Danıştay: İşyeri hekimliği için tabip odalarının onayı gerekli

Tarih : 20 Temmuz 2015

iş yeriDanıştay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın son yıllarda çıkartılan yasalarla ortadan kalktığını iddia ettiği işyeri hekimlerinin tabip odası onayı alması zorunluluğunun halen devam ettiğine karar verdi.

Hekim Postası

Türk Tabipleri Birliği’nin açtığı davalar sonucunda Danıştay, işyeri hekimlerinin tabip odasından onay alma zorunluluğu bulunduğuna hükmetti.

Danıştay 10. Dairesi ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun ayrı ayrı davalarda verdikleri kararlarda “6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 4., 5. maddesi ile Ek madde 1’de yer alan hükümlerine göre işyeri hekiminin atanmasında ilgili tabip odasının onayı gerektiği kuşkusuz olup, tabip odasının tabip atamalarındaki rolünü ortadan kaldıran dava konusu düzenleme, tabiplerin önemli organı olan tabipler odasına Kanunla verilen yetkiyi ortadan kaldırdığından hukuka uyarlık bulunmamaktadır” denilirken “İşyeri hekiminin bir işyerinde görevlendirilmesinde tabip odasının 6023 sayılı Kanun uyarınca meslek mensuplarının hak ve yararlarını koruma amacı doğrultusunda bir değerlendirme yapacağı açıktır” sonucuna ulaşıldı.

Danıştay’ın vermiş olduğu kararla Çalışma Bakanlığının tabip odası onayı olmadan işyeri hekimi yetkilendirmesinde bulunmasının hukuka aykırı olduğu saptamış oldu.

TTB Bakanlıktan bilgileri istedi
Danıştay kararının Bakanlık tarafından uygulanmasını isteyen TTB tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazılan yazıda “Bakanlığınızın işyeri hekimliği yapanların oda üyeliklerini dahi sorgulamayan ve Türk Tabipleri Birliği ile bilgi paylaşımından kaçınan tutumu sebebiyle tabip odalarımızın işyeri hekimlerinin çalışmalarını değerlendirememesi bir yana hangi hekimin nerede işyeri hekimliği yaptığı dahi tam olarak bilinememektedir. Anayasal bir kuruma yasa ile verilen görevin yerine getirilmesinin Genel Müdürlüğünüz tarafından engellenmesi kuşkusuz düşünülemez. Bakanlığınızın bu yaklaşımını sürdürmesi tabip odalarının bu alandaki görevlerini yapamaması sonucunu doğurmakla beraber bu duruma sebep olanların kişisel olarak hukuki ve cezai sorumluluğu olduğu tartışmasızdır.” denildi. TTB, tabip odalarının yasal görevlerini yapabilmesi için, Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen işyeri hekimlerine ilişkin bilgilerin kendileriyle paylaşılmasını istedi.

 

 

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler