Azalıp biten ek ödemeler, karşılıksız nöbetler…

Tarih : 07 Aralık 2015

çetin-atasoy-köşe

Dr. Çetin Atasoy

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Hekimler Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın yol açtığı olağanüstü hizmet talebini karşılamak için giderek daha fazla çalışmak zorunda bırakılıyorlar. Pek çok arkadaşımız polikliniklerde günde 100-150 hasta muayene etmeye zorlanıyor. Asistan hekimler olması gerekenden çok daha sık nöbet tutuyorlar. İyi hekimlik değerlerinden gün be gün uzaklaşıyoruz.

TTB’nin 2010 yılında yayınladığı bir araştırmanın sonuçlarına göre hekimlerin %90’ı günde 8 saatten, %70’i günde 9 saatten, %25’i günde 10 saatten fazla çalışıyor. Her biri onlarca hasta ile yüklü saatler bunlar…

Uyku ve yemek gibi zorunlu gereksinimlerimize harcadığımız zamanı çıkardığımızda günümüzün üçte ikisini bizden alan bu düzen, karşılığında ne veriyor:
1) Reel enflasyon karşısında yeterince artmayan ücretler,
2) Giderek azalan ek ödemeler,
3) Emekliliğimizde yoksulluk sınırının yarısına bile ulaşmayan, açlık sınırının biraz üzerinde maaşlar…

Son aylarda çok sayıda meslektaşımızdan sabit ödeme harici performansa dayalı döner sermaye gelirlerinde azalma olduğunu, hatta birçok hastanede bunun tamamen sıfırlandığını duyuyoruz. Bu durumun yaygınlığını, gelirlerdeki azalmanın derecesini ölçmeyi hedefleyen bir anket çalışmasını geçtiğimiz günlerde üyelerimize gönderdik. Buradan gelecek veriler bu konudaki mücadelemize ışık tutacak.

Kuşkusuz bizler emekli ücretlerimize yansıyan, emeğimizin tam karşılığı olan sabit ücret politikasının geçerli olmasını savunuyoruz. Performansa dayalı ek ödemenin güvencesiz bir ücret olduğunu, dahası bizzat performans sisteminin iyi hekimlik ile bağdaşmadığını yıllardır söylüyoruz. Bu sistemin güvenilemeyecek bir emek ücretlendirmesi olduğunun hissedilebilir olarak anlaşılması, bu paragrafın ilk cümlesinde dile getirilen mücadelenin haklı ve önemli olduğunu iyice ortaya koymaktadır.

Anayasaya göre karşılıksız çalıştırma, yani angarya yasak. Yasa ve yönetmeliklerin de Anayasaya uygun düzenlenmesi gerekmiyor mu? Birçok asistan hekim ayda 160-180 saat arasında nöbet tuttuğu halde, mevzuat ayda 130 saati aşan nöbetlere ücret ödenmemesini öngörüyor. Bu durumda ya asistanlara ayda 130 saatten fazla nöbet tutturmayacaksınız, ya da ücretini ödeyemediğiniz nöbet için izin kullandıracaksınız. Hem bunları yapmayıp hem de mevzuatı böyle devam ettirirseniz Anayasanın angarya yasağını çiğnemiş olmaz mısınız?

Angarya yasağının açıkça çiğnendiği bir başka örnek de üniversite öğretim üyelerinin tuttukları nöbetler için ücret ödenmemesi. Birçok üniversitede öğretim üyesi meslektaşlar özellikle icap nöbeti adı altında nöbet uygulamasıyla karşı karşıya geliyorlar. Üniversiteler ile Sağlık Bakanlığı tesisleri arasında yapılan birlikte kullanım protokolleri yaygınlaştıkça öğretim üyelerine nöbet uygulamasının artması beklenebilir. Mevzuat gerekçe gösterilerek bu arkadaşlarımıza tuttukları nöbetler için herhangi bir ödeme yapılmamakta, hatta bazıları aldıkları nöbet ücretlerini daha sonra faizi ile birlikte geri ödemek zorunda bırakılmaktadır. TTB’nin bu haksızlığı gidermek için defalarca yapmış olduğu yasa teklifi önerileri dikkate alınmamıştır.

Önümüzdeki dönemde siyasi iktidardan ve parlamentodan sağlık emekçileri ve hekimler için neredeyse sıradanlaşan angarya uygulamalarına son verecek düzenlemeler yapmalarını beklemek en doğal hakkımızdır.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler