TUS ve mecburi hizmet

Tarih : 20 Haziran 2016

 

 

gülriz-erisgen

Gülriz Erişgen

Hekim Postası Yayın Kurulu Üyesi

TUS, tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmek amacıyla yapılan bir sınavdır ve yeni mezun hekimin önünde önemli bir sorun olarak durmaktadır. Belki tıp eğitimi süresince yeterlik kazanamadığı endişesi, belki birinci basamakta çalışmanın zorlukları, belirsizlikleri yeni mezun hekimleri TUS’u temel hedef olarak almaya zorlamaktadır. Yoğun bir yarış ve rekabetin olduğu bu sınava yönelik kaygılar neredeyse ilk sınıflardan itibaren yerleşir öğrencilere…  Bu sınavla ilgili her tür yönetmelik, sınav şekli, değerlendirme değişiklikleri adaylar için çok önemlidir.

Yeni mezun hekimi bekleyen bir diğer olgu mecburi hizmettir. 25.08.1981 tarihinde sağlık elemanlarının dengeli dağılımı, özellikle kırsal kesim ve kalkınmada öncelikli illerimizdeki sağlık hizmetlerinin yeterli şekilde verilmesini sağlamak üzere; 2514 sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanun ile hekimlere mecburi hizmet getirildi. 24.7.2003 tarihinde ise 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile mecburi hizmet kaldırıldı.

2003 yılında mecburi hizmet kaldırılırken 22 yıllık uygulama sonucunda; hekimlerin yurt sathında dengeli ve adil dağılımının zorlamalarla sağlanamayacağı, personelin özlük haklarının bölgelere göre özendirici hale getirilerek gönüllülük esasına dayalı bir istihdam politikasının benimsenmesinin etkin ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak açısından daha uygun olacağı kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

2005 yılında ise 5371 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat Ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun, Devlet Memurları Kanunu Ve Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile hekimlere mecburi hizmet yeniden getirildi. Bu kez de özendirilerek gönüllü çalıştırma esasına dayanan 4924 sayılı Kanunun yaklaşık iki yıllık uygulamasında diğer sağlık personelinde yeterli istihdam sağlanmakla birlikte, uzman ve pratisyen hekim istihdamında istenen sonuç elde edilemediği ve ihtiyacın karşılanamadığı gerekçe gösterilmiştir.

Bu gün, ise karşımıza TUS ve mecburi hizmeti birlikte değerlendirip konuşmamıza yol açan bir tasarı taslağı geldi. Devam etmekte olan uygulamaya göre devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan asistanlık veya yan dal asistanlık sınavlarına katılabiliyor ve uzmanlık eğitimine başlayabiliyorlar. Bu taslağa göre devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan hekimler uzmanlık eğitimine başlayamayacak. TUS’a girme hakkını koruyan madde kazandığı takdirde hakkının saklı tutulacağını söylüyor.

Hem TUS hem de mecburi hizmetin hekimler için önemini biliyoruz. Yalnız kariyer değil özel hayatı, aile hayatını etkileyen unsurlar bunlar. Bu konularda çok sık, incelikle değerlendirilmediği çok belli bu değişiklikler kabul edilebilir değil. Yalnız kişiler değil kurumları, tıp eğitimini de etkileyen konular bunlar. Tüm taraflarla uzun boylu değerlendirilip tartışılıp yapılmalı ne yapılacaksa. Ama hep aynı “ben yaptım oldu”, “yok olmamış değiştirdim”, “yine olmamış yine değiştirdim” zihniyeti ile hem kişilere, hem kurumlara zarar verilmeye devam ediliyor.

TTB, böylesi bir değişikliğin neler getirip neler götürebileceğini, TUS ve mecburi hizmeti değerlendiren bir çalıştay gerçekleştirdi. Bence bu  çalıştaydaki en çarpıcı olgu tıp öğrencilerinin katılımı ve nitelikli tıp eğitimi taleplerindeki kararlılıklarıydı. Öğrencilerimiz memleketin her yerinde ve her basamakta sağlık hizmeti vermeye hazırlar. Ancak nitelikli bir eğitim almak, yeterince donanımlı olmak, yalnız bırakılmamak, geleceğe dair güven ve açıklık istiyorlar.

Çok da haklılar.

İlgililere duyurulur.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler