Nöbet ve esnek çalışma dayatmasından vazgeçilsin

Tarih : 22 Aralık 2014

aile hekimleri eylem

Aile hekimleri giderek olumsuzlaşan çalışma koşullarını, getirilmek istenen yeni çalışma ve nöbet düzenini düzenledikleri eylemlerle protesto ettiler.

Hekim Postası

Aile hekimleri hem kendileri hem toplum sağlığı için sağlık hizmetine ilişkin yapılan değişiklikleri ve bu çerçevede aile hekimlerine getirilmek istenen nöbet uygulamalarını protesto etmek içinTürk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla ilk olarak 29 Kasım’da bir araya geldiler.

Hekimlere polis engeli
Sağlık Bakanlığı önüne yürüyerek basın açıklaması yapmayı planlayan kitle polis engeliyle karşılaştı. TTB Merkez Konsey Başkanı Dr. Bayazıt İlhan demokratik ülkelerde en doğal hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının engellenmesinin rejimin niteliğini açıklıkla ortaya koyduğunu ifade etti. Polis engelini aşarak Sağlık Bakanlığı önünde bir araya gelen sağlık emek ve meslek örgütleri burada yaptıkları basın açıklamasında Bakanlık tarafından dayatılan, koruyucu sağlık hizmetinden uzak, uzun süreli esnek çalışma koşullarını reddettiklerini ve bu şekilde iyi hekimlik yapılamayacağını ve nitelikli sağlık hizmeti verilemeyeceğini vurguladılar.

Aile hekimleri g(ö)revde
Aile hekimleri 12 Aralık’ta Türkiye’nin her yerinde yüzde 100’e yakın katılımla g(ö)rev eylemi yaptılar. Eylemin Ankara ayağında yapılan basın açıklamasında konuşan TTB Merkez Konsey Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, aile hekimlerine tek taraflı bir sözleşmeyle dayatılan nöbet genelgesinin demokratik çalışma rejimine aykırı olduğunu söyledi. İlhan, emek sömürüsünden vazgeçilene kadar da mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Nöbet ve esnek çalışma dayatmasından vazgeçilsin
Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri sıfatı ile değil g(ö)revi başında bir aile hekimi olarak basın açıklamasını okuyacağını belirten Dr. Ebru Basa da halkı tüketim nesnesine dönüştüren, ülke çapında sağlık hizmetlerine başvuru sayısını yılda ortalama 10’lara çıkaran, acilleri tıka basa dolduran, niteliği gözetilmeyen sağlık hizmeti anlayışının çöktüğünü söyledi. Basa oluşan tahribatın ASM’leri gece gündüz açık tutarak giderilemeyeceğinin ve böylelikle birinci basamağa verilecek zararın daha büyük olacağının altını çizdi.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Filiz Ünal İncekara da, Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimlerine nöbet ve esnek çalışma dayatmasından vazgeçmesini istedi. Aile hekimleri 13 Aralık’ta da Sağlık Bakanlığı önünde hem kendi hakları hem de toplumun sağlık hakkı için mücadelelerini sürdüreceklerini yinelediler.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler