Ağır çalışma koşulları Ankara Hastanesi’ne acil servisi kapattırdı

Tarih : 20 Temmuz 2015

ankara eah acil servis

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan sorunlar, Ankara Tabip Odası’nın düzenlediği basın açıklamasında bir kez daha dile getirildi.

Hekim Postası

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisinin angarya iş yükü altında ezilen hekimlerin ücretsiz izne çıkması sebebiyle kapatılması üzerine hastanede yaşanan sorunlara dikkat çekmek için Ankara Tabip Odası tarafından bir basın açıklaması düzenlendi.  30 Haziran Salı günü hastane bahçesinde yapılan açıklamaya SES, Türk Sağlık-Sen ve DİSK Dev Sağlık-İş’in yanında hastanede çalışan çok sayıda hekim de katıldı.

ankara eah acil servis1

“Angaryaya boyun eğmeyeceğiz”
Basın açıklamasını okuyan ATO Başkanı Dr. Çetin Atasoy  “Ücretsiz izin almaya, istifayı düşünmeye mecbur edecek kadar dayanılmaz olan bu koşulları hekimlere dayatmaya ne hakkınız var?” diye sordu.  Sağlıkta Dönüşüm Programının iflas ettiğinin altını çizen Dr. Atasoy acil servisler başta olmak üzere, sağlık alanının tamamını tüketen, yapay, nitelikli hizmet ile bağdaşmayan, kışkırtılmış sağlık talebi yaratan politikalardan bir an önce vazgeçilmesini istedi.  Atasoy hastane yöneticilerine  “Hiç şüpheniz olmasın ki, kişisel yönetici performansınızı yüksek göstermek için meslektaşlarımızı ezen, hayatlarını cehenneme çeviren, angarya çalıştırma dayatmalarınıza boyun eğmeyeceğiz. Yönetici olduğunuz bu hastane bir eğitim kurumudur. Öncelikli amaçları eğitim ve araştırmadır. Uygulamalarınızın tamamının eğitim gerekleri ile uyumlu olmasından sorumlusunuz. Bunu dün ve bugün olduğu gibi yarın da takip edeceğiz, arkadaşlarımızın haklarını savunacağız.” diye seslendi.

Hekimler branş dışı nöbete zorlanıyor
Basın açıklamasında söz alan hekimler de eğitim araştırma hastanesi olmasına rağmen kongrelere katılamadıklarını, TÜBİTAK projelerinin desteklenmediğini, uzmanlık alanları olmadığı halde branş dışı nöbete zorlandıklarını belirttiler.  Hastanede görev yapan hekimler, Bakanlığın iddia ettiği gibi acil servisin tadilat sebebiyle değil, angarya iş yükü altında ezilen hekimlerin ücretsiz izne çıkması sebebiyle kapandığını ifade ettiler. Basın açıklaması hastane çalışanlarının “Fazla çalışma, angaryaya son”, “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganları ve alkışlar eşliğinde sona erdi.

 

 

 

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler