Ankara Tabip Odası Üyelerine Teşekkürler

Tarih : 20 Haziran 2016

Vedat Bulut

Dr. Vedat Bulut

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Ankara Tabip Odası’nın Seçimli Genel Kurulu’na 17 Nisan 2016 tarihinde katılarak oy kullanan ve seçim çalışmalarına katkı sağlayan tüm üyelerimize bir teşekkür borçluyuz.

2014-2016 döneminde Ankara Tabip Odası Seçili Kurullarında görev alan tüm arkadaşlar büyük bir özveriyle çalıştılar. Ailelerinden, yorucu mesleki yaşamlarından, belki de gelecek akademik kariyerlerinden ödünlerle meslektaşlarımızın özlük hakkı, toplumun sağlığı, sağlık politikalarının iyileştirilmesi yönünde başarılı çalışmalar yürüttüler. Onlara da teşekkür ve vefa borcumuz vardır. Bu çalışmalarını yürütürken 14 adet komisyondaki yüzlerce üyesinin desteği ile güçlü söylemler geliştirdiler ve Ankara Tabip Odası’nın Anayasa ve ilgili mevzuattan kaynağını alan icrai faaliyetlerini yerine getirdiler.

Seçim öncesinde uzmanlık öğrencilerinden, aile hekimlerine, eğitim araştırma hastanelerinden tıp fakültelerine, işyeri hekimlerinden özel hekimlere 6 alanda programımızı yayımladık.  Bu program 2 yıllık uzun soluklu bir çalışmayla hazırlandı ve ekoloji-ekosistemi, toplumu sağlıksız kılan etmenleri de (savaş, çatışma, göç olgusu vb.) katarak bu sorunlara sağlıklı çözüm önerileri sunduk.

Bu programa destek veren Ankara Tabip Odası üyelerimizin oylarıyla ve 20 Nisan 2016 tarihi itibarı ile kesinleşen seçim sonuçlarıyla belirlenen Ankara Tabip Odası’nın organları olan Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu faaliyetlerine başlamıştır. Daha önce bu görevleri yürüten meslektaşlarımızın onurla taşıyarak bizlere ulaştırdıkları evrensel hekimlik değerlerini önümüzdeki 2 yıl boyunca savunmak görevi Ankara Tabip Odası Üyeleri tarafından bizlere verilmiştir.

17 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerin sonuçlarının analizi de yapılmıştır. Seçimli Genel Kurul’a katılan üyelerimizin yüzde 92’si 35 yaş ve üstü tabiplerden oluşmaktadır. Kamu ve vakıf hastanelerinde görev yapan uzmanlık öğrencilerinin önemli bir çoğunluğunun üye olmadığı ve/veya seçimlerle temsiliyeti sağlamada isteksiz olduğu görülmektedir. TUS, uzmanlık eğitimi, mecburi hizmet girdabındaki 24-35 yaş aralığındaki meslektaşlarımızın yılgınlığı, Y kuşağının bireyciliğe sürüklenmiş olması, politik baskılar gibi pek çok neden ön görülmekle birlikte, yıl içerisinde yapacağımız anket çalışmalarıyla bu nedenler irdelenecektir.

2016-2018 dönem çalışmalarımızda genç meslektaşlarımızın Ankara Tabip Odası’na kazandırılması, Birim Temsilcileri Meclisimizin daha etkin çalıştırılması, komisyon çalışmalarının daha geniş katılımlarla sürdürülmesi hedeflerimiz arasında yer almıştır.

Yeni dönemde Türkiye’nin genel sorunlarına bağımlı biçimde, baskıcı, emeği değersizleştiren, insanı ve doğal çevreyi ihmal eden, uluslararası sözleşmeler ve anlaşmaları ihlal eden politikaların hekimleri de etkileyeceği kuşkusuzdur. Yürütme, yasama ve yargının merkezileştiği, güçler ayrılığının yok edildiği bir dönemde, Ankara Tabip Odası’nın icrai faaliyetlerinin yürütülmesindeki zorlukların bilincindeyiz. Ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinde harcı bulunan tıbbiyelilerin evrensel hekimlik değerlerinin, hukuk ve erdem anlayışının, ahlaki ve haklı dik duruşunun galip geleceğine inancımız sonsuzdur. Hekimlik mesleğinin binlerce yıllık geleneğini ve mezuniyet yeminini statükocu, vesayetçi ve baskıcı politikaların aşındırmadığına tarih tanıktır ve aşındıramayacağı da görülecektir.

Barış içerisinde, sağlıklı ve mutlu yarınlara ulaşmamız tüm üyelerimizin katkıları ve katılımlarıyla mümkün olacaktır. Ankara Tabip Odası’na katılmak için tüm meslektaşlarımıza çağrımızı iletiyor ve tekrar en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

 

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler