Mahkeme “aile hekimlerinin tabip odalarına üyeliği zorunlu” dedi

Tarih : 14 Eylül 2015

hukuk

Hatay İdare Mahkemesi aile hekimlerinin kamu çalışanı olmadıklarına, bu yüzden tabip odalarına üyeliklerinin zorunlu olduğuna hükmetti.

Hekim Postası

Danıştay’ın iş yeri hekimlerinin çalışabilmeleri için tabip odalarının onayının gerekliliği kararının ardından bir karar da aile hekimleri için çıktı. Hatay İdare Mahkemesi aile hekimleri için tabip odasına üye olma zorunluğu bulunduğuna karar verdi.
Hatay Kırıkhan 2 No’lu Aile Sağlığı Merkezinde çalışan aile hekimi üyeliğinin sonlandırılması için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptal edilmesi için dava açtı. Davacı hekim iptal istemini kendisinin serbest meslek faaliyeti yürütmediği, aile hekimlerinin özel değil kamu içerisinde faaliyet gösterdiği, tedavi ettiği hastalardan ücret-ödeme almadığı, ödemelerin devlet tarafından yapıldığı, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimlerin tabip odalarına üyeliğinin zorunlu olmadığı iddialarına dayandırdı.

ASM kamu kurum ve kuruluşu olarak sayılmadı
Aile hekimliğinin hukuki statüsünü inceleyen mahkeme Aile Sağlığı Merkezlerini kamu sağlık kurum ve kuruluşu olarak kabul etmeye olanak bulunmadığı, dolayısıyla sözleşmeli olarak görev yapan aile hekimlerinin bir kamu sağlık kurum ve kuruluşunda çalışmadıkları sonucuna ulaştı. Tabiplerin mesleklerini icra etmek için tabip odalarına kayıtlarının zorunlu olduğu ve mesleğin icrası süresince de bu üyeliğin devam edeceğini, bunun istisnasını kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli görevde çalışanların oluşturduğunu belirten mahkeme söz konusu davada davacının sayılan istisnalar kapsamında bulunmadığına, aile hekimi olarak çalıştığı açık olduğundan tabip odasına üyeliğinin zorunlu olduğuna hükmetti. Mahkeme davacının tabip odası üyeliğinin sonlandırılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı kanaatine vardı.

TTB aile hekimlerini birlikte mücadele etmeye çağırdı
Karar üzerine Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi yaptığı yazılı açıklamada “zorunlu üyelik/gönüllü üyelik” ikilemine daralmış bir tartışma yapmak yerine, çalışma koşulları günden güne ağırlaştırılan aile hekimi meslektaşlarıyla birlikte hekimlik/hekimlik ortamı yararına neler yapılabileceğini konuşmayı daha değerli gördüğünü bildirdi. TTB aile hekimlerini hekim haklarının korunması ve toplumun nitelikli bir sağlık hizmetine kavuşturulabilmesi için mücadele eden meslek kuruluşu TTB çatısı altında, tabip odalarının zemininde bir arada durmaya ve görev yaptıkları sağlık kuruluşlarının yeniden kamu kurumlarına dönüştürülmesi de dahil olmak üzere hak arama mücadelesini birlikte vermeye çağırırken üyelik işlemlerini tamamlamak üzere bulundukları yer tabip odalarına ivedilikle başvurmaları gerektiğini hatırlattı.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler