Yönetmelikte iki yüzlü değişiklik

Tarih : 04 Nisan 2016

ikiyuz11 örnek

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi maddesinde değişikliğe gidilerek yüz ihtar puanı iki yüze çıkarıldı. TTB Aile Hekimliği Kolu, konuyla ilgili açıklama yaparak, ihtar puanının 200’e çıkarılmasının çözüm olmadığını, aile hekimlerinin direnişinin süreceğini vurguladı.

Aile hekimleri ile Sağlık Bakanlığı arasında süren zorunlu nöbet krizi yönetmelik değişikliği getirdi. Bakanlığın, 3 Ocak 2015’te yaklaşık 22 bin aile hekimine getirdiği nöbet zorunluluğunu protesto eden hekimler nöbete gitmeyeceklerini açıklayınca Bakanlık 16 Nisan 2015’te yönetmelikte değişikliğe giderek mazeretsiz nöbete gitmeyen hekimlere verilen 5 ceza puanını 20’ye çıkardı. ASM çalışanlarının nöbet direnişi devam ederken ceza puanları 100’leri aşıp sözleşme fesihleri gündeme gelince, bu kez de direnişi kırmak için sözleşme feshi üst sınırı değiştirildi.

Cezalar artınca üst sınır değişti
26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin, ‘Sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi’ başlıklı 14. maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “Bir sözleşme dönemi içinde, verilen ihtar puanlarının yüz puana ulaşması halinde sözleşme, ilgili vali tarafından sona erdirilir.” ile beşinci fıkrasında geçen “Bir sözleşme dönemi içinde ihtar puanlarının yüz puana ulaştığının, sözleşme dönemi sona erdikten sonra tespit edilmesi halinde, tespit tarihinde geçerli olan sözleşme sona erdirilir.” ifadelerinde değişiklik yapıldı. Yönetmelikte yapılan son düzenleme ile üçüncü ve beşinci fıkralarda yer alan “yüz” ibareleri “iki yüz” şeklinde değiştirildi, sözleşmenin üçüncü fıkrasına da  “Mali yıl başladıktan sonra sözleşme imzalayarak göreve başlayan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının ise sözleşme dönemi sonuna kadar kalan sürenin iki yıllık çalışma süresine oranının, iki yüz puan ile çarpılmasıyla bulunacak puana ulaşması halinde ihtaren sözleşmeleri sona erdirilir. Hesaplamada kesirler tama iblağ edilir” cümlesi eklendi.

Aile hekimleri direnişi sürdürecek
Aile Hekimleri, ceza puanı üst sınırının 200’e çıkarılmasına rağmen direnişlerini sürdüreceklerini, ‘ikiyüzlü olmayı kabul etmiyoruz’ sloganıyla sosyal medyada duyurmaya başladı. Ceza puanı sisteminde yapılan değişikliğin ASM çalışanlarını haklı mücadelesinden vazgeçirmeyeceğini belirten TTB Aile Hekimliği Kolu, Sağlık Bakanlığı’nı aile hekimlerine, fazla, esnek ve angarya çalışma dayatmalarından, Anayasal dayanaktan yoksun ceza puanı uygulamalarından, sözleşme fesihlerinden, birinci basamak sağlık hizmetlerine verilen zararlardan vazgeçmeye çağırdı.

 

 

 

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler