamu makamları nezdinde girişimlerde bulunma amacıyla 28 Mayıs 2015 tarih ve 1556/2015 sayılı yazı ile konu hakkında bilgi ve aynı zamanda işbirliği protokolünün onaylı bir örneğini Ankara Valiliğinden talep etti. Ancak valilik makamı, ATO’nun bu talebini odanın bu konuda dava açma hakkı ve menfaati olmadığı gerekçesi ile reddetti.

“Ret kararında hukuka uyarlılık bulunmamaktadır”
Bunun üzerine ATO, söz konusu ret istemine karşı idari yargı nezdinde  iptal davası açtı. Ankara 17. İdare Mahkemesi’nde görülen davada yapılan yargılama sonucunda ATO lehine karar verildi. Mahkeme 4 Mayıs 2016 tarihli iptal kararının gerekçesinde  “Davacı Oda tarafından 6023 Sayılı TTB Kanunu uyarınca üyelerini ilgilendiren çalışmalarda kullanılmak üzere anılan bilgi ve belgelerin istenildiği, davalı idarenin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetleri ile ilgili bilgi vermeye yükümlü olduğu, dolayısıyla kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan davacı Oda tarafından kendi yasasının yüklediği görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi amacıyla üyeleriyle ilgili olan Ankara Yenimahalle Devlet Hastanesi ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi arasında yapılan işbirliği protokolünün niteliği hakkında bilgi ve protokolün onaylı bir örneğinin verilmesi isteminde bulunduğu anlaşılmakla, anılan bilgi ve belgenin davalı idarece verilmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlılık bulunmamaktadır.” görüşüne yer verdi. Mahkemenin kararı ile Ankara Valiliğinin ret kararı iptal edilmiş oldu.

 

 

 

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler