ATO davası sonuçlandı, “iyi hekimlik” kazandı!

Tarih : 02 Mart 2015

çetin-atasoy-köşe

Dr. Çetin Atasoy

ATO Yönetim Kurulu Başkanı

Hatırlayacağınız gibi Sağlık Bakanlığı, Haziran Direnişi sırasında “hukuka aykırı biçimde, yetkisiz ve kontrolsüz, revir adı altında sağlık hizmet birimleri oluşturarak amaçları dışında faaliyet gösterdiği” gerekçesiyle Ankara Tabip Odası’nın yönetim ve onur kurullarının görevden alınması talebini içeren bir dava açmıştı.

20 Şubat’ta Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bu davanın reddine karar verildi.

Böylece Sağlık Bakanlığı hekim özerkliğinin ve iyi hekimlik değerlerinin karşısında bir kez daha kaybetti.
Haziran Direnişi, yaşam tarzına saldırıya, kentsel yaşam alanlarının rant için talan edilmesine görkemli bir karşı koyuş olarak, göstericileri bastırmak için kullanılan vahşi yöntemler ise kara bir leke olarak demokrasi tarihimizde yerini aldı.

Sağlık göstergelerindeki gerçekliği tartışılır “iyileşme”lerle her fırsatta övünen Bakanlık kitlesel yaralanmalara müdahale konusunda sınıfta kaldı. Biber gazından soluğu kesilenlerin, plastik mermiler ve biber gazı kapsülleriyle kafası parçalananların imdadına gönüllü hekimler koştu.

Bakanlık şaşkındı: Demek ki bu ülkede sağlığın piyasalaşmasına yönelik onca söylem ve işten etkilenmeyen, halkın sağlığı için kendi sağlığını riske atabilecek nice “özgür ve iyi” hekim vardı.

Normal şartlarda bu özverili hekimlere teşekkür etmesi gereken Bakanlık tam tersini yaptı. Kendi acizliğinin intikamını Ankara Tabip Odası’nın şahsında bu iyi hekimlik değerlerinden almak istedi. Acil durumlarda temel yardımın bütün vatandaşların yükümlülüğü olduğunu, hekimler için de Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, Türk Tabipleri Birliği Meslek Etiği Kuralları ve Dünya Tabipleri Birliği’nin çeşitli bildirgelerinde açık olarak tarif edilmiş bir görev olduğunu bilmesine rağmen. “Halkın sağlığını korumak” Türk Tabipleri Birliği’nin yasa ile belirlenmiş bir amacı olduğu halde.

Bu yargı kararı kuşkusuz hekim özerkliği ve bağımsızlığı adına çok önemli bir kazanımdır. Hekimler, özellikle de acil durumlarda, hastalarına yardım etmek için izin veya emir beklemezler. Yetki, uzun yıllar süren zor ve ağır tıp eğitiminin sonunda zaten alınmıştır.

Ülkede temel insan haklarının her gün biraz daha budandığı bir süreçte, hekimliği tutsak etmeyi başaramamaları, karanlıkta bir umut ışığı yaktı. Bu ışığı güçlendirmek, karanlığı tamamen aydınlatmak mümkün. Yeter ki buna inanalım ve bu yolda güç birliği yapalım…

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler