TUK’tan asistanları haklı çıkaran bir karar daha

Tarih : 14 Eylül 2015

haseki

Asistanların başvurularını değerlendiren Tıpta Uzmanlık Kurulu, uzmanlık eğitimi verilebilmesi için gerekli asgari standartları karşılayamadıkları gerekçesiyle Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin iki kliniğinin uzmanlık eğitimi yetkisini 6 ay için askıya aldı.
Hekim Postası

Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi ile Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye kliniklerinden sonra Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) bu sefer de asistanların başvuruları üzerine Haseki EAH Beyin ve Sinir Cerrahisi ile Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji kliniklerinin şartlarının uzmanlık eğitimi vermek için yeterli olmadığını karara bağladı.
Eğitim yetersizliği, eğitici azlığı ve mobbing şikayetleriyle başvuran asistanların şikayetleri TUK tarafından gündeme alındı. TTB temsilcisinin de aralarında yer aldığı üyelerden oluşan bir heyet oluşturuldu. Heyetin gerçekleştirdiği hastane ziyareti ve sonrasında hazırladığı rapor Temmuz ayı toplantısında değerlendirildi. Değerlendirmede Türkiye’nin en köklü eğitim araştırma hastanelerinden birinde ameliyat nitelik ve çeşitliliğinin yetersizliği ve eğitim süreciyle ilgili açıklar saptandı.

Eğitime devam edip edemeyecekleri 4 ay sonra belli olacak
Yapılan değerlendirme sonucunda, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, “Beyin ve Sinir Cerrahisi” ve “Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji” uzmanlık eğitimi programlarının uzmanlık eğitimi verilebilmesi için gerekli asgari standartları karşılamadığına, söz konusu iki uzmanlık eğitimi programının eğitim yetkisinin 6 aylık bir süre için askıya alınmasına ve bu süre içerisinde raporda belirtilen eksikliklerinin giderilmesinin beklendiğinin her iki bölüme bildirilmesine karar verildi. Her iki klinikteki uzmanlık öğrencileri 6 aylık süre için eğitim kapasitesi yüksek başka eğitim kurumlarına nakledilirken kliniklerin uzmanlık eğitimi verip veremeyecekleri 4 ay sonra yapılacak inceleme ve değerlendirme ziyaretlerinde belli olacak. Karar her iki kliniğin bir sonraki TUS’ta uzmanlık öğrencisi alamayacağı anlamına geliyor.

TTB asistanların yanında
Kurulun karar verme sürecinde Bakanlığın denetiminin azaldığını aktaran İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Eyüp Ozan Toraman “Daha önceden bazı başvurular TUK’ta görüşülmeden sekretarya tarafından karara bağlanabiliyordu. Bir önceki TUK’ta alınan kararla bu olasılık ortadan kalktı. Dolayısıyla TUK başvuruları üzerindeki Sağlık Bakanlığı denetimi azaltıldı, doğrudan TTB’nin de takipçisi olduğu bir sürece döndü. Bundan sonra TUK’a yapılan başvurular gündeme gelmeden sonuçlandırılmayacak.” bilgisini verdi. Uzmanlık eğitimi kriterlerinin çekirdek eğitim programıyla belirlendiğine ancak bu programa pek çok kurumda uyulmadığına işaret eden Dr. Toraman çekirdek eğitim programıyla belirlenen kriterlere uyulabilmesinin yolunun asistanların haklarına sahip çıkmasından geçtiğini ve bunun için de asistanların TTB ile birlikte hareket etmelerinin büyük önem taşıdığını söyledi. TTB, TUK başvurusu sürecinde asistan hekimlere hukuki destek verip bütün süreci asistanlarla birlikte takip ediyor.

Asistanlar başvurdu, şartlar kısmen düzeldi
TUK kararı gereği geçen yıl Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım EAH Acil Servis Kliniği ile Kanuni Sultan Süleyman EAH Dahiliye kliniklerinin tıpta uzmanlık eğitimi verme yetkileri 6 aylığına askıya alınmıştı. Acil serviste çalışmak zorunda bırakılan dahiliye asistanlarının TUK’a başvurusunun ardından eğitim yetkisi askıya alınan Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine eğitim sorumlusu, uzman hekim ve pratisyen hekim kadrosu verilerek acil servisin alt yapısı yenilendi. Uzmanlık eğitimine başka kurumlarda devam eden dahiliye asistanları şartların düzelmesiyle hastanelerine geri döndüler. Taksim İlkyardım Hastanesi ise acil servisi çevirecek alt yapıyı kurmakta güçlük çektiğinden servisin açılması için yeniden başvuru yapmadı. Bu hastanedeki asistan hekimler Kanuni EAH acil servisine geçtiler.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler